(16.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rafajovi a prosím, aby se ujal slova navrátivší se pan poslanec Kohlíček jakožto zpravodaj výboru pro evropskou integraci.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se. Trošku mě zaskočilo, že bod číslo 80 je již takto brzy skutečně na řadě. Omlouvám se, že jsem trochu zdržoval.

Výbor pro evropskou integraci se zabýval vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 28. května 2003, s následujícím výsledkem. Výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout stejné usnesení, jaké tady odcitovali moji předchůdci, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro evropskou integraci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Rozpravu končím a ptám se pana ministra, zdali chce přednést závěrečné slovo. Nechce. Budeme moci přistoupit k hlasování, poté co se vás pokusím pomocí gongu upozornit na to, že se schyluje k hlasování.

Odhlásím vás a prosím o novou registraci. Přihlaste se všichni.

Přečtu text usnesení, na kterém se shodly všechny čtyři výbory, které předmětnou materii projednávaly. Text usnesení je následující: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané dne 28. května 2003."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 645. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 164 poslanců bylo 164 pro. Návrh byl všemi hlasy přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

81.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 22. července 2003
/sněmovní tisk 423/ - druhé čtení

 

Slova se ujme místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, tato roční finanční dohoda byla podepsána 22. července 2003. Poslanecké sněmovně byla předložena 1. srpna 2003. Prostředky alokované pro Českou republiku v rámci této roční finanční dohody jsou ve výši 23 760 154 eur, což představuje při kursu 31 Kč za euro částku 736 564 774 Kč. Tyto prostředky bude nutné spolufinancovat z národních veřejných zdrojů částkou přesahující 9 mil. eur, s tím, že státní rozpočet předpokládá spolufinancování ve výši více než 7 milionů eur. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednaly zahraniční výbor, výbor pro evropskou integraci a rozpočtový výbor. Usnesení těchto výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 423/1 až 423/3. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Kühnla, aby návrh zahraničního výboru odůvodnil.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i tento vládní návrh projednal zahraniční výbor na své 25. schůzi dne 23. ledna a ve svém rozhodnutí doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané dne 22. července 2003. Zahraniční výbor dále pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Zahraniční výbor dále zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Kühnlovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaromír Kohlíček, který je zpravodajem výboru pro evropskou integraci.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro evropskou integraci, který se rovněž zabýval vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 22. července 2003, sněmovní tisk 423. Možná vás to překvapí, ale i výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout shodné usnesení s výborem zahraničním a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Jistě jste zjistili, že v části 3 je zmocnění pro zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro evropskou integraci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru rozpočtového pan poslanec Petr Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal předmětný tisk na své 23. schůzi a je to tak jak v předchozím případě, to je - po úvodním slově náměstka ministra financí pana Janoty, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací Roční finanční dohody pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané dne 22. července 2003, a zmocnil mne, abych vás s tímto seznámil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, v tuto chvíli mohu otevřít rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Pokusím se vás zlákat k hlasování zvukem gongu. Odhlásil jsem vás a prosím o novou registraci.

Přistoupíme k hlasování o usnesení, které přečtu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané dne 22. července 2003."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 646. Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 151 hlasujících bylo pro 141, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 81. Děkuji panu ministru Sobotkovi i všem zpravodajům z jednotlivých výborů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP