Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. března 2004 ve 14.04 hodin

Přítomno: 185 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 27. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám dobré odpoledne. Nejdříve prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně, kdo potřebuje, ať mi sdělí, jakou náhradní kartu obdržel.

Sdělím vám, kdo požádal o omluvení své neúčasti na jednání schůze. Pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 4 a omluvy vypadají takto: pan poslanec Grůza je na zahraniční cestě od 23. do 26. 3., pan poslanec Martin Kocourek ze zdravotních důvodů se omlouvá od 23. 3. do 2. 4., pan poslanec Jan Zahradil je v Evropském parlamentu od 23. do 24. 3., na výjezdním zasedání frakce Evropského parlamentu v Dublinu je paní poslankyně Kateřina Konečná od 23. do 26. 3., pan poslanec Jiří Maštálka, omlouvá se také paní poslankyně Helena Mallotová, také od 23. do 24. března. Dále se omlouvá pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, který je na cestě do Německa od 23. 3. od 17.30 hodin až do 25. 3. - takto. A stejně tak i paní poslankyně Soňa Marková, Petr Nečas a Pavel Svoboda - to všechno je, předpokládám, ta cesta do Německa. Dále bych omluvil členy vlády - pan ministr Miroslav Kostelka je na pracovní cestě ve Velké Británii. Dostal jsem omluvu od pana ministra Pavla Dostála, ale ta pravděpodobně neplatí. Ta neplatí, takže pan Pavel Dostál bude přítomen.

To je vše, co mám, a ještě jednou vás prosím, abyste zaujali svá místa, a budeme se věnovat návrhům zákonů ve třetím čtení v následujícím pořadí. Takže abyste měli přehled: začneme bodem 132 - správní řád, pokračovat budeme bodem 133, 178 a 130. A další body zbývající, to bude první čtení, bod č. 60, 57, 80, 81, 89 až 91 a pak body 160, 168, 170. Tím bychom vyčerpali pořad 27. schůze.

Na základě dnešního jednání grémia vás prosím, abyste počítali s tím, že bychom případně jednali i po 19. hodině v případě, že bude reálná šance dnes 27. schůzi ukončit. Takže taková je dohoda. Pokud by to netrvalo příliš dlouho, tak bychom jednali i po 19. hodině.

 

To je snad vše, co jsem chtěl říci úvodem, a nyní můžeme přikročit k prvnímu bodu dnešního programu, to je bod č. 132. Bod 132 je

 

132.
Vládní návrh zákona správní řád
/sněmovní tisk 201/ - třetí čtení

 

Poprosím, aby místo u stolků zpravodajů zaujal místopředseda vlády pan ministr vnitra Stanislav Gross a také zpravodaj ústavně právního výboru Zdeněk Koudelka.

Pan poslanec Snítilý má náhradní kartu č. 3.

K tomu bodu, který jsme začali projednávat, vám sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 201/4, a já otevírám rozpravu k tomuto bodu ve třetím čtení. Mám písemnou přihlášku od pana poslance Zbyňka Novotného. Takže vás prosím opravdu o klid, aby pan poslanec Novotný mohl jako první vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve druhém čtení bylo omylem načteno v pozměňovacím návrhu č. 9 na straně 89 tisku 201/4, že se mění ustanovení § 44 odst. 2. Správně má být § 144 odst. 2. Z tohoto důvodu změnu vznáším jako legislativně technickou opravu, to znamená, místo § 44 má být § 144. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí do rozpravy. Hlásí se ministr Stanislav Gross - ani on se nehlásí. Takže pokud není zájem o další vystoupení v rozpravě, tak rozpravu končím, a pokud ani není zájem o nijaké závěrečné slovo ze strany ministra nebo zpravodaje - zpravodajů. Ano, vystoupí navrhovatel pan ministr Stanislav Gross. Já vás prosím, abyste věnovali pozornost jeho slovům a prosím ještě jednou o klid. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Jen velmi stručně bych chtěl říci jen několik slov k několika pozměňovacím návrhům.

Pokud jde o pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem A a B, to jsou pozměňovací návrhy ústavně právního výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tak je budu podporovat a myslím si, že celkově směřují ke zkvalitnění návrhu zákona a odstraňují řadu námitek, které vůči té původní normě byly předloženy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP