Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. května 2004 ve 14.04 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, abyste se posadili. Zahajuji pátý jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a srdečně vás tady odpoledne vítám.

Prosím, abyste se nejdříve přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Skopal má náhradní kartu č. 10. Sdělím vám, že pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu č. 12.

Přečtu vám nejdřív omluvy ze 31. schůze Poslanecké sněmovny z dnešního dne.

Omlouvají se poslanci: Vojtěch Filip - zahraniční cesta, poslanec Petr Kott se omlouvá na 11. i 12. 5., poslanec Tomáš Kvapil je nemocen až do 14. 5., pan poslanec Petr Lachnit se omlouvám z rodinných důvodů, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz je plánovaně hospitalizovaný, pan poslanec Petr Nečas je na zahraniční cestě, pan poslanec Miroslav Ouzký je nemocen, pan poslanec Radim Turek je do 13. na cestě stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO v Berlíně, pan poslanec Miloslav Vlček je nadále hospitalizován, pan poslanec Miloslav Kala je na zasedání výboru pro dopravu ve Stockholmu stejně jako pan poslanec Karel Vymětal.

Omlouvají se také členové vlády: do půl čtvrté se omlouvá premiér Vladimír Špidla, který přijímá komisaře Güntera Verheugena, ministr Pavel Němec se účastní 3. evropského kohezního fóra v Bruselu, ministr Jaroslav Palas se účastní jednání ministrů zemědělství v Irsku, Bohuslav Sobotka je na jednání ECOFINu v Bruselu, pan ministr Cyril Svoboda je stále dlouhodobě pracovně neschopen. To jsou omluvy. (Veliký hluk v sále.)

Nyní prosím o klid. Dovolte mi, abych nejprve přivítal na galerii pro hosty delegaci představitelů Horního Rakouska vedenou první předsedkyní Zemského sněmu paní Angelou Ortner. (Potlesk celé sněmovny.) Přeji příjemný pobyt tady v Praze.

 

Nyní náš program.

 

Slib poslance

 

Dámy a pánové, oznamuji vám, že minulý týden 5. května se poslaneckého mandátu vzdal pan Jiří Patočka. Nový poslanec Jozef Kochan je přítomen, a my proto přistoupíme nejdříve ke složení slibu. Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou. Prosím paní poslankyni Dundáčkovou.

Ještě sdělím, že pan poslanec Zgarba má náhradní kartu č. 3.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 5. května 2004 zanikl podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jiřímu Patočkovi. Mandátový a imunitní výbor na své 14. schůzi dne 6. května téhož roku přijal usnesení, ve kterém konstatoval, že panu Jiřímu Patočkovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jozef Kochan.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí nyní poslanec Jozef Kochan poslanecký slib a přijme osvědčení o vzniku mandátu.

Žádám poslance Jozef Kochana, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. (Jozef Kochan přichází.)

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Jozef Kochan přebírá od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení. Potlesk celé sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jménem nás všech panu poslanci Kochanovi přeji, aby ho jeho práce v Poslanecké sněmovně naplňovala uspokojením stejně tak jako jeho voliče.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, stav projednávání schváleného pořadu vám byl dán na lavice. Na dnešní den jsme pevně zařadili body 14 a 15 a po jejich projednání se budeme věnovat návrhům zákonů ve třetím čtení. Na grémiu jsme se dohodli, že pokud se nám dnes podaří zvládnout všechna třetí čtení, tak by zítra sněmovna začínala až ve 14 hodin. Taková je dohoda, takže uvidíme, jak dnešní program zvládneme.

 

Prvním bodem dnešního programu by měl být bod 14. Pokud nikdo nemá k programu žádnou připomínku nebo návrh, tak přistoupíme k prvnímu bodu dnešního programu, kterým je bod

 

14.
Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

 

Návrh by měl uvést zástupce navrhovatelů poslanec Vilém Holáň. Prosím pana poslanec Holáně, aby se ujal úvodního slova. Vás prosím o klid. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP