(Jednání pokračovalo ve 14.57 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, zaujměte svá místa, abychom mohli pokračovat a dokončit hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení.

Všichni už snad jsou na svých místech. Žádám zpravodaje, aby nás uvedl do situace, ve které se nacházíme, a pomalu nám sdělil, o čem bude první hlasování, které nás nyní čeká.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, já bych nejraději zopakoval návrh další procedury po přestávce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zopakujeme si po přestávce, co nás čeká. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nejprve bychom se vypořádali se zpětvzetím pozměňovacího návrhu pana kolegy Melčáka a pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, tak jak byly podány.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Souhlasím. Budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Melčáka na zpětvzetí jeho návrhu, pak budeme pokračovat hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích. (V sále je velký hluk.)

Prosím vás o klid a soustředění na to, co děláme.

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Melčáka na zpětvzetí jeho návrhu. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zpětvzetí návrhu pana poslance Melčáka? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 623 z přítomných 184 pro hlasovalo 127, proti jeden. Návrh byl přijat. Návrh pana poslance Melčáka byl vzat zpět.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ještě před přerušením jsme odhlasovali pozměňovací návrh pod písmenem A s výjimkou části 11 bodu 17. Pokud je toto hlasování platné, nyní bychom hlasovali o tomto bodu 17 části 11.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Má někdo námitku proti tomuto výkladu? Nemá, s tím co říká zpravodaj, je souhlas. Můžeme takto hlasovat. (Zpravodaj ani ministr nedoporučují.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 624 z přítomných 184 pro hlasoval jeden, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 625 z přítomných 184 pro nehlasoval nikdo, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem C. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 626 z přítomných 184 pro hlasovalo 91 poslanců, proti jeden. Tento návrh nebyl přijat.

 

Žádám o chvíli strpení, jen co proběhne kontrola hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP