(18.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pan poslanec Walter Bartoš navrhuje zařadit bod s následujícím názvem - prosím, aby mě zkontroloval: Informace Petry Buzkové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, o situaci v pedagogických centrech. Navrhuje to zařadit do bloku zpráv, tedy za stávající navržené body v tomto bloku.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 10, které jsem zahájil. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 168 hlasujících bylo pro 64, proti 15. Přesto tento návrh nebyl schválen, nebyl zařazen.

 

Dalším bodem, o kterém dám hlasovat, je návrh pana poslance Bičíka na zařazení nového bodu, a já se ho pokusím přednést: Informace předsedy vlády o průběhu a výsledcích jednání vlády České republiky ze dne 24. 3. 2004 k bodu "Souhrnný materiál o vyhodnocení dopadu zavedení šestnáctitřídního platového systému ve veřejných službách a správě a záměrech vlády navazujících na usnesení vlády České republiky č. 1004 ze dne 8. 10. 2003". Pan poslanec Bičík navrhuje pevné zařazení tohoto bodu na pátek 31. března jako první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Kdo souhlasí s tímto bodem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Námitky ze sálu.)

Takže hlasování prohlašuji za zmatečné. Pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Já se, pane předsedající, omlouvám. Jak bude zřejmé ze stenozáznamu, navrhoval jsem zařadit tento bod na pátek 26. března jako první bod dopoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já se omlouvám, ono totiž 31. března nejspíš nebude pátek, takže by to bylo poněkud kuriózní, kdybychom to přijali.

 

Takže v hlasování pořadové číslo 12 rozhodneme o zařazení tohoto bodu s názvem, který jsem před chvílí přečetl, na pátek 26. 3. jako první bod dopoledního jednání. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 12. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 170 hlasujících bylo pro 81, proti 47. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Milada Emmerová navrhuje vyřadit body číslo 22 a 110.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 13. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 172 poslanců bylo pro 154, proti jediný. Návrh byl přijat.

 

Dále rozhodneme o návrhu pana poslance Josefa Janečka na vyřazení bodů 27 a 28 a odpovídajících třetích čtení z pořadu této schůze.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 14. Kdo souhlasí s těmito návrhy pana poslance Janečka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 140, jeden proti. Tyto návrhy byly přijaty.

 

A naopak pan poslanec Janeček navrhuje zařazení nového bodu na závěr třetích čtení, je to bod, který má číslo sněmovního tisku 415. Odůvodnění si pamatujeme, zaznělo před chviličkou.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 15, které jsem zahájil. Kdo souhlasí se zařazením bodu pod číslem tisku 415, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 hlasujících bylo pro pouhých 40, proti 15. Takže tento bod se nepodařilo panu poslanci Janečkovi zařadit.

 

Paní poslankyně Hana Šedivá navrhuje zařadit nový bod jako bod první v bloku zpráv pod názvem Průběžná zpráva o činnosti vyšetřovací komise ve věci Diag Human.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 16 končí. Ze 172 hlasujících bylo pro 167, nikdo proti. Tento bod byl zařazen.

 

Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Eduarda Zemana. Chce, abychom hlasováním rozhodli o pevném zařazení bodů 53 a 58 na čtvrtek 1. dubna jako první body.

Kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Týká se to školských zákonů. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 hlasujících bylo 128 pro, 2 proti. Tyto návrhy byly přijaty.

 

Pan poslanec Kapoun navrhl vyřazení bodu 24… Já se omlouvám, já tady mám nějaký prapodivný tisk. Je to opravdu bod číslo 24? Já mám pod bodem 24 návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. Tak je to poněkud… Já se podívám, co má pan předseda ve svých papírech. (Smích v sále.) Takže pan předseda to má správně, samozřejmě, jak jinak. Takže je to skutečně bod 24, souvislost s ním má bod č. 112. Pan poslanec Kapoun navrhl tyto body vyřadit.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 18. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 121, proti 34. Takže se stalo podle návrhu pana poslance Kapouna.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vlastimila Tlustého. Já se přikláním k té jeho druhé variantě, to znamená, abychom pod bodem číslo 139 projednali zprávy za první pololetí a za rok 2003, zpráva České národní banky o měnovém vývoji.

Kdo souhlasí s tím, abychom tyto dvě zprávy projednali pod jedním bodem s číslem 139, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 19) končí. Ze 172 hlasujících bylo pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

A poslední návrh, pokud se nemýlím, byl návrh pana místopředsedy Vojtěcha Filipa, aby jako první, tedy nemýlím-li se druhý, protože už jsme jako první bod jeden bod zařadili, byl v bloku zpráv bod s názvem Ukončení mise Armády České republiky v Afghánistánu a vyhovění žádosti Řecka na vyslání vojáků v souvislosti s olympijskými hrami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP