Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. dubna 2004 v 9.03 hodin

Přítomno: 171 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, všechny vás srdečně vítám na středečním pokračování 30. schůze.

Přečtu omluvy. Omluvena je paní poslankyně Bayerová, poslanec Hojdar, Lachnit, Mandík, Říha, Svoboda Pavel, Vlček Miloslav, kteří jsou nemocní, dílem také na zahraničních cestách, a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je na Slovensku ve složení: Bartoš, Bičík, Čurdová, Dostálová, Levá, Pleva, Smýkal, Strnad, Talíř, Zeman. Z vlády se omlouvá pan premiér Vladimír Špidla, od 9.00 do 11.00 má pracovní schůzku s prezidentem republiky a od 13.00 do 15.00 jednání s krajskými hejtmany paní ministryně zdravotnictví Marie Součková. Pan poslanec Vokáč se omlouvá z rodinných důvodů.

Dámy a pánové, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a připomínám, že jsem včera ukončil odpolední jednání nepřesnou informací, že končím bod. Samozřejmě nemohu s tím, že bude dneska ráno hlasováno o přikázání. Čili v tuto chvíli se nacházíme ve stavu, kdy by bylo možno hlasovat o přikázání, ale slovo se přihlásil místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já bych vám chtěl popřát pěkný den a tímto otevřít rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, rád vám vyhovím a dávám slovo panu poslanci Michalu Haškovi.

 

Poslanec Michal Hašek: Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Využívám toho, že pan ministr znovu otevřel rozpravu k tomuto bodu. V souladu s avízem, které dal včera předsedající, tzn. k žádosti předsedy vlády o zkrácení lhůty při projednávání tohoto návrhu zákona o 40 dnů, podávám nyní návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 40 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Protože tato žádost je potvrzena dopisem předsedy vlády, je tedy jasné, že s ní předkladatel souhlasí, a myslím, dámy a pánové, že můžeme přistoupit k hlasování, poté co ukončím rozpravu, pokud se nikdo nehlásí.

Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 1.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže v tuto chvíli končím rozpravu. Závěrečné slovo zřejmě se konat nebude, bylo včera, a k hlasování jsou dvě věci. Jednak je to přikázání výborům, kdy organizační výbor navrhuje přikázat k projednání tuto předlohu výboru...

Paní poslankyně Brynychová má náhradní kartu č. 17.

Organizační výbor navrhuje přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Já se ptám, zdali má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Takže v hlasování pořadové číslo 302, které jsem zahájil, se táži, kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 125 přítomných bylo pro 115. Jediný proti. Takže návrh jsme přikázali tomuto výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro projednávání o 40 dnů. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 303. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 130 hlasujících pro bylo pro 73, proti 33. Takže i tento návrh byl přijat.

 

Já v tuto chvíli mohu regulérně ukončit první čtení této vládní předlohy a předat řízení schůze panu místopředsedovi Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, také já přeji dobrý den. Na úvod dnešní schůze pro lepší orientaci vám zrekapituluji sled bodů, kterými se budeme zabývat. Po právě dokončeném bodu č. 62 budeme projednávat bod č. 56 - novela zákona o silniční dopravě, poté body č. 93 a 94. Omlouvám se, body č. 93 a 94 by měly být až první dva body odpoledne. Takže teď by to měl být bod 56 a potom body 63, 64, 65 a 66 a další přesně v tomto pořadí. Omlouvám se za nepříliš přesnou informaci.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 56, kterým je

 

56.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - první čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 559 a předložený návrh odůvodní náměstek primátora hlavního města Prahy pan kolega Rudolf Blažek, kterého mezi námi srdečně vítám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP