(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Mám tady žádost o odhlášení, a tak vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili.

Nyní vás žádám, pane zpravodaji, abyste mi řekl, co bude první hlasování.

 

Poslanec Petr Pleva: První hlasování bude o celém bodu A, to znamená o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem A. (Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 634 z přítomných 178 poslanců pro 172, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Co bude dále?

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C opět jako o celku. (Zpravodaj doporučuje, ministr také doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 635. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 635 z přítomných 179 poslanců pro 155, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní o bodu D jako o celku. (Zpravodaj ponechává na vůli sněmovny, ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, až stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 636 z přítomných 180 poslanců pro 91, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E. (Zpravodaj doporučuje.)

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Prosím o poradu se zpravodajem. (Probíhá porada. Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 637 z přítomných 182 poslanců pro 88, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G. (Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 638 z přítomných 182 poslanců pro 154, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní nás čeká poslední hlasování o pozměňovacích návrzích, a to bod B číslo 6. (Zpravodaj nedoporučuje, ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 639 z přítomných 181 poslanců pro 105, proti 53. Tento návrh byl přijat.

 

Já se ptám, jestli ještě někdo má dojem, že jsme něco nehlasovali z pozměňovacích návrhů. Pochopil jsem, že bychom měli mít za sebou vše. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Petr Pleva: Máme za sebou vše, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud je souhlas se zpravodajem, že jsme hlasovali o všech návrzích, můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona číslo 309/2002 Sb., podle sněmovního tisku 341, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Ještě se pro jistotu zeptám zpravodaje na názor.

 

Poslanec Petr Pleva: Já myslím, že ke konečnému hlasování se názor nikdy neříká.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Někdy ano. Nyní se třeba říká, takže se vás ptám. Neřeknete?

 

Poslanec Petr Pleva: Já jsem rozpolcen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr je v lepším stavu než zpravodaj? (Ministr doporučuje.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 640 z přítomných 182 poslanců pro 127, proti 8. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodajovi. Končím projednávání bodu číslo 130.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo 60, kterým je

 

60.
Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
/sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh by měl uvést ministr informatiky Vladimír Mlynář. Upozorňuji, že jsme se z třetích čtení propracovali k čtením prvním, aby si všichni uvědomili tuto změnu. Jsme tedy nyní v prvém čtení a prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám velmi stručně představil tisk 579, vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti. Jde o zákon velmi stručný a neobsáhlý. Jeho smysl je především aproximační a harmonizační ve vztahu k Evropské unii, neboť tímto zákonem se především aproximují do českého právního řádu zbylé části směrnice o elektronickém obchodu, což je jedna z posledních směrnic, kterou musíme jako vstupující země transponovat ke dni vstupu.

Obsahem zákona jsou tři oblasti. Je to odpovědnost providera, tedy správce technického zařízení, na kterém jsou, laicky řečeno, provozovány webovské stránky. Tuto oblast dnes řeší pouze obecně právní předpisy, které nesnímají odpovědnost z provozovatele providera za obsah těchto webovských stránek. Evropská unie zavádí proces a stanovuje nové podmínky, za kterých je poskytovatel služby za obsah odpovědný a za kterých nikoliv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP