(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 601 a z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 141, proti 20. Návrh byl přijat. Můžeme hlasovat dále.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní budeme hlasovat o písmenu B. (Stanovisko zpravodaje: souhlasné, stanovisko ministra: souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 602 z přítomných 183 poslanců hlasovalo 139 pro, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní budeme hlasovat C1 až C3. (Stanovisko zpravodaje: nesouhlasné, stanovisko ministra: nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 603 z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 51, proti 78. Návrh nebyl přijat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní budeme hlasovat C4 alternativa a). (Stanovisko zpravodaje: nesouhlasné, stanovisko ministra: nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 604 z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 46, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Bílý má náhradní kartu č. 8. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní budeme hlasovat C4 alternativa b). (Stanovisko zpravodaje: nesouhlasné, stanovisko ministra: nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 605 z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 39, proti 82. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme C5 až C12. (Stanovisko zpravodaje: nesouhlasné, stanovisko ministra: nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 606, z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 45, proti 74. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme pozměňovací návrh D. (Stanovisko zpravodaje: souhlasné, stanovisko ministra: souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 607, přítomno v něm bylo 183 poslanců, pro hlasovalo 118, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme E1 až E10. (Stanovisko zpravodaje: nesouhlasné, stanovisko ministra: nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 608. Z přítomných 182 pro hlasovalo 53, proti 76. Návrh nebyl přijat. Prosím, dále.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme E11. (Stanovisko zpravodaje: souhlasné, stanovisko ministra: souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 609 z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 142, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím, dále.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: E12. (Stanovisko zpravodaje: nesouhlasné, stanovisko ministra: nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 610. Z přítomných 183 pro hlasovalo 22, proti 76. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme pozměňovací návrhy kolegy Ladislava Mlčáka pod písmenem F - dohromady F1 a F2. (Stanovisko zpravodaje: nesouhlasné, stanovisko ministra: nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Gross: Zdeňku, říkal jsi E?)

V hlasování pořadové číslo 611 z přítomných 185 pro hlasovalo 46, proti 82. Návrh nebyl přijat. Takže můžeme pokračovat dále.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní je návrh pana poslance Bohuslava Sobotky, také pod písmenem F; F1. (Stanovisko zpravodaje: neutrální, stanovisko ministra: souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 612 z přítomných 185 pro hlasovalo 84, proti bylo 39, takže tento návrh přijat nebyl. Prosím, další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme F2 pana poslance Sobotky. (Stanovisko zpravodaje: souhlasné, stanovisko ministra: souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 613. Z přítomných 185 pro hlasovalo 88, proti hlasovalo 41, takže tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: G poslance Křečka. (Stanovisko zpravodaje: souhlasné, stanovisko ministra: souhlasné. )

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, mně se tady hlásí pan poslanec Kraus, nevím proč.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, dovolte mi, abych zpochybnil předchozí hlasování. Chtěl jsem hlasovat ano, na sjetině mám ne. Jedná se o nějaké selhání hlasovacího zařízení s největší pravděpodobností. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme námitku pana poslance Krause proti poslednímu hlasování, takže o této námitce nechám hlasovat.

Prosím, pan poslanec Krill.

 

Poslanec Petr Krill: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já zpochybňuji také hlasování, protože mně zhaslo zařízení a nefunguje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pan poslanec Krill to stejné hlasování zpochybňuje, protože neměl možnost se ho zúčastnit. Hlasovací zařízení mu dokonce dále nefunguje. V tom případě ale já vás musím všechny nejdříve odhlásit. Požádám, abyste se všichni znovu přihlásili, a ptám se pana poslance Krilla, jestli jeho zařízení funguje. (Neklid v jednací síni.)

Ptám se pana poslance, jestli jeho zařízení je funkční, protože jinak bychom nemohli pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP