(13.00 hodin)
(pokračuje Zahradil)

Týká se to zejména oné konstrukce kvalifikované většiny. Proto znovu avizuji, že navrhnu naprosto stejné usnesení, jako jsme navrhovali na sklonku loňského roku, tedy: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na jednání o Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu nepřipustila zhoršení podmínek pro Českou republiku oproti stavu definovanému přístupovou smlouvou a Smlouvou z Nice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Zahradilovi. Děkuji, že ukončil své vystoupení přesně ve 13 hodin, ale mám pro něj zajímavou informaci. Jeho odvahu přihlásit se jako první do této rozpravy bych chtěl odměnit tím, že bych ho s jeho souhlasem určil zpravodajem k těmto dvěma bodům. Za to, že to přijal, mu také děkuji.

Dámy a pánové, je přihlášeno zhruba pět dalších řečníků, takže ti vystoupí ve 14 hodin. Do té doby je přestávka na oběd. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP