(10.40 hodin)
(pokračuje Exner)

Domníváme se, že tato otázka je pro Českou republiku otázkou rozhodující a že dosavadní degresivní proporcionalita zajišťovala lépe pozici České republiky, než je nebezpečí, že by zajišťovala dvojitá většina při příliš nízkých kvorech, která by tam byla nastavena. Jsme rovněž pro účast a alespoň minimální dohodu všech parlamentních stran na přístupu České republiky k uvedené problematice. Vláda se zatím rozhodla jinak, prosazuje jen svou koncepci. Tím důležitější je uvážlivý postoj na vlastní Mezivládní konferenci, ke kterému vládu vyzýváme, hlavně konečné rozhodnutí občanů členských zemí Evropské unie, pro nás tedy našich občanů v referendu, o konečném znění, jak jsem vlastně tímto problémem svůj projev začal.

Dovolte mi ještě, abych se vyjádřil ke dvěma dalším věcem. Pokud jde o dopis Občanské demokratické strany, lituji, že kromě toho, že upozorňuje na problém, ani krátce neshrnuje základní stanoviska a požadavky, ke kterým by bylo možné se jednoznačně vyjádřit. Myslím si, že i touto formou nebylo vlastně dostatečně využito toho, co Občanská demokratická strana zamýšlela, a je to spíše plácnutí do vody než konkretizace požadavků, které by bylo potřeba z pohledu České republiky zaujímat.

Pokud jde o možnou podporu zahájení jednání o přistoupení s Chorvatskem, domníváme se, že je třeba zvážit, jestli nejde o nezasloužené a případně i sporné vyzvedávání jedné země ze západního Balkánu. Jsme toho názoru, že při složité situaci, která v této oblasti je v současné době, by bylo potřeba i z hlediska vztahu k Evropské unii posuzovat celé území spíše jako celek nejméně v rozsahu bývalých republik Svazové republiky Jugoslávie. Není dobré dělení a vytrhávání jednotlivých zemí a tím přispívání k již tak složité situaci, která v oblasti je, a to především v bezpečnostní situaci. Takové vytrhávání by mohlo situaci spíše komplikovat.

Chci navrhnout v podrobné rozpravě usnesení, kterým bychom vyzvali vládu, aby při svém vystupování na Mezivládní konferenci Evropské unie, zejména k návrhu tzv. Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, vážně vycházela i ze základních stanovisek vyjádřených v rozpravě Poslanecké sněmovny k této problematice, a to včetně stanovisek opozičních stran.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Mládek. Připraví se pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Budu ve svém vystoupení stručný, ale myslím si, že velice úderný. Dovolte mi, abych na začátek vyjádřil svoji hlubokou lítost, že Občanskou demokratickou stranu už nevede pan profesor Václav Klaus. Ještě jednou to zopakuji, aby si toho všichni všimli - hlubokou lítost, že ODS nevede pan profesor Václav Klaus, protože jsem přesvědčen, že pod jeho vedením by se některé věci nestaly.

Pane místopředsedo, prosím, vyřiďte následující členům ODS a také panu předsedovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vyřídím.

 

Poslanec Jan Mládek: Děkuji. Za pana profesora Klause by se nepochybně nestalo to, aby se jeho strana snížila k udavačským, bonzáckým dopisům. Z čeho tak vyvozuji? Pan profesor Václav Klaus spolu s Milošem Zemanem ostře vystoupili proti tomu, když některé tehdy opoziční strany kritizovaly menšinovou vládu Miloše Zemana za to, že není dostatečně proevropská. Obdobně vystoupil pan profesor Václav Klaus v okamžiku, kdy kritizoval počínání pana kardinála, který udával trochu jiným způsobem, ale nicméně mělo to velmi obdobný charakter jako tento udavačský bonzácký dopis. Čili doporučení je zhruba v intencích onoho starého vtipu z minulého režimu: Nepište prosím. Když píšete, nepište na hlavičkový papír ODS. Když píšete, píšete na hlavičkový papír ODS, nepodepisujte to. Když už píšete na hlavičkový papír ODS a podepisujete, tak to proboha neposílejte na ambasády členských zemí Evropské unie. - Tolik z formální stránky.

Ale věcně trochu myslím, že by bylo čestné, kdyby pan kolega Zahradil jasně sdělil, že si nepřeje Evropskou unii, ale vlastně zónu volného obchodu, což je možné dosáhnout tak, že kdyby byla bývala Česká republika nevstoupila do Evropské unie, vstoupila do ESVO a podobně jako Norsko, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko se připojila, pak bychom neměli tyto problémy, problémy s ústavou. Ale je třeba to říci jasně, protože pak je samozřejmě jakákoliv věcná dohoda velmi obtížná, jestliže máme jednat s někým, kdo vlastně tu unii nechce a chce pouze tu zónu volného obchodu, ke které by se dostal touto cestou, kterou jsem naznačil.

Čili chtěl bych doufat, že do budoucna bude postupovat ODS alespoň tak standardně, jako postupovala v dobách Václava Klause, že pokud má problémy s vládou, tak použije standardní prostředky k vyjádření nedůvěry vládě a nebude posílat udavačské dopisy na cizí ambasády. Děkuji za pozornost. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Šulák, prosím.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci. Po vystoupení kolegů z řad ODS mi dovolte, abych zde řekl několik poznámek.

Vcelku mě nepřekvapuje, že je zde snaha zpochybnit mandát vlády v zastupování České republiky ve vztahu k Evropské unii a problematice Evropské unie. Je třeba zde zcela jasně říci, že mandát vlády jednoznačně vyplývá z výsledků posledních parlamentních voleb. Výsledek voleb do Evropského parlamentu rozhodně neopravňuje ODS k popírání mandátu vlády k vyjednávání vlády v rámci Evropské unie.

Jinak mě zaráží svým způsobem hrubost, se kterou je zde napadán předseda vlády. ODS nemá právo takto zasahovat do vnitrostranické diskuse probíhající v sociální demokracii a zneužívat tuto demokratickou diskusi k destabilizaci vlády a k destabilizaci politické scény v České republice. Musím ale říci, že mě zase tak příliš tento postup ODS nepřekvapuje. Je totiž předehrou k dalšímu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě. Kolikátému už, pánové?

Pokud jde o komunikaci a získávání podpory ODS např. pro evropskou ústavu, my přece dobře víme, že ODS je nekomunikativní opozice. Nevzpomínám si, že by ODS měla na cokoliv týkající se Evropské unie jen přibližně shodný názor jako ČSSD nebo koalice. Vyplývá to totiž z jednoznačného a zcela markantního faktu, a to že ODS je euroskeptická a sociální demokracie je proevropská. Děkuji za pozornost. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě stačilo konstatovat, že svou stranu si rozvracet nedáme. Ale toto bylo poslední vystoupení v rámci obecné rozpravy.

Ještě pan ministr Dostál, prosím a potom pan zpravodaj.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Technickou poznámku. Myslím si, že řídící schůze nemá právo v žádném případě komentovat, pane místopředsedo, příspěvky poslanců. Já vás jenom prosím, abyste tak nečinil, velice slušně vás tak prosím. Děkuji. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Já jsem nic jiného než tuto prosbu na svou osobu z vašich úst nečekal, pane ministře.

Teď se chci zeptat - pan kolega Fajmon nejprve a potom pan poslanec Zahradil.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Já dávám procedurální návrh hlasovat o odvolání z řízení schůze vás. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak teď asi došlo k hlubokému nepochopení toho, co jsem řekl, pane ministře, ale to už tak občas v životě bývá, když jsem řekl, že jsem nic jiného z vašich úst než slušný apel na to, aby předsedající nekomentoval, nečekal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP