(11.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prosím, dámy a pánové, abyste se připravili na hlasování o proceduře, která z úst paní poslankyně Nedvědové před chvilkou zazněla.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 438. Kdo souhlasí s procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 438 skončilo. Ze 165 hlasujících bylo pro 124, nikdo proti.

 

Takže budeme postupovat podle procedury, tak jak jste ji navrhla. Poprosím o novou registraci. Budeme pokračovat v jednání o třetím čtení. Slovo má paní poslankyně Veronika Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrhy obsažené v usnesení petičního výboru číslo 128 ze dne 9. března jako celek. Stanovisko kladné. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 439. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 147 poslanců, pro bylo 135, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále to budou pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení ze dne 25. března. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B paní poslankyně Táni Fischerové. Stanovisko neutrální, spíše kladné. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 440. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 154 poslanců, pro bylo 99, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím se stal nehlasovatelný můj pozměňovací návrh D3. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Chytky. Neutrální, spíše kladné stanovisko. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 441. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 41 bylo pro, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrhy C2 a C3 pana poslance Chytky. Vcelku kladné stanovisko. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 442. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 hlasujících bylo 150 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další bude pozměňovací návrh D1, to je můj pozměňovací návrh. Stanovisko kladné. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 443. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 156 poslanců, pro bylo 45, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh D2, můj pozměňovací návrh. Stanovisko kladné. (Ministr: Nerad, ale stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 444. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, pro bylo 77, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Vladimíra Doležala. Stanovisko kladné. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 445. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 146 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Jako poslední bude pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Nájemníka. Kladné stanovisko. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 446. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo ze 157 hlasujících 42, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pravděpodobně vše, o čem bylo možno hlasovat, s výjimkou závěrečného usnesení, jehož text přednesu:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 508, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 447. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, 152 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Gratuluji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Mám informaci: omlouvá se z jednání sněmovny z důvodu nemoci poslanec Petr Nečas. Přišlo to v tuto chvíli mailem.

 

Nyní se budeme věnovat již avizovanému bodu 107, kterým je

 

107.
Vládní návrh zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení
Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a o změně zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení)
/sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Karel Čermák a zpravodajka ústavně právního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme v tisku 501/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se paní místopředsedkyně Kupčová, potom pan ministr Čermák.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, po dohodě s ministrem spravedlnosti beru zpět svůj pozměňovací návrh, který je uveden v tisku 501/2 písmeno B. Dohodli jsme se s panem ministrem, že tento pozměňovací návrh možná v trochu jiné podobě uplatníme při projednávání jiné novely obchodního zákoníku, tak aby mohla být projednávána v příslušném výboru. Děkuji.

Prosím, pane místopředsedo, nechte o tomto mém návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, vyhovím vám. O slovo se přihlásil ministr spravedlnosti Karel Čermák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Mé úvodní slovo bude velice krátké, zejména za situace, kdy paní místopředsedkyně Kupčová vzala zpět svůj pozměňovací návrh, který skutečně, jak jsme se domluvili, bude lépe projednat tak, aby mohl být ve výborech.

Tento vládní návrh zákona k provedení nařízení Rady EHS o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení atd. prošel druhým čtením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP