(15.10 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám navrhla postup hlasování u sněmovního tisku číslo 554 podle tisku, který jste dostali pod číslem 554/3. Hlasování nebude příliš složité, budeme hlasovat pouze třikrát, pokud bude tato procedura schválena.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, který je pozměňovacím návrhem k návrhu A, komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Posléze bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem A.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toť vše. Takže se ptám, jestli někdo má námitku proti proceduře, která tady byla předložena. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, zdá se mi to přehledné, snad ani nemusíme hlasovat v tomto případě. Ještě zavolám gongem na poslance, kteří mají zájem se účastnit hlasování, a budeme hlasovat podle návrhu a postupovat tak, jak bylo sděleno. Prosím vás o klid.

Paní poslankyně, řekněte mi, o čem budeme hlasovat jako o prvním bodu.

 

Poslankyně Alena Páralová: Jako první budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Hluk v sále.) - Prosím o klid!

V hlasování pořadové číslo 630 přítomno 184 poslanců, pro hlasovalo 160, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Jen prosím, aby během hlasování tady nezněl takový ďábelský chechtot.

Prosím, paní poslankyně, pokračujte.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 631 z přítomných 183 pro hlasovalo 174, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, co máme dále?

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, nyní již můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže pokud tedy je i zde souhlas s tím, že jsme všechny pozměňovací návrhy odhlasovali, a nikdo to nezpochybňuje, můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Já vám přednesu návrh usnesení, o němž se bude hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 554, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." O tom nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 632. Z přítomných 184 poslanců pro hlasovalo 178, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i paní zpravodajce a končím projednávání bodu číslo 178.

 

Dalším bodem našeho programu je bod číslo 130. Je to

 

130.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
/sněmovní tisk 341/ - třetí čtení

 

Prosím, aby pan ministr kultury Pavel Dostál a zpravodaj příslušného výboru i stálé komise pro sdělovací prostředky pan poslanec Petr Pleva se posadili ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy k tomuto bodu jsou uvedeny ve sněmovním tisku 341/5.

Otevírám rozpravu. Nemám tady žádné přihlášky do této chvíle, takže se dívám, jestli se do rozpravy hlásí někdo nyní, ale pokud se nehlásí nikdo, tak i tuto rozpravu končím.

Nyní se ještě o slovo hlásí pan ministr Pavel Dostál, takže jestli dovolíte, dal bych mu slovo jako prvnímu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nebudu rozebírat v tomto čtení tento zákon, který mnohokrát už byl projednáván, jen bych chtěl říci zcela zásadní záležitost. Pozměňovací návrh pana místopředsedy Langera jsem osobně projednal s panem předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a uznávám jeho argumenty, které jsem předtím neuznával. Chci tímto říci, že tento návrh bude mít moji podporu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Nyní dám slovo někomu ze zpravodajů, to je pan poslanec Zvěřina nebo pan poslanec Pleva, pokud ještě chtějí něco říci v závěru. Pan poslanec Zvěřina ne, takže pravděpodobně poslední, kdo může vystoupit, je pan poslanec Pleva. Nevím, jestli se závěrečným slovem, nebo rovnou s procedurou.

 

Poslanec Petr Pleva: Já chci jen upozornit, že po dohodě s legislativou je návrh pod písmenem F poslance Zdeňka Koudelky nehlasovatelný. (Předsedající: Ano, rozumím.)

Pokud proti tomu nejsou námitky, navrhl bych proceduru. Hlasovali bychom napřed o pozměňovacím návrhu pod písmenem A jako celek, potom o pozměňovacím návrhu pod písmenem C jako celek. Ještě jsem zapomněl říci, že pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem A, z návrhu B jsou nehlasovatelné body 1 až 5, které jsou totožné s návrhem A. Potom C, potom o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, potom o pozměňovacím návrhu pod písmenem E, což je pozměňovací návrh k usnesení stálé komise. Potom o pozměňovacím návrhu pod písmenem G a naposledy o bodu 6 pozměňovacího návrhu pod písmenem B, o kterém bychom hlasovali, pokud by byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem E ve znění tohoto přijatého pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toť celý návrh procedury. Nyní se ptám, jestli někdo v plénu sněmovny zpochybňuje proceduru nebo má jiný návrh, jak bychom měli postupovat, tak prosím, aby se ozval. Pokud ale nikdo nemá námitek, možná nechám hlasovat o návrhu, který tady zazněl z úst pana poslance Plevy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru, tak jak byla předložena? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 633 z přítomných 181 pro hlasovalo 160, proti jediný. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat tak, jak navrhl zpravodaj pan poslanec Pleva. Věřím, že všichni, kdo se chtěli účastnit hlasování, se už do sněmovny dostavili, a můžeme tedy přistoupit k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP