(10.31 hodin)
(pokračuje Křeček)

Potom bychom orientačně hlasovali o prvé části a druhé části E1, to je opět orientačním hlasováním, to je zkrácení lhůty na 24, potom bychom hlasovali o návrhu pana poslance Vymětala, pouze pokud jde o § 111 odst. 1 a 6, potom bychom hlasovali o A3 ústavně právního výboru, pokud nebude schváleno A3, a to následujícím způsobem, že bychom nejprve hlasovali o první části A3 a potom o druhé části A3, potom bychom se rozhodli, zda pozměňovací návrh pana poslance Exnera je hlasovatelný. Až se k tomu dostaneme, tak se zmíním, v čem spočívá problém. Potom bychom hlasovali o A3 návrhu ústavně právního výboru a v případě jeho přijetí by se stal nehlasovatelný E2 z návrhu pana předsedy Zaorálka. Dále bychom hlasovali o přijetí A4 a E2, potom o návrzích D1, B3 a B4, to jsou náhrady evropským poslancům, dále bychom hlasovali o D1 pana poslance Vidíma, potom o E3 pana předsedy Zaorálka, pokud by nebyly přijaty B1, B2, B3, B4 a B5. Dále bychom hlasovali o E6 pana předsedy Zaorálka, a bude-li přijat E6, potom bychom hlasovali o D2, to je pozměňovací návrh pana poslance Vidíma. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu F pana poslance Vávry a potom o G jako alternativa 1 pana poslance Hrnčíře. Nebude-li přijat G1, hlasovali bychom o G2 pana poslance Hrnčíře. Dále bychom hlasovali o H2 pana poslance Vymětala a legislativně technických návrzích a potom o celku.

Takže prosím, pane předsedo, abyste nechal o tomto poněkud zmateném, leč racionálním způsobu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, učiním tak, ale nejprve se zeptám zdali někdo má nějaké připomínky, výhrady. Ano, pan poslanec Svatomír Recman se hlásí.

 

Poslanec Svatomír Recman: Chtěl bych se pana zpravodaje zeptat, protože on hovořil o tom, že budeme hlasovat o části E6 pana předsedy Zaorálka, nicméně on tam má jen 1, 2, 3, 4, takže bych v tomto směru poprosil o upřesnění.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Došlo k omylu, jedná se o E4. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tu poznámku i odpověď, a pokud nejsou námitky, tak v hlasování pořadové číslo 403 rozhodneme o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan poslanec Křeček. Kdo s ní souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 137, nikdo proti. Takže se budeme držet vašeho návrhu, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: První hlasování bude o návrhu A1, je to pozměňovací návrh v usnesení ústavně právního výboru. A1 není v ničem v rozporu, takže navrhuji hlasovat o A1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj i předkladatel souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 404. Kdo souhlasí ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 bylo pro 170, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní budeme orientačně hlasovat o pozměňovacím návrhu A2, tj. návrh ústavně právního výboru a E1, prvá část návrhu pana předsedy Zaorálka. Toto upravuje lhůty a liší se v počtu hodin. A2 má 48 hodin mezi druhým a třetím čtením a druhá úprava E1 má 72 hodin. Takže navrhuji, abychom orientačně hlasovali nejprve o bodu 1, to znamená 48 hodin, a potom o bodu 2, to znamená 72 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 405. Hlasujeme orientačně, kdo podporuje návrh 48 hodin. Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících bylo pro 42.

 

Nyní rozhodneme o podpoře pro E1, to znamená 72 hodin. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 406. Je to opět orientační hlasování, podpora pro E1.Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 133, jeden proti.

 

Takže jako o prvním budeme hlasovat o návrhu E1. Stanoviska? (Zpravodaj i předkladatel souhlasí.)

Pane poslanče Křečku, návrh E má ještě dvě varianty a v tuto chvíli jsme v poněkud zapeklité situaci, protože v tuto chvíli budeme rozhodovat nejdříve o návrhu E, alternativa 1.

 

Poslanec Stanislav Křeček: E1 má dvě části. Nyní hlasujeme o E1, prvé části, kde jsou hodiny. Potom budeme hlasovat o E1, druhé části.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přijímá sněmovna toto vysvětlení? Přijímá. Takže kdo souhlasí s první části návrhu E1? Doporučující stanoviska? (Zpravodaj i předkladatel souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 407. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Hlasovalo 174 poslanců, 134 bylo pro, jeden proti. Takže se budeme věnovat alternativám.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Jelikož bylo schváleno E1 v prvé části, musíme hlasovat o druhé části E1, a to nejprve orientačním hlasováním o alternativě 1, která je zkrácení na 24 hodin, a alternativa 2, která omezuje možnost zkrácení na 48 hodin.

Takže nejprve o alternativě 1, tzn. 24 hodin, podruhé orientačně - 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 408. Kdo podporuje alternativu A1 v podpůrném hlasování? Děkuji.

Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 25.

 

Kdo podporuje alternativu druhou? Hlasování pořadové číslo 409 bylo zahájeno. Kdo je pro ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Takže tato varianta získala podporu 118 hlasů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP