Stenografický zápis 31. schůze, 4. května 2004

(Schůze zahájena v 14:03 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Zgarba
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 341/6/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Walter Bartoš
Senátor Zdeněk Bárta
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Senátor Zdeněk Bárta
Poslanec Václav Exner


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony /sněmovní tisk 521/3/ - vrácený Senátem

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Plachý
Senátor Jaroslav Mitlener
Poslanec Josef Janeček


4. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 581 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Jan Kasal


5. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 557 ve výborech Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


6. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Zdeněk Koudelka


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 572/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Býček
Místopředseda PSP Jan Kasal


8. Vládní návrh zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 417/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslankyně Milada Emmerová


9. Vládní návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 428/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Rudolf Tomíček


10. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka a Lucie Talmanové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik


11. Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek


12. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 481/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec David Šeich
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Radko Martínek


16. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k 1) Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995, 2) Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), kterým se mění článek 2 a příloha této úmluvy, ze dne 30. listopadu 2000, 3) Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002 /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Šplíchal


17. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Nečas


18. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství ze dne 23. července 1996 /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Nečas


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 615/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP