(17.40 hodin)
(pokračuje Páralová)

Z tohoto důvodu bylo DPH našeho střediska vždy 5 %, a proto se nás snížení DPH v poslední době z 22 na 5 % vůbec netýkalo. Argument, že když se DPH snižovalo, tak nikdo neslevil, je tedy v našem případě lichý. Už v současné době je cena s DPH 5 % pro hodně rodičů vysoká. Pro zajímavost - cena pro dítě s ubytováním, s plnou penzí, svačinou, pitným režimem, poplatky a daněmi v našem středisku je od 178 Kč do 238 Kč.

Apeluji na Vás, udělejte s tím něco. Zvýšení daně na tyto služby je do budoucna pro mnoho podobných zařízení, a možná i pro naše středisko, likvidační. Je opravdu možné, že zaměstnanci našeho střediska rozmnoží řady nezaměstnaných na Vysočině."

Chtěla bych se zeptat pana premiéra, zda se domnívá, že toto je cesta ke snižování nezaměstnanosti - kroky, které v poslední době tato vláda činí; v nejbližší době budeme ve druhém a třetím čtení projednávat zákon o zaměstnanosti a tam bych mohla krok po kroku, paragraf po paragrafu ukazovat, jak nová ustanovení povedou k dalšímu zvyšování nezaměstnanosti v naší zemi.

Já jsem zde minule vznesla dotazy na pana premiéra i na pana ministra práce a sociálních věcí, jak konkrétně bude tato vláda postupovat, co udělá, aby se nezaměstnanost v naší zemí snížila. Místo toho jsme se od pana premiéra dočkali pouze zlehčování našich slov a urážek. Měl by si ale uvědomit, že současně s námi zlehčuje i občany České republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové. Hovoří pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, dámy a pánové, ve čtvrtek 19. února na konci svého příspěvku jsem položil panu premiérovi dvě otázky, které zněly, co je to plná efektivní zaměstnanost, a odpovídal jsem si na to, že tím je myšleno, že budou pracovat všichni práceschopní, nebo že to je nějaké procento, které se uznává. Musím sdělit, že pan premiér přišel za mnou do lavice a o tomto problému jsme spolu diskutovali. Našli jsme určitou společnou myšlenku.

Myslím si, že by možná bylo dobré, aby pan premiér seznámil sněmovnu s tím, co mně tehdy sdělil v lavici. Proto bych vaším prostřednictvím (obrací se k předsedajícímu) požádal pana premiéra, aby toto udělal.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. To byl poslední přihlášený. Pan předseda vlády se rozhodl vyhovět vaší prosbě. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Základní charakteristika plné zaměstnanosti, tak jak je užívána ve většině dokumentů, vychází z a je vyjádřena v preambuli našeho zákona o zaměstnanosti, to znamená, že každý člověk, který hledá práci, ji také nalezne.

Konvenčně z hlediska procentních sazeb, které jsou u nás tak oblíbené, se považují za dosažení hranice plné zaměstnanosti přibližně 4 % a méně, protože v každé ekonomice existuje určité procento lidí, kteří jsou na cestě.

Ten cíl plné zaměstnanosti - abych to ještě objasnil - vychází ze základního koncepčního názoru, že nezaměstnanost jako taková je neblahá a že není správné si formulovat, že existuje nějaká přiměřená nebo přijatelná či optimální míra nezaměstnanosti, na které bychom měli situaci stabilizovat.

Čili to úsilí směřuje k tomu, snižovat nezaměstnanost tak, abychom se dostali nejméně k té horní hranici plné zaměstnanosti. Ideálním cílem je, aby nezaměstnanost byla někde kolem 2 až 2,5 %, což se v řadě ekonomik podařilo na poměrně dlouhou dobu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Zazněl návrh z úst pana poslance Fajmona na nesouhlasné usnesení. O tomto návrhu na nesouhlasné usnesení nechám hlasovat, až se všichni ti, kteří se hlasování chtějí účastnit, přihlásí hlasovacími kartami a budou k hlasování připraveni.

Na žádost z pléna jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci.

(Následovala několivteřinová přestávka, během níž někteří poslanci žádali pokračování v jednání.)

Já ještě vidím, že vcházejí zájemci, kteří chtějí hlasovat. Žádám je, aby přišli. Bývá obvyklé na ně čekat - naopak nebývá obvyklé pokřikovat na předsedajícího, dámy a pánové.

Ještě jednou se pokusím zformulovat usnesení. Pan poslanec Hynek Fajmon navrhuje usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Vladimíra Špidly na interpelaci poslance Hynka Fajmona ve věci nezaměstnanosti v České republice."

 

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 658 ze 159 hlasujících bylo 84 pro, 68 proti. Návrh byl přijat. (Potlesk poslanců klubu ODS.)

 

Tím byl doprojednán tento košatý bod a byly vyčerpány všechny body 27. schůze naší sněmovny, takže 27. schůzi končím.

 

Sejdeme se v 18.00 hodin a pokusíme se schválit program 30. schůze. Takže v 18.00 hodin všichni, kteří se chtějí zúčastnit projednávání schvalování programu 30. schůze, nechť přijdou sem.

 

(Schůze skončila v 17.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP