(11.20 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Je to snaha najít řešení, aby země naší velikosti měly skutečný vliv. Budou ho mít a není to tak, že se spikne někdo proti České republice.

Takže dohoda, která se rýsuje, je dohoda, která musí být vyvážená, aby Evropské unii nediktovali velcí, ale také musí být jasné, aby Evropská unie nemohla být rukojmím nějaké malé skupiny států. Toho se dosáhne. Je to naprosto jasné, protože debata o číslech povede k tomuto výsledku. Tohoto výsledku dosáhneme a to také občanům sdělíme. Byl bych rád, kdybychom tady nemluvili o tom, že to, co vláda připravuje, je v naprostém rozporu s vůlí politického spektra. Není to tak. I z vystoupení kolegy Zahradníka jasně vyplynulo, že v řadě otázek je shoda. Tak to nemalujme jako střet buď, anebo; a to, co se dosáhne, se dosáhne na základě shody, a jsem si jist, že každá vláda - opakuji - každá vláda České republiky by měla zájem, aby došlo k dohodě, která bude čestnou dohodou, a Polsko, které se postavilo na zadní v jedné věci, nakonec couvlo. Couvli Poláci, couvli Španělé, protože některé postoje, které jsou buď, anebo proti všem, nevedou k cíli.

Evropská unie je založena na vůli ke shodě. A to je důkazem naší komunikace. Je to důkazem toho, že vláda České republiky je schopna komunikovat, aby hledala spojence, spojence zemí stejné velikosti a stejného významu, aby dosáhla výsledek, který bude prospěšný pro země našeho významu, naší velikosti. Není to střet Česká republika versus Němci. Není a nebude.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, musím říci, že jsem se zájmem sledovat diskusi o zahraniční politice, s tím, že jsem měl vždycky představu, že zahraniční politika se od domácí politiky liší v určité - řeknu podstatně - vyšší míře noblesnosti, že spočívá v tom, že se lidé neurážejí, že si nenadávají, ale že spolu umějí jednat kultivovaným jazykem.

Bohužel musím říci, že to, co jsem zde vyslechl, mělo k této mé představě hodně a hodně daleko. Obávám se, že se dostáváme také někam, před čím bych chtěl varovat. Obávám se po vystoupení některých svých kolegů, že si pleteme pojmy národní hrdost a nacionalismus. Že zde vystupujeme s argumenty a se zapáleným zrakem způsobem, který je typický pro nacionalistická hnutí, která dokážou strhnout davy na sebe, ovšem davy neinformované. Já bych velmi nerad, aby se tato diskuse posunula do této roviny, a velmi děkuji za to, že jednání o ústavní smlouvě nebude provázeno těmito emocemi, ale že o tom rozhodne lid v referendu. Bojím se totiž osvícených vůdců s prapory, kteří jediní mají pravdu a kteří jediní dokážou takzvaně ochránit národ. Je to cesta, kterou si Evropa už několikrát vyzkoušela, a je to cesta, na kterou, doufám, už nikdy nenastoupíme. Je to cesta, které by měli vzdělaní a kulturní Evropané zabránit, a měli by takové cestě zabránit v racionálních, odpovědných a kultivovaných diskusích.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Janeček byl posledním přihlášeným do všeobecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí z místa. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím.

Ptám se pana předsedy vlády a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Ještě jednou zopakuji dotaz na předsedu vlády. Ptám se, zda předseda vlády chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Ano, je tomu tak. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážené dámy a pánové, debata myslím až příliš sklouzla k něčemu, co bych nazval "Dopis 99 pragováků", který měl své důsledky v dobách jiných, ale myslím si, že to není podstata věci. Podstatou věci je, že ODS ani v této debatě nepředložila racionální formulaci racionálních mezí pro případné vyjednávání. Pouze se objevovaly názory, které hovořily o tom, co by chtěla, kdyby…, avšak naprosto nebyly formulovány meze, které by byly uchopitelné. To je typické po celou dobu jednání o mandátu a myslím si, že v tomto směru už se nepodaří pravicové opozici překročit svůj stín.

Vláda je připravena vytrvale vést debatu s Parlamentem České republiky, koneckonců parlament, vědom si této záležitosti a důležitosti těchto otázek, vytvořil zvláštní způsoby a zvláštní výbory, kterými se můžeme zabývat, a v tomto směru mohu slíbit všem poslancům, opozičním i koaličním, korektní přístup. Upozorňuji na to, což zaniklo poněkud ve velké a neurovnané diskusi - že se bude debatovat o finanční perspektivě, že politické strany již dostaly stanovisko nebo resp. předběžný návrh komise, že proběhla jistá dílčí jednání, a předpokládám, že tuto otázku otevřeme na příštích jednáních Poslanecké sněmovny České republiky, tak abychom ji od počátku a s příslušnou důkladností projednali.

Musím tedy odmítnout bez nejmenších pochyb ony výhrady, že věci nejsou projednávány a že opozici nebereme v úvahu. Možná že si opozice představuje nějakou jinou formu projednávání, ale parlamentní zvyklosti jsou dané.

To, co je nejzákladnější, je ona otázka. Vláda je názoru, který předkládá a hájí v této sněmovně, že podpis ústavní smlouvy v těch variantách, které jsou na stole, je ku prospěchu České republiky. Že tento podpis posiluje naši pozici v mezinárodním kontextu, že tato ústavní smlouva vytváří unii, která bude akceschopnější, a bude tedy schopná hájit i naše národní zájmy. Naše představa je, že prostřednictvím také Evropské unie významně posilujeme schopnost hájit naše národní zájmy. ODS je toho názoru, že izolovaná osamělá pozice je pro Českou republiku prospěšná. Tuto myšlenku zásadně odmítám. Je to myšlenka, která by vedla ke zhoršování celkové politické, ekonomické a sociální situace České republiky. To je onen základní rozpor.

Ony demagogické výroky o daních, které přednášel pan Vlastimil Tlustý, jsou výroky, které opravdu jsou ze své podstaty bezcenné pro toto jednání a ze své podstaty demagogické. Návrhy, o kterých se bude jednat, neobsahují myšlenku, že by se Česká republika vzdávala své suverénní pozice ve věci daňové. V našem mandátu je naprosto jednoznačně formulováno, že považujeme pro rozhodnutí o daních za klíčový princip jednomyslnosti, to znamená, že svou daňovou politiku bude mít Česká republika i v této době i po případném podpisu plně ve své suverénní kompetenci.

Dámy a pánové, vzývaná suverenita jako jakýsi abstraktní pojem je pro Českou republiku pojmem, který je jistě cenný, jistě důležitý pro úvahy, ale chci upozornit na naše kruté dějiny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP