(Jednání pokračovalo v 10.22 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, v 9 hodin 27 minut jsem přerušil jednání na poradu klubu, původně ODS, pak o prodloužení požádaly další tři kluby, takže v tuto chvíli budeme pokračovat v jednání. A o slovo se přihlásil předseda klubu sociální demokracie Petr Ibl. Prosím o klid.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych předložil procedurální návrh a požádal sněmovnu, zda by uznala jakousi výjimečnost této situace. A předtím, než budeme projednávat body pořadové číslo 110 a 111, sněmovní tisky 514 a 533, bych požádal z výjimečných důvodů, protože jsou tam nejasnosti, které se týkají ústavních zvyklostí a ústavního práva, a potřebovali bychom k tomu ještě některé odborné konzultace, abychom se mohli, teď řeknu - odborně a s jakousi erudicí rozhodnout, požádal bych o přeložení těchto dvou bodů, přestože už byla ta třicetiminutová časová lhůta, která je určena k přesunu bodu, aby tyto dva body byly přesunuty na jednání, které bude v úterý 13. dubna. A o toto vás žádám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, já samozřejmě na dotazy, které jsou, a považuji je za naprosto oprávněné, jak je možné předkládat o půl jedenácté tento procedurální návrh, tak opakuji smysl usnesení Poslanecké sněmovny, které jsme přijali k podávání procedurálních návrhů, kde se hovoří o třiceti minutách po začátku schůze. Čili schůze v trvání třiceti minut ještě neproběhla.

(Smích v sále.)

Dámy a pánové, mám radost, že jsem vás pobavil, ale vyhledejte si ze stenozáznamu interpretaci vašeho kolegy pana místopředsedy Ivana Langera, který toto použil. A já si myslím, že v souladu s tím, jak to tehdy vysvětlil, tak že přijmete i moje vysvětlení, i když za bujarého veselí, které vám samozřejmě nechci upírat. Tak.

Takže, dámy a pánové. Zazněl procedurální návrh na… A teď bych chtěl pana poslance Ibla poprosit, aby ještě jednou formuloval svůj návrh k bodu 110 a 111.

 

Poslanec Petr Ibl: Aby body 110, 111, tedy sněmovní tisk 514 a 533, byly zařazeny na úterní jednání Poslanecké sněmovny, tedy 13. dubna, po těch bodech, které už jsou nyní zařazeny. To znamená, tuším, že pan kolega Cabrnoch tam dával jeden bod, tři jsou vrácené ze Senátu, takže jako pátý a šestý bod sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Já vás v tuto chvíli na žádost odhlásím, poprosím o novou registraci. A o slovo se přihlásil ještě předseda sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane místopředsedo, já bych chtěl jenom upozornit na to, že i když ta informace, že schůze by se přerušila a pokračovala 13. v úterý v 11 hodin, byla podána na organizačním výboru a byl s ní vysloven souhlas, přesto si myslím, že sněmovna o tom ještě nehlasovala, o tom pokračování třináctého. Takže dávám na zvážení, jestli neodhlasovat nejdřív toto, a pak hlasovat o zařazení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, já se domnívám, že přerušit schůzi do třináctého je v pravomoci předsedajícího na závěr dnešní schůze, že o tom sněmovna, není-li zvláštní požadavek, nemusí rozhodnout hlasováním, ale je-li takovýto požadavek, samozřejmě rád o tom dám hlasovat.

Takže teď se chci zeptat, pane předsedo, máte za to, že bych o tom měl dát hlasovat? Ano. Takže postup těch procedurálních hlasování…

Ptám se, jestli někdo má ještě něco k proceduře této schůze. Pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Já prozatím nechci vznášet žádnou námitku anebo žádný požadavek, ale nebylo by možná od věci už teď rozhodnout hlasováním, že dnes schůzi přerušíme a budeme v ní pokračovat v úterý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pan kolega Ibl pochopil teď hned. Ne, v žádném případě. Já jsem řekl: dnes schůzi přerušíme a budeme v ní pokračovat v úterý.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili zatím to bereme jako informaci, která zazněla, s tím, že pan poslanec Kováčik zřejmě s tímto návrhem vystoupí někdy v odpoledních hodinách podle toho, jak se bude vyvíjet projednávání programu řádné schůze. Tak jsme tomu rozuměli správně. Takže jsou k hlasování dva body, nejsou-li námitky. Nejsou.

 

Kdo souhlasí s tím, aby schůze pokračovala v úterý v 11 hodin dopoledne, je to z důvodu zahraničních cest atd. Proto v 11 hodin dopoledne. Úterý 13. dubna v 11 hodin dopoledne.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 401. Kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících bylo pro 134, proti 14. Takže toto jsme odsouhlasili.

 

A nyní je možno hlasovat o tom, že body 110 a 111 projednáme na úterním jednání Poslanecké sněmovny.

Kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování (pořadové číslo 402) skončilo. Ze 173 hlasujících bylo pro 117, proti 33. I tento návrh byl přijat.

 

A nyní, souhlasíte-li, budeme pokračovat v projednávání už rozjednaného bodu 90. Hovořit bude zpravodaj poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně. Pozměňovacích návrhů k jednacímu řádu je celá řada. Ta situace je velmi nepřehledná, takže já bych vás prosil skutečně o pozornost ke způsobu hlasování. A avizuji, že před hlasováním o konečném znění zákona požádám o pětiminutovou přestávku, abychom mohli s legislativou zkontrolovat, zda došlo ke hlasování o všech pozměňovacích návrzích.

Takže pokud jde o postup hlasování, tak bychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích pod bodem A, to je usnesení ÚPV, v tom není žádný problém. Potom bychom orientačně hlasovali o A1, E1, to znamená, to jsou doby, kde se jedná o prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP