(11.10 hodin)
(pokračuje Jičínský)

ODS v této době se velmi výrazně hlásila k pozici Polska a dokazovala, že i my bychom měli zaujmout podobnou pozici jako Polsko. Jak známo, Polsko potom, když ve Španělsku zvítězili socialisté a změnili svůj postoj k evropské ústavní smlouvě, samo svůj izolovaný postoj korigovalo.

Myslím si, že Česká republika vzhledem k tomu, že má deset milionů a Poláci čtyřicet, je stát jiného řádu. Z tohoto hlediska polské národní a státní zájmy nejsou automaticky totožné s národními zájmy České republiky. Myslím si rovněž - a tady mě zaujímá zvláštní pozice ODS - že Česká republika přece nestojí jako zvláštní izolovaný útvar proti nějakému nepřátelskému společenství Unie. Nevím, proč by Česká republika byla více ohrožena ve vztahu k evropské ústavní smlouvě než většina srovnatelných států, které mají také kolem deseti milionů lidí, také mají své zvláštní národní a státní zájmy. Toto je něco, co nepochopím. Spojuji to jenom s tím -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, musím vás upozornit na čas.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: - co jsem řekl já, co připomněl kolega Mládek - že ODS by zřejmě dávala přednost zóně volného obchodu, což je její legitimní právo, ale nechť to tedy řekne jasně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, už v průběhu probíhající diskuse jsem měl vážnou obavu, že cílem této diskuse je zamlžit před veřejností to, o čem ve skutečnosti bude na Mezivládní konferenci jednáno. Nejčastěji frekventované pojmy, které zde slyšíme, je evropská ústava, mandát vlády, dopis ODS, jakoby plují po povrchu toho, o co opravdu půjde. Dovolte mi, abych to nazval pravými slovy. Půjde o zachování či nezachování míry současné nezávislosti České republiky v rámci Evropské unie.

ODS už dlouhou dobu říká, že podporuje členství České republiky v Evropské unii při zachování stávající míry její nezávislosti, a zároveň říká, že má vážnou obavu a vážné podezření, že vláda České republiky buď vědomě, či nevědomě směřuje k omezování této míry nezávislosti České republiky v Evropské unii. Nejde tady o žádný dopis, nejde o to, kdo ho komu poslal, nejde o to, kdo jak ho otituluje. Všichni, kteří tady dramaticky diskutujete o dopisu, se snažíte zastřít podstatu problému.

Abych ten problém jasně popsal na příkladu - jde o to, jestli až příště kancléř Spolkové republiky Německo oznámí, že si nepřeje, aby nové členské země Evropské unie snižovaly daně, tím zvyšovaly atraktivnost svého prostředí pro podnikání, a tím startovaly hospodářský růst svých území, až řekne, že si to nepřeje, že se to nesmí, až to navrhne v Bruselu, zda bude mít, či nebude mít Česká republika vůbec možnost zabránit tomu, aby jí bylo nadiktováno, jaké budou v České republice daně. O toto jde na oné Mezivládní konferenci. V ní bude přesně popsáno, které otázky, jakými procedurami, jakými hlasovacími kvory budou schvalovány. Zda k tomu bude potřeba 50 % poslanců Evropského parlamentu, nebo zda 67 %, nebo zda k tomu bude potřeba 50 % členských zemí Evropské unie, 67 % zemí Evropské unie, nebo dokonce všechny. V evropské ústavě půjde o to, zda Česká republika a její parlament bude mít v některých otázkách vůbec právo něco vetovat a říci například, že pan Schröder si může o daních říkat, co chce, ale jenom v Německu, jenom pro Německo, ale nám Čechům do toho mluvit nemůže. (Potlesk z řad poslanců ODS.) To je skutečná podstata problému. A vaše zoufalá snaha převést diskusi k dopisu, k jeho adresátům, k jeho pisatelům a obsahu je čistokrevnou mlhou nad tím, co se tady ve skutečnosti odehrává.

My, ODS, jasně říkáme, že chceme, aby postavení České republiky v Evropské unii bylo takové, jaké je dnes, jinými slovy, aby si pan kancléř Schröder říkal, co chce, ale my si tady v České republice dělali, co my chceme. A znovu opakuji, že nevím, zda vědomě, či nevědomě, a nevím, co je horší, nevím, jestli je horší hloupost, nebo zlý záměr, v tomto případě asi těžko hledat, která z variant je ta strašnější, ve vašem případě, drahá vládo, se obávám, že je to obojí, že to je kombinace zlého záměru, neboť se prokazuje, že jste zastupovali zájmy Bruselu a Evropské unie v Praze, a ne naopak. Dokonce se ukazuje, že v řadě věcí jste absolutně nekompetentní, ani nevíte, o čem se při daných jednáních jedná.

My si myslíme, že vám podáváme ruku k tomu, aby byla nalezena podoba evropské ústavy, která bude mít šanci v České republice být přijata. Vždyť přece nakonec, ať vláda České republiky kývne v Bruselu na cokoliv, bude to buď referendum, nebo to bude hlasování této Poslanecké sněmovny, které řekne ano, nebo ne.

Vy si, vážená vládo, opravdu přejete, aby byly dojednány podmínky pro Českou republiku a její občany nepřijatelné, aby po vašem slavném vyjednávání na Mezivládní konferenci v referendu nebo zde v Poslanecké sněmovně bylo řečeno ne? To považujete za dobrou variantu? Vám nestačí, že vám voliči a občané této země řekli ne v minulých volbách? Vy v tom nevidíte dostatečný důkaz pro to, že váš euronaivismus, vaše naprostá neinformovanost a nepochopení toho, o co vlastně v Bruselu a v Evropě jde, se vlastně občanům této země nelíbí? Po těchto volbách už to není hlas ODS, který s vámi nesouhlasí. Po těchto volbách jsou to občané této země, kteří s vámi nesouhlasí, kteří si nepřejí, aby - když se vrátím ke svému příkladu - jednou provždy mohli Schröderové diktovat daně v České republice. (Potlesk z ODS.) Tak to laskavě vemte na vědomí. Jestli opravdu zastupujete zájmy lidí této země, přemýšlejte o tom, co vám říkáme, a neútočte proti tomu jako proti něčemu, co je a priori negativistické. Je to výlučně pozitivistické.

Mimochodem - trochu si myslím, že my zde zachraňujeme i sociální demokracii, protože jestli dojednáte podmínky, jaké dojednat chcete, už nezískáte ani 8,5 % hlasů jako v posledních volbách, protože strana, která prodá vlastní národ, musí zmizet z politické scény a 8,5 % je pro ni moc. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda, poté se do rozpravy přihlásil pan poslanec Josef Janeček.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, z vystoupení pana kolegy Zahradila vyplynulo, že vlastně je tu jenom jediný střet - a to je otázka dvojité většiny. Jak to vyjmenoval pan Zahradil, ukazuje se, že je míra shoda tady velká. Je to otázka veřejného žalobce jako otázka sporná a otázka pojetí dvojité většiny.

Ale je naprosto demagogické to, co předvedl pan kolega Tlustý, protože nemluví lidem pravdu. Nenastane situace, že jedna země řekne něco a zbytek poslechne. To zkrátka není pravda, protože systém hlasování je systém, který se týká celé unie. My jsme svojí velikostí typická unijní země, pokud jde o velikost a význam, pokud jde o počet obyvatel a sílu. My nejsme izolovaní v Evropské unii, protože podobný zájem, jako máme my, mají další země. Minimálně je to 19 zemí, které si říkají země s podobným postojem. To znamená, že to není izolovaný boj my proti Německu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP