(17.10 hodin)
(pokračuje Rafaj)

Navíc tedy k tomu bych chtěl ještě přidat, že není zde zohledněno předcházející odškodnění, které už probíhalo, a proto bych si dovolil navrhnout, aby byl tento návrh zamítnut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rafajovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím.

Připomínám, že zazněly dva návrhy: návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání z úst paní poslankyně Jitky Gruntové a návrh na zamítnutí této předlohy od pana poslance Rafaje. (Několikrát zazněl gong, poslanci přicházejí do jednacího sálu.)

Odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

Dámy a pánové, zdá se, že všichni, kteří chtějí hlasovat o návrhu na vrácení výboru k novému projednání či na zamítnutí návrhu zákona, již jsou zde. Prosím, abyste se přihlásili.

 

Nejprve rozhodneme o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 46, proti 62, návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. Zahajuji hlasování pořadové číslo 32. Kdo souhlasí se zamítnutím tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 69, proti 57, takže návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

(Probíhá kontrola hlasování.) Takže pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych zpochybnit hlasování. Mám na sjetině ne, chtěl jsem hlasovat ano. Takže žádám vás o shovívavost a zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Zahajuji hlasování pořadové číslo 33. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Braného, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 136 poslanců, pro bylo 85, proti 9, návrh byl přijat.

 

A my budeme znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 34. Kdo s návrhem na zamítnutí souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících bylo pro 73, proti 55. Zdá se, že zájem o kontrolu hlasovacího zařízení je malý, respektive žádný. Takže konstatuji, že návrh zákona jsme po obecné rozpravě ve druhém čtení zamítli.

 

Děkuji navrhovateli i zpravodaji.

Hlásí se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dovolte mi velmi stručně konstatovat, že považujeme za skandální, že poslanci KSČM a poslanci sociální demokracie odmítli odškodnit oběti okupace roku 1968, která byla přesně stejná jako jiné okupace v dějinách naší vlasti. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já musím tuto - jak obsahově, tak způsobem - interpretaci zcela odmítnout, protože poslanecký klub KSČM ústy Jitky Gruntové nabídl, aby ty nedostatky, které zákon obsahuje, byly přepracovány, a navrhl vrátit k přepracování. Bohužel tento návrh neprošel.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V tuto chvíli přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
/sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

 

Místo u stolku zpravodajů by měl zaujmout místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka - už se tak stane; za omluveného zpravodaje rozpočtového výboru pověřený člen výboru pan poslanec Jiří Václavek.

Návrh jsme projednávali ve druhém čtení 25. března, vrátili jsme ho výborům k novému projednání. Rozpočtový výbor se ovšem tímto návrhem znovu nezabýval. Oponentní zprávu menšiny výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí máme na lavicích jako tisk 480/3.

Já prosím pana ministra financí Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova, chce-li.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych v tuto chvíli vzhledem ke svému úvodnímu vystoupení při projednávání návrhu zákona v prvém čtení na plénu již jen velmi stručně konstatovat, že souhlasím s názorem, který je vyjádřen v oponentním stanovisku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Domnívám se, že pokud je vůle Poslanecké sněmovny, nebo alespoň její podstatné části, aby zákon byl upraven tak, že pravomoci budou rozděleny v oblasti přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků mezi kraje a Ministerstvo financí v gardu, tak jak to navrhuje oponentní stanovisko v rámci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, je takovéto řešení možné a je akceptovatelné.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Rozpočtový výbor, jak už jsem řekl, se znovu nezabýval projednáváním tohoto zákona. Přesto pan poslanec Václavek má příležitost jako zpravodaj tohoto výboru vystoupit.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor se tiskem 480 zabýval na 23. schůzi 25. ledna tohoto roku s tím, že ve svém usnesení číslo 318 doporučil Poslanecké sněmovně souhlasit s projednávaným tiskem a s přijetím šesti legislativních připomínek, které byly k dispozici výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí v tisku 480/1. Proto se rozpočtový výbor po vrácení tisku 480 do druhého čtení již tímto tiskem nezabýval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP