(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ani pan poslanec Zajíček, ani pan poslanec Koudelka? Pan poslanec Koudelka přece jen ano. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji, abychom v závěrečném hlasování postupovali o pozměňovacích návrzích tak, jak byly podány, abychom nejdříve odhlasovali také moji legislativně technickou připomínku.

Chtěl bych jenom komentovat, že hlasování o návrhu výboru pro veřejnou správu a životní prostředí nepodpořím z toho důvodu, že v mezidobí došlo ke změně zákona o evidenci obyvatel a tento návrh vykazuje kvůli této změně, na kterou už nestačil reagovat, legislativně technické nedostatky.

Také bych chtěl zdůraznit, že tento návrh zákona, tedy doprovodný návrh zákona o správním řízení, správnímu řádu, zcela jasně stanoví a potvrzuje současnou praxi, že na daňové řízení a výběr poplatků a místních daní a místních poplatků se správní řád nevztahuje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo další? To bylo už závěrečné slovo zpravodaje. Nyní bych požádal zpravodaje, aby se ještě jednou ujal slova a podrobně nám sdělil, jak budeme postupovat při hlasování. (Zpravodaj hovoří s ministrem Grossem.) Ještě jednou žádám zpravodaje, aby sdělil sněmovně, jaký bude postup hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: My jsme si ještě s panem ministrem ujasňovali určité věci. Nyní budeme hlasovat o mé legislativně technické poznámce v pozměňovacím návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedo, jenom jednu technickou záležitost k proceduře. Já bych doporučoval, i po konzultaci s místní legislativou, aby bylo samostatně hlasováno o přijetí bodu 17 části 11. Jde o to, že bod 17 části 11, kterým se do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení doplňuje nový § 105a, je třeba vypustit, protože zákonem č. 424/2003 již bylo do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vloženo nové ustanovení s prakticky totožným obsahem. Čili z toho důvodu nebudu podporovat, aby se tento pozměňovací návrh přijal, protože již prakticky to samé bylo odhlasováno v jiném sněmovním tisku. Jenom o tuto věc jde - samostatně o přijetí bodu 17 části 11.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, děkuji. Jenom bych se chtěl zeptat zpravodaje, kolik tedy dílčích hlasování bude v našem postupu. To jsem nepochopil.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Je celkem podáno šest pozměňovacích návrhů. Pan ministr chce k návrhu pod písmenem A zvlášť hlasovat o části 11.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže by to bylo dohromady sedm hlasování a legislativně technická.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Teď bych doporučoval, abychom hlasovali nejprve -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se s dovolením zeptám, jestli někdo zpochybňuje tento návrh na postup procedury nebo jestli něco není jasné. Na to se ptám. Prosím, pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci se tady pasovat mezi znalce jednacího řádu, nicméně jestliže jsem požádal podle § 64 o zpětvzetí, musí se postupovat s přihlédnutím k § 86 odst. 6, to znamená, je nezbytný souhlas sněmovny a toto hlasování je potřeba zařadit do procedury.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím zpravodaje, aby na to reagoval.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Omlouvám se. Na to jsem pozapomněl. Nejprve bychom tedy předřadili hlasování o zpětvzetí pozměňovacího návrhu pana poslance Melčáka.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pak bude legislativně technická a pozměňovací návrhy. Je to tedy všem jasné. Má někdo námitku proti tomuto postupu? Nechám to radši odhlasovat - pořadí bodů, jak tady bylo navrženo.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru tak, jak ji navrhl pan zpravodaj Koudelka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 620. Z přítomných 181 pro hlasovalo 127, proti žádný. Takže návrh procedury, tak jak byl přednesen, byl sněmovnou přijat.

 

Budeme moci hlasovat. Ještě se snažím přilákat některé poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování.

Teď už snad můžeme začít. Takže prosím první hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o mém legislativně technickém návrhu. Zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? (Doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 621. Z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 174, proti žádný. Takže tento návrh byl přijat.

 

Další hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A s výjimkou části 11. (Ministr Gross: Jenom bod 17 části 11.) Bodu 17 části 11.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže aby to bylo jasné, řekněte to ještě jednou, prosím vás.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: O pozměňovacím návrhu pod písmenem A s výjimkou části 11 bodu 17.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko? (Ministr doporučuje.) Pane zpravodaji? (Doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 622. Z přítomných 184 pro hlasovalo 134, proti 2. Návrh byl přijat.

 

O slovo se hlásí pan poslanec Krill.

 

Poslanec Petr Krill: Moc se omlouvám, ale technická závada trvá.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Opět technická závada. Prosím technický personál sněmovny.

Vážení kolegové, vyhlašuji desetiminutovou pauzu na vyřešení tohoto problému. Budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Budeme pokračovat za pět minut 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP