(13.00 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Byly vzneseny návrhy na zamítnutí sněmovního tisku 560, na zamítnutí sněmovního tisku 602 a na zamítnutí sněmovního tisku 603, a kolega Janeček navrhl přikázat sněmovní tisk 602 také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové. Domnívám se, že již nic nebrání tomu, abychom o jednotlivých návrzích hlasovali, takže v tuto chvíli doporučuji, abychom se věnovali tisku 560, tedy bodu číslo 51.

 

Jak už pan zpravodaj uvedl, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí této předlohy a o tomto návrhu na zamítnutí rozhodneme hlasováním pořadové číslo 187, které jsem právě zahájil. Kdo s tímto návrhem na zamítnutí souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 hlasujících bylo pro 45, proti 98. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Budeme se tedy věnovat návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ptám se, zdali je jiný návrh. Není.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 188. Kdo s tímto návrhem na přikázání souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 158, jeden proti.

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a že jsou splněny všechny náležitosti pro to, abych mohl konstatovat, že končí první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Budeme se věnovat tisku 602, tedy bod číslo 52 našeho schváleného pořadu schůze. I zde zazněl návrh na zamítnutí.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 189, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících bylo 146 pro, 97 proti. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o návrzích na přikázání. Organizační výbor rozhodl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pan poslanec Janeček navrhl, aby tuto předlohu projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozhodneme nejprve o návrhu organizačního výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednával tuto předlohu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících bylo 161 pro, nikdo proti. Návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Janečka na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, 32 bylo pro 74 proti, čili toto přikázání nebylo potvrzeno. Přesto končí první čtení tisku 602.

 

Budeme se věnovat tisku 603, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím školského zákona (bod 53). Zde zazněl návrh na zamítnutí? Je tomu tak.

 

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 192. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících bylo pro 47, proti 102. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Organizační výbor i zde navrhuje předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jsou nějaké jiné návrhy? Není tomu tak.

 

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 193. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 154, nikdo proti, takže návrh byl přikázán.

 

Končím i první čtení této předlohy. Dámy a pánové, je 13 hodin a 6 minut, budeme pokračovat ve 14.20.

 

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP