(17.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Bezbřehý liberalismus je samozřejmě určitá ideová teorie a myslím si, že v praxi v podstatě na světě čistá není nikde uplatňována. Česká republika však má v řadě proklamací cíl v této oblasti být dominantní. Chtěl bych jenom upozornit, že například USA chrání svůj trh pracovní síly, a víme to sami, vízovou politikou a jinými nástroji, že např. v těchto Spojených státech je prodej domácí produkce minimálně 50%. U nás v současné době obchodní řetězce vykazují 40 % prodeje domácí produkce. A malí, drobní podnikatelé, kteří postupně zanikají díky těmto řetězcům, v podstatě převládali v prodeji domácí produkce, ale není zde nastolena nějaká perspektiva. Navíc se zdá, že velké obchodní řetězce, pokud začnou nakupovat formou aukcí a jiným způsobem, budou prodávat daleko více dovezeného zboží a to znamená, že pracovní síla, která je zařazena do výroby domácí produkce, ať už je ve vlastnictví českých či jiných rukou, bude v podstatě na tom čím dál hůř.

A tady si myslím, že je jedna ze základních příčin, proč nám nezaměstnanost narůstá, a léčit ji vlastně tím, abychom neustále snižovali daně a vytvářeli podmínky pro investory, je cesta v podstatě do pekel. Od západu směrem na východ je snaha, aby daně byly co možná nejmenší, a jestli to tak bude pokračovat dál, tak bychom mohli dospět k tomu, že daně budou nulové. Z čeho pak státní rozpočty budou hradit různé výdaje včetně podpory v nezaměstnanosti, si nedovedu představit.

A proto si myslím, že národní vlády a v našem případě tedy vláda České republiky bude muset hledat i určitá ochranářská opatření a dohody v rámci EU, až se staneme její součástí, aby byl ochraňován i trh pracovní síly vlastních lidí, vlastních občanů, kteří si volí parlament, z vůle parlamentu vzniká vláda a k tomu je vlastně tito občané potřebují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dne 19. 2. t. r. se zde projednávala moje písemná interpelace na pana premiéra ve věci rekordní nezaměstnanosti v České republice. Tehdy dosahovala míra nezaměstnanosti 10,8 % a byla na historicky nejvyšší úrovni. Uvedl jsme zde tehdy, že od vzniku této vlády se zvýšil počet nezaměstnaných osob v ČR o 100 000, tj. v průměru o 6 000 osob měsíčně, tzn. 200 osob denně.

Vláda Vladimíra Špidly má ve svém vlastním programovém prohlášení závazek dosáhnout plné zaměstnanosti, ale nyní sděluje občanům, že tohoto cíle se možná podaří dosáhnout až v roce 2010. Toto ale Vladimír Špidla svým voličům nikdy předtím neřekl.

Od prvního projednávání této interpelace uběhl více než měsíc. Podívejme se na to, jak se za tu dobu změnila míra nezaměstnanosti. Dle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí z 8. března t. r. celková míra nezaměstnanosti opět vzrostla na další historický rekord, tentokrát 10,9 %, a počet osob bez práce dosáhl na konci února t. r. 570 787 osob. Oproti předchozímu měsíci se tak počet osob bez práce zvýšil o 32 700 osob. Toto číslo znamená, že tempo růstu nezaměstnanosti se v posledních měsících stále zrychluje. Od počátku tohoto roku ztrácí práci každý den v průměru tisíc lidí. Ano, tisíc našich spoluobčanů mělo ještě včera práci a dneska již práci nemá. A takto to jde od Nového roku každý den.

To je, pane premiére, ten váš slibovaný sociální stát. Už jej budujete šest let a nezaměstnanost stále roste. Je to zajímavé. Vy se stále zaklínáte plnou zaměstnaností, sepisujete nové zákony o zaměstnanosti, předpisy, akční plány a další dokumenty, a výsledek je přesně opačný. Nevím, myslím, že byste se měl zamyslet nad tím, zda právě vaše činnost není tou hlavní příčinou, proč nezaměstnanost v našem státě roste do takových výšin. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

Závěrem mi dovolte, abych zopakoval svůj původní návrh na zamítnutí vaší odpovědi na mou interpelaci. Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fajmonovi. Byl poslední z přihlášených, takže rozpravu končím. (Poslanci z pléna upozorňují na další přihlášené.) Omlouvám se paní Páralové a táži se, zdali ještě někdo další chce vystoupit, resp. vyzývám ho, aby se přihlásil v písemné podobě. Takže slovo má paní poslankyně Páralová a vidím pana poslance Vávru.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já si neodpustím poznámku. Mám zde stenozáznam z rozpravy a pan premiér použil zde slova, kde konstatoval, že pan poslanec Hynek Fajmon používal ve své řeči nekompetentně nejrůznější údaje a vyjadřoval generální myšlenky, které pouze málo souvisejí s realitou. Já bych prosila pana premiéra, zda by mi mohl říci, které údaje používal pan poslanec Hynek Fajmon nekompetentně, protože to byly údaje Českého statistického úřadu.

Pane předsedající, vaším prostřednictvím bych poprosila pana ministra vnitra, zda by nešel vyřizovat své hlasité telefonáty mimo jednací sál. (Ministr Gross poodešel stranou.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak snad se scéna uklidnila natolik, že můžete pokračovat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Dále bych zde chtěla připomenout zpravodajství Televizních novin, kde pan ministr Škromach sváděl svou neschopnost, která vede k neustálému zvyšování nezaměstnanosti, na ostatní členy vlády, a dokonce i na zaměstnavatele, kterým tato vláda neustále hází klacky pod nohy.

Dále bych zde uvedla jako důkaz dopis, který jsem dostala od jednoho občana naší země, pracovitého občana, a není to jen jediný podobný dopis, který jsem dostala. Takových jsem v posledních dnech dostala mnoho. Ten občan mně píše:

"Vážená paní poslankyně, nikdy jsem nepsal žádnému politikovi, novinám či televizi. K tomuto bezprecedentnímu kroku mě dovedla naprostá zoufalost nad posledními zprávami o úpravě daní ohledně zvyšování DPH v oblasti ubytování a stravování. Jsem vedoucí rekreačního střediska Tesla Horní Bradlo s kapacitou 300 lůžek. Naše středisko se zabývá školami v přírodě, sportovními kursy, letními tábory a podobnými akcemi pro děti a mládež.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP