Stenografický zápis 31. schůze, 11. května 2004


(Schůze zahájena v 14:04 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


14. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková


15. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 15.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.43 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Robert Kopecký
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vilém Holáň


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - třetí čtení

Poslanec Karel Kühnl


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - třetí čtení

Poslanec Karel Kühnl


46. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Ladislav Urban


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 572/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Býček


49. Vládní návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 428/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Jitka Gruntová


51. Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 480/ - třetí čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek


52. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 481/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Petr Ibl
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.15 hodin.)
(Jednani pokracovalo v 17.34 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednani preruseno v 17.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


53. Vládní návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 604/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP