(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Můžeme tedy pokračovat. Jde o námitku pana poslance Krilla a pana poslance Krause.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyhovění této námitce, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování mělo pořadové číslo 614, ze 185 pro hlasovalo 143, proti 2, takže námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu opakovat hlasování. Ještě bych se zeptal pana zpravodaje, o které hlasování šlo, abychom to zopakovali celé. Domnívám se ale, že šlo o hlasování o pozměňovacím návrhu F2. (Zpravodaj: Ano.)

Prosím ještě o stanoviska. (Stanovisko zpravodaje i ministra bylo souhlasné.)

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování mělo pořadové číslo 615. Ze 184 přítomných hlasovalo pro 91, proti 67 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Proběhne kontrola hlasování. A pan poslanec Šplíchal se hlásí, pravděpodobně se zpochybněním hlasování.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, mne to velmi mrzí, ale já jsem dostal sjetinu z hlasování č. 612, kde jsem hlasoval "ano", a na sjetině mám křížek. Nechtěl bych, ale musím zpochybnit toto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Číslo 612 bylo hlasování, které se týkalo… prosím pana zpravodaje. (Porada se zpravodajem.) Dostal jsem informaci, že šlo o pozměňovací návrh F1 kolegy Sobotky. To je tedy jiný než ten, který byl nyní hlasován.

Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Šplíchala, je to námitka k jinému hlasování, než bylo to, o němž jsme hlasovali předtím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 616, vyslechli jsme námitku pana poslance Šplíchala, já o ní nechám okamžitě hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí námitky pana poslance Šplíchala, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 616 z přítomných 185 pro hlasovalo 147, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pořadové číslo 612. Ještě jednou si to celé připomeneme. Prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil, o čem hlasujeme. (Zpravodaj F1.) Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu F1 a já prosím znovu o stanoviska. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo kladné.)

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování mělo pořadové číslo 617. Ze 185 přítomných pro hlasovalo 89, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Požádám nyní zpravodaje, aby nám sdělil, jaké hlasování máme nyní před sebou.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu G kolegy Křečka jako o celku. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 618, přítomno bylo 185 poslanců, pro hlasovalo 108, proti 2. Návrh byl přijat.

 

A nyní?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jen se dívám, jestli si někdo nemyslí, že bychom byli nějaké hlasování opomněli.

Věřím tomu, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, takže skutečně můžeme přikročit ke hlasování o celém návrhu zákona jako o celku.

Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona správní řád, podle sněmovního tisku 201, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." O tomto návrhu nyní budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 619. Z přítomných 184 poslanců pro hlasovalo 94, proti hlasovalo 51. Návrh byl přijat.

 

Kontroloři se opět ujímají své role.

Zdá se, že je vše v pořádku. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji navrhovateli i zpravodaji a končím projednávání bodu č. 132.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

133.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím správního řádu
/sněmovní tisk 202/ - třetí čtení

 

Sestava u stolku zpravodajů se nezmění. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 202/4.

Otevírám rozpravu k tomuto třetímu čtení návrhu zákona a nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se ale pan poslanec Miloš Melčák do rozpravy, takže prosím o klid a pozornost. Slovo má pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Dovolte mi, abych požádal ctěnou sněmovnu, aby mi umožnila podle § 64 vzít zpět mé pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 202/4 pod písmenem D.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana zpravodaje, který se hlásí o slovo, aby si ho vzal.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji ve třetím čtení tuto legislativně technickou úpravu.

V části 11 na konci bodu 5 se doplňuje věta: "Dosavadní § 16a se označuje jako § 16c."

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za příspěvek a ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se nehlásí nikdo, rozpravu končím.

Zeptám se, jestli navrhovatel pan ministr Gross nebo někdo ze zpravodajů nemá zájem vystoupit se závěrečným slovem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP