(11.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 514, 533. Pak se o slovo hlásí pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, já jsem se přihlásil o slovo proto, abych panu poslanci Ransdorfovi i dalším vysvětlil jednu věc. Před začátkem dnešního jednání jsem byl požádán ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, aby mohl vystoupit jako první na této schůzi. Protože mám za to, že bude nejlépe, když Poslanecká sněmovna se nejdříve vyrovná se zákony, které vrátil Senát, a poté jsem byl domluven s panem předsedou Zaorálkem i s panem místopředsedou vlády Cyrilem Svobodou, že vystoupí on - není to tak, že pan poslanec Ransdorf je jediný, komu leží na srdci situace v Iráku, ale byl to ministr zahraničí, který jako první s touto iniciativou před začátkem schůze přišel - doporučuji sněmovně následující postup, který je v souladu s poradou vedení Poslanecké sněmovny: abychom nejprve hlasovali o zákonech vrácených Senátem, poté aby bylo umožněno vystoupit ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi a potom abychom postupovali tak, jak je pořad dnešní schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásil pan ministr Cyril Svoboda, takže mu musím udělit slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já dobře rozumím návrhu pana poslance Ransdorfa, že chce zařadit samostatný bod. Jenom prosím, abychom to udělali jiným scénářem, aby zazněla informace. Na bod bude ještě čas. Ale ve chvíli, kdy nemáme všechny informace ověřeny, bychom možná debatou mohli věci spíše zkomplikovat než věci otevřít. My jsme připraveni kdykoli bod otevřít, ale ve chvíli, kdy budeme mít informace zcela ověřeny, abychom debatou neučinili něco, čím bychom zkomplikovali situaci našich tří občanů.

Takže rozumím tomuto návrhu, podám informaci a necháme potom na vůli sněmovny, kdy se zařadí tento bod obecně. Ale varuji před tím, otevírat teď tuto debatu, protože situace je tak čerstvá, že by debata nemusela prospět věci samotné. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Hlásí se o slovo pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové. Situace našich tří občanů je otázka, která je doopravdy velice tristní, ale návrh pana kolegy Ransdorfa nesměřoval pouze k tomuto jednomu úseku celého toho problému. Ta změna situace v Iráku přece spočívá v něčem úplně jiném a je třeba, aby byly tady řečeny jednak příčiny a jednak, a to jsme chtěli zejména slyšet, a proto jsme chtěli slyšet předsedu vlády, jak se vláda České republiky v následujících dnech, týdnech a měsících zachová, jestli bude pan předseda Špidla postupovat podobně jako jeho španělský kolega, jestli budou nějaké podmínky další stanoveny pro naši účast v Iráku a i pro širší souvislosti.

Proto bych skutečně rád, abychom se nějakým způsobem dohodli, že zařadíme na schůzi sněmovny tento bod, a aby tato diskuse zazněla v celé této šíři. Samozřejmě chápu důvody, které vedou pana ministra zahraničí k určité opatrnosti, a my jsme připraveni na tyto důvody samozřejmě slyšet. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže já registruji všechny návrhy. I návrh pana poslance Ransdorfa. Takže spokojí se s tím, že jeho návrh registruji.

Dále bych ještě doplnil to, co jsem už nestihl říci, že na základě dohody grémia navrhuji pevné zařazení bodu 130, to je zpráva o měnovém vývoji, kterou předkládá guvernér České národní banky pan Zdeněk Tůma, na dnešní 14. hodinu jako první bod odpoledne. I to je návrh, o kterém budeme hlasovat. Po zákonech vrácených ze Senátu bychom se pak měli dále věnovat dvěma zákonům ve třetím čtení - body 110 a 111.

Já bych vás ještě rád informoval o tom, že na poradě dnešního politického grémia bylo dohodnuto, že jednání dnes bude přerušeno v 16 hodin a budeme v něm pokračovat v úterý 20. dubna v 11 hodin.

To je z mé strany všechno a nyní budeme hlasovat o těch návrzích na zařazení nebo změny v našem programu, tak jak přicházely.

Takže nejdříve, pokud si správně vzpomínám, zazněl můj návrh a to byl návrh, abychom jako první tři body našeho programu zařadili ty tři návrhy zákonů - první zákon o zásluhách Edvarda Beneše zamítnutý Senátem a pak ty dva návrhy vrácené Senátem. Takže o tomto mém návrhu bychom měli hlasovat jako o prvním. To bude první hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tyto tři návrhy jako první body našeho dnešního jednání? Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 464. Z přítomných 192 pro hlasovalo 148, proti 1. Takže tento návrh byl přijat.

 

Pak tady zazněl návrh pana poslance Ransdorfa. Mohl bych ho nyní chápat tak, že by to byl návrh zařadit ten bod Zpráva o situaci v Iráku jako bod po těchto třech.

Prosím, pane poslanče, jak byste to chtěl upřesnit?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP