(13.30 hodin)
(pokračuje Rusová)

Obě tyto otázky si dle mého názoru zaslouží hlubšího posouzení.

Na závěr však mohu říci, že doporučuji podpořit tisk v prvním čtení a zároveň navrhuji, aby byl přikázán k projednání do ústavně právního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni. Nyní dávám slovo panu ministrovi spravedlnosti Karlu Čermákovi.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, neočekávejte ode mě, že budu za vládu navrhovat, aby tento návrh novely obchodního zákona a občanského soudního řádu byl zamítnut. Nebude to pravda. Já se k věci jenom trošku blíže vyjádřím historicky, a to v historickém rozměru minulých šesti měsíců.

Bylo to teprve někdy v září, v říjnu, když jsem já nastoupil do úřadu, že se některé věci okolo obchodního rejstříku vyjasnily. Ono se teprve tehdy vyjasnilo to, že půjdeme cestou zachování obchodního rejstříku u soudu. Od tohoto momentu, o kterém jsme nalezli dokonce širší konsensus, myslím i s opozicí, myslím dokonce i s podnikatelským prostředím, se potom odrazily snahy situaci v rejstříku řešit co nejrychleji, a to ještě tou dílčí novelou předtím, než nabudou účinnosti ty velké předpisy, jejichž účinnost bude odložena, jak říkáme, na léta dva šest, dva sedm.

U nás na ministerstvu k tomu probíhaly novelizační práce, věnovaly se k tomu zhruba dva týmy, jeden víc okolo obchodního zákoníku - pana profesora Havla, druhý tým pana dr. Holejšovského - procesně. Já vás mohu ujistit, že to, co je jako návrh pana poslance Pospíšila na stole, je variantou toho, k čemu se dospělo i u nás. Jenom my nejsme tak rychlí jako poslanci. My prostě musíme mít připomínkové řízení a všechny tyto věci.

Takže náš vládní návrh bude už velice rychle hotov. Já bych byl docela rád, kdybychom my mohli přinést tento návrh do ústavně právního výboru a nejspíš se tam domluvit na nějakém komplexním pozměňujícím návrhu. O ten rejstřík tolik nepůjde. Tam skutečně nebudou velké diference. Ale máme tam ještě další materii, kterou považujeme za velmi naléhavou, z občanského soudního řádu, jako je úprava odvolacího řízení apod. V ústavně právním výboru by se nám možná podařilo formou nějakého komplexního pozměňovacího návrhu dobře upravit tu naléhavou materii. Poprosil bych však, aby někdo k tomu podal návrh na prodloužení lhůty k projednání, a kdyby s tím pan předkladatel souhlasil - zda by ta lhůta nemohla být 60 dnů. Počítáme totiž s účinnosti tuším od 1. ledna 2005, takže bychom na to měli dost času. Takže to je moje prosba a můj návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nejdříve bych reagoval na pana ministra, který zde prohlásil, že za vládu zde nebude navrhovat, aby byl návrh zamítnut. To je dobře. Protože takový návrh by byl nehlasovatelný, byť by bylo k tomu i usnesení vlády. Jenom poslanec může takový návrh dát, pane ministře. Takže to je v pořádku.

Dámy a pánové, myslím si, že to je návrh novely zákona, který velice zajímá podnikatelskou veřejnost, celou hospodářskou sféru, takže já hned na úvod také navrhnu, aby tento tisk byl přikázán hospodářskému výboru, abychom tam mohli řešit otázky, které zajímají podnikatelskou veřejnost. To znamená nikoli jenom ÚPV, který bude řešit procesně a věcně tuto problematiku, ale také prakticky v použití těch uživatelů, kteří tento zákon budou užívat. To je jeden můj návrh.

Pan předkladatel odůvodnil předložení novely velice krásnou češtinou, musím říci, kterou jsme znali do roku 1918, protože velice často používal obratu "my navrhujeme", "náš názor je", "naše řešení je", ale novelu předkládá sám, takže "mykání" jsme opustili od dob, kdy jsme ztratili císaře pána, takže je to hezké. (Veselost.)

Dámy a pánové, chtěl bych přece jenom návrhu, o kterém si myslím, že je třeba, aby prošel do druhého čtení, do jednání výborů, vytknout jednu významnou věc. Myslím si, že by se to erudovaným právníkům nemělo stávat. V § 86 v odst. 5 jednacího řádu se říká k podávání návrhů zákonů, že jde-li o návrh novely zákona, a v tomto případě to je, návrh se předkládá se zněním platného zákona nebo jeho částí, jichž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Já jsem se ptal i svých kolegů - já tuto část vůbec nemám, ta předložena nebyla, a myslím si, že to je dost hrubá závada tohoto návrhu.

Takže já v tomto okamžiku navrhuji, aby bylo přerušeno projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než pan předkladatel doplní tento tisk o všechny náležitosti, tak jak to zákon ukládá, a potom bychom mohli pokračovat v rozpravě. To znamená před ukončením rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se přihlásil do obecné rozpravy Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, také já bych chtěl podpořit tento poslanecký návrh zákona, a to z toho důvodu, že jako předseda podvýboru pro podporu malého a středního podnikání jsem byl osloven podnikatelskými svazy a mimo jiné jsem také dostal dopis od Americké obchodní komory, který podle mého názoru vystihuje asi nejlépe, o jak důležitou novelu se jedná. Já bych si dovolil krátce z tohoto dopisu citovat:

Americká obchodní komora v České republice věří, že aktuálně předložený návrh reformy vedení obchodního rejstříku bude mít výrazný a dlouhodobý dopad na ekonomiku a státní rozpočet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP