(12.20 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Je to velmi důležité pro to, aby byl už učiněn konec benevolencí, že za závažné přestupky často je pouze domluva nebo neúčinná sankce.

Na konec tato novela obsahuje ještě novelu zákona 247, jak jsem řekl, o získávání zdokonalování odborné způsobilosti, to je vlastně úprava, která navazuje na bodový systém, zaváděný tak, aby bylo možné pro řidiče, kteří budou mít na jeden rok odebráno profesní osvědčení nebo způsobilost k řízení motorových vozidel, tak aby také byl zaveden systém, jakým způsobem mohou získat zpátky. Je to doškolení v dovednostech a nová zkouška ze znalostí těchto dovedností.

Dále se zavádí zpoplatnění zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. To je zejména proto, aby se skutečně klienti autoškol naučili vybírat kvalitní autoškoly, aby bylo konečně rozlišeno, zda garážový způsob výuky vede k tomu, že tito řidiči nejsou nebezpečím na komunikacích pro ostatní, a pro sebe samozřejmě také.

Závěrem bych chtěl říci, že očekávám širokou vlnu diskuse, protože každý z nás je řidičem a má své zkušenosti a svůj názor. Chtěl bych říci, že tato novela nemá za cíl represi řidičů. Tato novela má za cíl chránit účastníky provozu na pozemních komunikacích před bezohlednými a agresivními řidiči, kteří se opakovaně dopouštějí nejzávažnějších přestupků a ohrožují ostatní účastníky. Uplatněním jednotlivých institutů, tak jak jsem je představil, by mělo dojít ke zlepšení situace na našich silnicích a tato novela by měla přimět řidiče k větší kázni. Chtěl bych, aby skutečně naše země se zařadila mezi evropské státy, kde se daří snížit počet zbytečných úmrtí na silnicích, a věřím, že novelu sněmovna postoupí do projednání ve výborech, kde bude jistě prostor pro další diskusi o vlastních ustanoveních nebo o podobě jednotlivých institutů, které se zavádí do praxe.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému. Pan místopředseda vlády Stanislav Gross nevystoupí v tuto chvíli. Ptám se pana poslance Miloslava Kaly, zdali hodlá v tuto chvíli vystoupit. - Není třeba.

Takže mohu otevřít obecnou rozpravu v prvém čtení. Přihlášeni jsou pánové Záruba, Hojda, Kvapil, Votava, Šeich, Pospíšil, Novotný, Říman, Sehoř, Suk. Vidím, že pánové Šeich a Záruba se přihlásili znovu. Není třeba, můžu to stáhnout, vaše druhé přihlášky. To jsou přihlášení do rozpravy.

Prosím, aby jako první vystoupil pan poslanec Bohuslav Záruba. Připraví se pan poslanec Pavel Hojda.

Jinak v případě, že by se rýsovalo nebezpečí, že bychom hrubě přetáhli třináctou hodinu, tak bych vyhlásil přestávku někde těsně kolem třinácté hodiny na oběd a pokračovali bychom v rozpravě odpoledne.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění současný zákon o pozemních komunikacích, tisk č. 576. Předpokládám, že většina řidičů a občanů chodců je toho názoru, že současný stav na našich komunikacích je velmi kritický a je nutné velice razantním způsobem tento stav postupně změnit.

Dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení poukázal na několik problematických ustanovení v zákoně, ke kterým bych chtěl předložit ve druhém čtení pozměňovací návrhy.

§ 118b odst. 1. Bude záležet pouze na individuálním posouzení policisty na místě přestupku o zadržení řidičského průkazu. Do jaké míry bude zajištěna při současné nedůvěře v policisty objektivita?

Velmi často se ve formulacích odstavců vyskytuje slovo může. Jak to bude doopravdy? Pro koho bude platit ano a pro koho ne? Například v § 125a, Pořádkové pokuty, by "může uložit" mělo být nahrazeno "uloží". V témže odstavci, bez závažného důvodu, by měl být taxativně tento důvod vymezen.

K příloze zákona str. 19 tisku, udělení pěti bodů za řízení bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti, bude nutné o tuto povinnost doplnit zákon č. 361 § 6 odst. 3, protože tento zákon tuto povinnost zatím neurčuje k udělování čtyř bodů za neumožnění přejít chodcům bezpečně vozovku. Bohužel zavedení povinnosti řidičů umožnit chodcům bezpečně přejít komunikaci, a to zpomalením a zastavením vozidla, způsobilo velký nárůst tragických střetů motoristů s chodci. Ti si totiž tuto povinnost vysvětlují jako svou absolutní přednost na přechodu pro chodce. Neměl by předkladatel na základě zjištění těchto skutečností přehodnotit tento paragraf ve prospěch chodců i řidičů? A co na komunikaci s více jízdními pruhy?

Dále § 53 odst. 1, 2, 3 - používá se pojem chodník, který však v § 2 není jako základní pojem definován.

Dále k § 22 zákona č. 200/1990 - v blokovém řízení nelze projednat dopravní nehodu, při které vznikla škoda vyšší než 20 000 korun. To znamená, že dojde k velkému nárůstu administrativy, v odhadu asi o 70 % více dopravních nehod bude oznámeno správním orgánům k projednání. Zvýší se rovněž zásadním způsobem zatížení dopravní policie.

K § 22h - dopravní nehody se zraněním - možná není vhodné slovo usmrcení. To je totiž trestný čin. A bylo by vhodné specifikovat formu zranění a rozšířit škálu trestů podle závažnosti zranění, pokud se bude jednat o přestupek.

Potud několik málo postřehů k návrhu zákona.

Vážené kolegyně, kolegové, zpřísnění paragrafů a vyhlášek týkajících se provozu na pozemních komunikacích je jistě na místě. Což však v návrhu postrádám, je systém kontrol a institut vymáhání tohoto zákona. Víme, že mnozí řidiči se chlubí bezohlednou jízdou na komunikacích v České republice. Po přejetí západních a jižních hranic se však z dravců stávají beránci. V čem to asi vězí? Proč se vyhlašují bombastické bezpečnostní akce, které mohou mít pouze omezenou účinnost? Proč například na dálnicích, kde je omezený jeden nebo více jízdních pruhů, nestojí policejní kontroly, které by neukázněné řidiče, kteří dojíždějí nadoraz, třeba i v odstavném pruhu, ukáznily pokutou. Chce to ale důslednost. Proč nejsou na křižovatkách nainstalovány fotografické kamery, které by zaznamenaly poznávací značku vozidla při jízdě na červenou? Takovou drahou fotografii by si řidič opravdu znovu nechtěl pořizovat. Opět to chce důslednost, a padni komu padni. A to se týká rychlostí v obci, rychlostí mimo ni a na dálnici.

Závěrem. Pokud nebudou bezpečnostní orgány důsledné a nekompromisní, pokud se nechají zlákat hezkým a milým úsměvem, případně příjemnou obálkou, můžeme zpřísňovat zákony donekonečna, a nebezpečný stav na našich komunikacích se měnit nebude, stále bude přibývat raněných a mrtvých, stále se budeme při provozu setkávat s arogancí a bezohledností.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zárubovi. Hovořit bude pan poslanec Hojda. Připraví se pan poslanec Kvapil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP