(15.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ptám se, jestli můžeme pokračovat. - O slovo se hlásí pan poslanec Hanuš. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Já se velice omlouvám. Doufám, že zde nebudu stát v této situaci často, ale na sjetině mám údajně křížek, a přitom jsem hlasoval pro. Takže jsem nucen zpochybnit toto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vyslechli jsme námitku a budeme o ní hlasovat. Já vás všechny odhlásím. Odhlašuji vás a žádám, abyste se všichni přihlásili.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Hanuše. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout jeho námitku, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 627. Z přítomných 180 pro hlasovalo 125, proti hlasovali 4. Takže námitka pana poslance Hanuše byla přijata a my budeme opakovat poslední hlasování.

 

Poprosím jenom zpravodaje, aby nám to připomněl.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Hlasujeme o pozměňovacích návrzích pod písmenem C. Doporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? (Ministr: Také doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 628. Z přítomných 183 pro hlasovalo 93, proti jediný. Návrh byl přijat.

 

Vyčkáme kontroly i tohoto hlasování, neb bylo těsné.

Soudím, že můžeme pokračovat. Nikdo se neozývá. Prosím, pane poslanče, můžeme dále hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Protože už jsme odhlasovali legislativně technické návrhy i všechny pozměňovací návrhy, zbývá hlasování o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, rozumím. Jestliže je souhlas s tím, že bylo hlasováno o všech návrzích, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Předlohou nám bude návrh usnesení, které zní takto.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, podle sněmovního tisku 202, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování o tomto textu usnesení. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 629. Přítomno bylo 183 poslanců, pro hlasovalo 95, proti hlasovalo 46, takže návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodajovi. Končím projednávání bodu číslo 133.

 

Dalším bodem programu je bod číslo

 

178.
Návrh poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 554/ - třetí čtení

 

Prosím pana poslance Vladimíra Říhu, aby jako navrhovatel zaujal své místo u stolku zpravodajů, a stejně tak zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyni Alenu Páralovou. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 554/3.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nejsou. Ptám se, zdali se hlásí někdo nyní. Vypadá to, že ne. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu ukončím a požádám o závěrečná slova paní zpravodajku nebo navrhovatele, jak je libo. (K paní poslankyni Páralové, která je připravena u mikrofonu:) Prosím, můžete. Vy chcete mluvit rovnou o postupu, o proceduře? (Souhlas.) Dobře, pokud už nikdo nic nechce, prosím ostatní o klid a paní zpravodajku prosím, aby nás seznámila s tím, jak budeme postupovat. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP