(13.10 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Nechci, kolegyně a kolegové, prodlužovat tuto debatu, nicméně musím reagovat na slova svého předřečníka, který označil má slova o nadvýrobě za mýtus. Já bych chtěl říci, že jsem přesně citoval zelenou zprávu, kterou právě projednáváme, kde - znovu si dovolím zopakovat - je uvedeno: "Rozhodující příčinou propadu cen rostlinných produktů byla nadvýroba, a to i v prostředí významně regulovaného agrárního trhu. K podobné situaci došlo na trhu jatečních prasat, jateční drůbeže a vajec." Jestliže má slova byla mýtus, tak je mýtem celá zelená zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Miloslav Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mnohé z toho, co bych chtěl říci, zde řekl již můj kolega Jiří Papež. Takže se omezím na stručnější výklad, než na který jsem byl připraven před rokem a půl.

Zpráva o stavu zemědělství obsahuje hodně statistických i faktických údajů, které bohužel prokazují, že většina našich prvovýrobních a hodně zpracovatelských podniků je ve stavu existenčního ohrožení. Tyto údaje dále prokazují, že čtyři roky chvalozpěvů na to, jak politika ČSSD pozvedá tento resort, byly nepravdivým tlacháním. Čísla dále prokazují, že jsme bohužel měli pravdu my, když jsme říkali, že atomizovaní zemědělci si neumějí obhájit svoji existenci na trhu ani udržet peníze, které jim v produkčních dotacích poskytneme, a že nejdůležitější úkol tudíž je zorganizovat je do silných odbytových družstev nebo organizací.

Socialističtí ministři postupovali zcela opačně. Jakékoliv odbytové problémy se snažili a snaží řešit navyšováním dotací a vytvářením nových a nových dotačních titulů, navíc často prokorupčně rozdělovaných tak, že zcela otočily přirozené snahy našich zemědělců. Ti místo boje o získání co nejlepší ceny na trhu se dnes hlavně snaží najít nejkratší a nejpříjemnější cestu nebo cestičku k ministrovi osobně a k dalším úředníkům, aby potřebné peníze na svoje přežití získali ze státních prostředků. Tím se bohužel roztočila a dále roztáčí nákladová spirála, která se neustále v nákladovosti zvětšuje a má jaksi krýt existenční problémy našich zemědělců. Nestává se tak. Naopak, naši zemědělci jsou touto spirálou de facto stále oslabováni a stále více a více ohrožováni na vlastní existenci.

Pokud to chceme jednoduchým způsobem srovnat, tak lze říci na základě zelených zpráv prokazatelně, že před rokem 1998 byli mezi našimi prvovýrobními zemědělci zemědělci dobře hospodařící a špatně hospodařící. Ale od roku 2002 již prakticky máme jenom všechny existenčně ohrožené, to znamená, velice slabě postavené na trhu. Zpráva se tuto skutečnost pokouší zastřít. Socialističtí ministři svými zdánlivě líbivými kroky oslabují nadále naše zemědělce a škodí jim a zbytečně nás to všechny zadlužuje. Ve funkci ministra zemědělství bohužel po dlouhé roky vítězí osobní zájmy nad historickou zodpovědností a potřebami našich zemědělců a naší země. (Ministr Škromach hovoří mimo mikrofon.)

Pan Škromach zde říká polohlasem velice rušivě, že socialističtí ministři zde žádní nejsou. Já si myslím, že jeden je přímo u stolku zpravodajů a on je druhým. Prosil bych jménem paní předsedající, aby mě takto ubohým způsobem dále nevyrušoval.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o klid. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Za hlavního viníka ekonomického propadu prvovýroby je ve zprávě označen propad odbytových cen. Ani slůvko o tom, že to nejvíce způsobil ministrem řízený intervenční fond svou špatnou, ne-li zločinnou intervenční politikou. Ani písmenko o tom, že další část tohoto propadu odbytových cen a vyjednávacích pozic zemědělců na trhu způsobily právě miliardy na sucho, které jsme zemědělcům rozdali v letech 2000 a 2001. Správnost těchto úvah dotvrzuje fakt, že přestože v roce 2002 byl pro naše zemědělce tento rok výrazně nejhorší v celé historii České republiky, tak přesto se v tomto roce zisky zpracovatelů a obchodníků výrazným způsobem navýšily. Jaký jiný faktický důvod a důkaz bychom chtěli mít k tomu, že tato politika je špatná?

Chvalozpěv na to, že trh s půdou doznal značného oživení, v této zprávě stejně tak jako povídání o tom, že vyřizování restitučních nároků v zemědělství je téměř u konce, jsou tragikomické lži. Dnes je všem jasné, že například kvóty na mléko byly a jsou zbytečné, že miliardy na jejich rozdělení a správu jsme prakticky vynaložili zbytečně a že jejich jediný reálný dopad bylo a je snížení farmářských cen za mléko. Skandálně korupčně rozdělené kvóty na cukr jsou největším důkazem prokorupční politiky Ministerstva zemědělství. Dvakrát tento nepořádek zrušil Ústavní soud a lze očekávat, že nepoučitelnému ministru Palasovi je zruší potřetí. Samozřejmě se zde naskýtá otázka, kdy už konečně ministr zemědělství nastaví systém kvót na cukr tak, aby byl výhodný především pro pěstitele cukrovky, jak to chce směrnice Evropské unie, a pro opravdovou stabilizaci této komodity v České republice než pro něho osobně samotného.

O platební agentuře a dalších věcech zde již hovořil kolega Jiří Papež.

Dámy a pánové, mnohé prohřešky minulosti se nám již napravit asi nepodaří a mnohé nás budou hodně dlouho bolet. Dnes se nacházíme těsně před samotným vstupem do Evropské unie, před vstupem na otevřený trh, a do neúprosné konkurence jejích farmářů, zpracovatelů, obchodníků a investorů. A přitom jsou naši zemědělci v naprosto nestabilním postavení na půdě, kterou obhospodařují, a v naprosto nestabilním postavení na trhu. O tom jsme již zde několikrát hovořili. Hodně našich potravinářů bylo zlikvidováno ze strany zbytečně horlivých ministerských úředníků a ti zbylí byli těmito úředníky dohnáni na pokraj hranice předlužení.

Je zde mnoho otázek. Co všechno může opravdu způsobit přechod na zjednodušené platby a snaha je vyplácet ve velice razantním navýšení oproti současnosti? Projeví se to v oblasti souboje o půdu a jak? Projeví se to, tento boj o navýšené dotace zemědělcům, nejvíc v nárůstu cen potravin, nebo cen služeb, nebo v nárůstu mezd a jak se to projeví? Projeví se boj o zemědělské dotace také na našem kapitálovém trhu? Nezmrazíme si náhodou rozvoj celostátní ekonomiky zbytečnými investicemi finančních skupin do nákupu zemědělské půdy, aby po několik let mohly získávat zemědělské dotace? A pokud se snad stane zázrak a nikdo tyto peníze zemědělcům neodebere a oni adekvátním způsobem zvýší svoji produkci, pokud použijí tyto peníze pouze pro zemědělské účely, co budeme s touto nadprodukcí dělat?

Dámy a pánové, to jsou příliš vážné otázky a zpráva na ně samozřejmě neodpovídá. A odpověď na ně nedává ani ministr, ani vláda v žádném jiném dokumentu. Historie neodpouští a za chyby si vybírá tvrdou a bolestivou daň. Proto si myslím, že by měl ministr stať, která říká o návodu, jak se má zemědělství chovat dál, přepracovat. Proto pro schválení zprávy hlasovat nemůžu a nebudu. A vás vážným způsobem žádám, abyste v zájmu českého zemědělství a potravinářství udělali totéž. Myslím, že pokud donutíme ministra Palase, aby tyto otázky zodpověděl, můžeme všichni jenom získat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP