(16.00 hodin)
(pokračuje Emmerová)

e) Čin provedou ženy se sníženou inteligencí, ženy psychopatické až psychotické.

Pokud se jedná o samotné utajení, soudím, že je to problém spíše technicko-organizační než právní. Legislativně je třeba ošetřit několik labilních úseků. Zákon by měl umožňovat žadatelkám anonymní porod. Zákon by neměl tento proces spojovat s adopcemi. Porod a adopci je třeba posuzovat jako oddělené události. Pokud by nastávalo realizované propojování tajně rodící s žadateli o adopci, vedlo by i k nežádoucím propojováním pekuniárního charakteru, kupčení s těmito dětmi. Odpovědnost za porozené děti musí být společenská. Je možné rozumným způsobem zajistit, aby se s takovými dětmi nekupčilo. Zcela takovou korupční možnost vyloučit nelze. Ze státu nemůže tuto odpovědnost přejímat žádná jiná organizace.

Smyslem zákona by mělo být zajištění odpovídající zdravotní a sociální péče o novorozence i o matku, která se nalézá ve složité sociální situaci. Seriózní garance zde musí převzít stát trvalými kontrolami zařízení, kde tajný porod probíhá. Taková zařízení nemohou být koncipována na podnikatelských záměrech. Otcovství, která mohou být předstíraná, musí být doložena v solidních paternitních řízeních za použití soudobých genetických metod.

Tajně rodící ženy představují vzhledem ke shora zmiňovaným okolnostem rizikovou zdravotní skupinu. Při řešení pravděpodobných komplikací zdravotních u rodiček i dětí je třeba zajistit nejvyšší odbornou péči, v žádném případě péči alternativní, třeba dobře myšlenou. Vzhledem k suspektním předchozím životním podmínkám rodiček je třeba dětem zajistit optimální neonatální péči s důkladným klinickým vyšetřením včetně možných vad genetických, drogové závislosti matky, BWR, HIV, infekční žloutenky atd. Biologická tajně rodící matka zůstává podle předkladatelů zákona trvale anonymní. Pro zajištění budoucnosti tajně porozeného dítěte je třeba v porodním období zajistit od biologické matky maximum zdravotnických informací, zejména genetických.

Optimální péče musí být zajištěna i pro rodičky, které musejí mít podmínky biosociálně stejné, jaké mají po porodu ostatní ženy. Takovou péči mohou nejlépe zajistit zařízení krajská. Pro rodičku je třeba upravit sociální dávky a dovolenou, aby proběhl nejen nezávadně porod, ale i její poporodní rehabilitace.

Ze zkušeností u plánovaných adopcí vyplývá, že po porodu si může žena své původní rozhodnutí rozmyslet a od adopce ustoupit. Taková opatření musí být zajištěna i u těchto tajných porodů. V případném zákoně je třeba vymezit účast sociálních státních orgánů." Konec citace.

Já osobně na závěr bych chtěla říci to, co jsem tvrdila již po prvém čtení tohoto zákona. Pokud lze pro peníze zabít, pak o to lépe je možno i porodit. A to bych si opravdu nepřála. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Emmerové. O slovo se přihlásil pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, byl bych strašně rád, kdyby ti z vás, kteří k tomuto návrhu vystupují, si nejdříve návrh přečetli. To je taková první podmínka kvalifikované diskuse. Pokud požádáme někoho o nějaký příspěvek, o stanovisko, bylo by dobré toho člověka s daným tiskem seznámit. Potom by diskuse měla vypadat tak, co v tom příspěvku konkrétně, kterou část, napadáme, která se nám nelíbí a proč. Kdybych vzal poslední větu paní docentky Emmerové, která vyjadřuje obavu z kupčení s dětmi, potom bych musel říci, že paní kolegyně, pokud jí jde o to, tak musí tento návrh zákona podpořit, neboť tento zákon právě zajišťuje to, že nemocnice ví, komu se to dítě narodilo, podává hlášení matrice, je zachována veškerá zdravotnická dokumentace, na rozdíl od toho, když tam někdo přijde na cizí kartičku.

Takže pokud nám skutečně jde - a bylo to tady řečeno od předsedy klubu KSČM - o to, problémy řešit, a nikoli o politické hrátky, tak návrh zákona podpořme, protože ten právě omezuje nežádoucí a nepříjemné tlaky, o kterých se někdy hovoří v této jinak tak neuvěřitelně citlivé oblasti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. O slovo se přihlásila paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Já bych chtěla jen reagovat na vystoupení kolegy Janečka. Samozřejmě, že já i pan profesor Doležal jsme tuto normu četli. To, co tam je uváděno, je hlubší zamyšlení nad tímto problémem. Ale já nevidím žádnou překážku tomu, aby žena, která chce takovýmto způsobem porodit, měla předem domluvený jakýsi obchod. To mi zkrátka nikdo nevymluví a mám z toho veliké obavy.

Domnívám se, že napadání přednášejících z toho, že předlohu nečetli, nestudovali, jsem tady už několikrát slyšela. Je to velmi laciné a není to pravda.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Josef Janeček bude hovořit.

 

Poslanec Josef Janeček: Tedy jenom fakticky, abychom věděli, jak onen potenciální obchod s dětmi, pokud existuje, vypadá. Je to tak, že matka určí za otce někoho, s kým se domluví, a on potom uplatňuje svá otcovská práva a přebírá dítě do své péče. To je ale něco, čeho se tento zákon nedotýká.

Tento zákon chce zaručit, abychom v té stresové situaci, ve které se matka nachází, jí umožnili v klidu porodit bez toho, že by byla stresována rodinnými poměry, společenskými poměry, poměry na pracovišti. Čili prosím vás, nenahánějme ty maminky, které se nacházejí v těžkých životních situacích, do rohu a netlačme je do situace, kdy se mohou dopustit nějakého zkratového chování. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zdá se, že chce vystoupit ještě jednou paní poslankyně Emmerová. Má k tomu samozřejmě příležitost.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Já bych chtěla jen připomenout diskusi, kterou jsme tady vedli o potratech. Jestliže bychom chtěli odsuzovat ženu, která si nechá provést interrupci, o to spíš bych odsuzovala matku, která dítě porodí, vidí ho a přenechá ho k adopci dejme tomu komukoliv. To považuji za vyslovené vyvrhelství z pozice této matky a ráda bych věděla, kolik takových u nás je, které potřebují tajný porod z jiných pohnutek, než které jsem zde zmiňovala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byla paní poslankyně Emmerová. Myslím, že v tuto chvíli mohu obecnou rozpravu ukončit. Žádný návrh nezazněl. Pokud se chce… Ano, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, já jsem tlumočila návrh petičního výboru na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stalo-li se tak, pak by určitě pan zpravodaj na to upozornil. Ze stena se budeme moci o tom přesvědčit. Pan zpravodaj kývá, že tomu tak je.

Hovořit bude pan poslanec Vilém Holáň za skupinu navrhovatelů.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já tomu rozumím jako závěrečnému slovu k tomuto návrhu. Jen několik drobných poznámek.

Myslím si, že lze prominout prof. Doležalovi jeho nedokonalé čtení té předlohy, protože není součástí sněmovny. Chci poznamenat k citaci paní dr. Emmerové, že my nespojujeme s adopcí tento problém. My ho prostě nijak nespojujeme s adopcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP