(17.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Mohu přednést návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, podle sněmovního tisku 480, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.".

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 168 hlasujících bylo pro 114, proti 47. Návrh usnesení byl schválen a mohu ukončit třetí čtení této předlohy.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

52.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí
/sněmovní tisk 481/ - třetí čtení

 

Za ministra financí Bohuslava Sobotku třetí čtení bude sledovat ministr Milan Urban a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 481/4, a ptám se, kdo v rozpravě, kterou jsem otevřel, chce vystoupit.

Hlásí se pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych požádal Poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila souhlas se stažením mého pozměňovacího návrhu, který je obsažen ve sněmovním tisku 481/4 pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zpětvzetí návrhu pana poslance Macháčka pod písmenem B. Děkuji. Další návrhy v rozpravě ve třetím čtení nejsou, takže rozpravu končím a ptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit. (Nikoliv.)

Pan poslanec Václavek nechť se ujme svých povinností.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o návrhu pana kolegy Macháčka, tj. zpětvzetí pozměňovacího návrhu pod písmenem B. Následovalo by hlasování o E1 kolegy Martínka, E2 kolegy Martínka, C kolegy Víchy, potom o A jako o oponentní zprávě menšiny výboru pro regionální rozvoj atd. a nakonec o pozměňovacím návrhu D kolegy Cabrnocha.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Je nějaká námitka? Pan poslanec Doležal se hlásí.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych navrhoval hlasovat samostatně o bodu A1 část dvě začínající "Bod 2 nově zní", poté o bodě A6. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže bod pod písmenem A - Bod 2 nově zní. To chcete hlasovat zvlášť, a bod šest. Ano. Další návrhy nejsou, takže odsouhlasíme proceduru. Je zřetelné, jakou procedurou se budeme řídit? Není třeba, aby to pan poslanec Václavek zopakoval?

 

Ne-li, rozhodneme o proceduře v hlasování pořadové číslo 136, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo pro 157, proti nikdo. Budeme se tedy řídit touto procedurou.

 

A tuším, že jako o prvním návrhu budeme hlasovat o návrhu pana poslance Macháčka na vyslovení souhlasu se zpětvzetím návrhu, který je uveden pod písmenem B.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 137, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo pro 155, nikdo proti. S návrhem na zpětvzetí jsme vyslovili souhlas. Dále.

 

Poslanec Jiří Václavek: Nyní bude následovat hlasování o E1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O bodu E1. Stanovisko? (Zpravodaj: souhlas, navrhovatel: doporučuji)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 138. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování končí. Ze 170 hlasujících bylo pro 119, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Nyní E2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se v tom snažím zorientovat, ale rozumíme tomu, že E2 ruší bod šest, a já se ptám pana poslance Doležala, který navrhoval, aby se o bodu šest hlasovalo zvlášť, zdali se jedná o totéž. Jedná se o totéž? (Ano.) Čili hlasujeme v tuto chvíli o - bod šest se zrušuje. V případě, že tento návrh bude přijat, je samozřejmě návrh pana poslance Doležala nehlasovatelný. Sledujete mě, prosím, abychom se nedopustili nějaké chyby? Jedná se o tentýž bod šest.

V tuto chvíli budeme hlasovat o bodu E2, návrhu pana poslance Radko Martínka. Stanoviska? (Zpravodaj: nesouhlas, navrhovatel: nedoporučuje)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 139. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 hlasujících bylo pro 53, proti 108. Návrh nebyl přijat, a tím pádem návrh na oddělené hlasování pana poslance Doležala o bodu šest zůstává v platnosti v tuto chvíli.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pokračujeme bodem C.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Stanoviska? (Zpravodaj: nesouhlas, navrhovatel: nedoporučuje)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 140. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo 49 pro, proti 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Nyní A1 část 2 na přání pana kolegy Doležela.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: A1. Já jsem rozuměl panu poslanci Doležalovi, že chce hlasovat až o tom bod dva - nové znění, o celku tak, jak je to uvedeno. Kdyby mi pan poslanec Doležal věnoval elementární pozornost, docela bych to ocenil.

 

Poslanec Jiří Václavek: Tady bohužel A1 část dva není.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: On říkal, že chce, aby se hlasovalo o bodu dva - nově zní. Tady o té části aby se hlasovalo zvlášť.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP