(11.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Formálně jsme byli v situacích suverénních a naprosto nepochybných, avšak praktická suverenita byla znásilňována při každé příležitosti - v roce 1938, v roce 1968. To, co je účelem Evropské unie a evropské ústavní smlouvy, je, aby suverenita i menších evropských národů, faktická suverenita, faktická schopnost ovlivňovat své zájmy, ovlivňovat své politické prostředí a prosazovat se v globálním světě, vzrostla. Ústavní smlouva k tomu vede, a proto - pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti, pokud se neobjeví návrhy, které se dosud nediskutovaly, které jsou a priori nepřijatelné - považuji za správné, aby se česká delegace řídila mandátem, a tento mandát bude uzavřen, pokud k tomu v Bruselu dospěje na Mezivládní konferenci jednání premiérů vlád, pravděpodobně podpisem návrhu, který bude předložen k ratifikaci národním parlamentům či jiným způsobům ratifikace.

Mnohokrát jsem hovořil o tom, že vláda považuje za správné v ratifikaci tohoto zásadního dokumentu se obrátit přímo k lidu. To je to, co také učiníme. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Zřejmě je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Upřímně řečeno, po posledních slovech předsedy vlády mi není vůbec jasné, proč tento bod nechala zařadit na jednání schůze, pokud to ovšem nemělo být jakési alibi nebo pokus o jeho vytvoření pouhých několik hodin před zahájením Mezivládní konference. V tomto ohledu byl projev pana předsedy vlády, ten poslední, který teď zazněl z tohoto místa, skutečně ilustrativní a poučný, a dal by se vyjádřit jednou velmi dobře známou zkratkou - nic se nenaučili, nic nezapomněli. Pan předseda vlády opakovaně dokázal, že není ani ochoten ani schopen budovat širokou politickou shodu uvnitř České republiky na základních zahraničněpolitických otázkách, které se týkají budoucnosti tohoto státu a které se týkají budoucnosti jeho občanů. Pan předseda pouze dokázal, že je ochoten pouze jako kolovrátek donekonečna opakovat některá mediální klišé, pan předseda dokázal, že nerozumí procesu evropské integrace, že nechápe soudobé evropské integrační trendy, že neumí analyzovat postoje jednotlivých členských států EU, že z toho potom samozřejmě vyvozuje naprosto špatné a naprosto mylné závěry pro Českou republiku.

Je skutečnou tragédií pro Českou republiku, že tato vláda v čele s tímto předsedou stojí v jejím čele právě ve chvíli, kdy se rozhoduje o budoucím uspořádání EU, protože s touto vládou a s tímto předsedou to dobře dopadnout nemůže. Česká republika se pod vedením této vlády a tohoto předsedy ocitá v pozici naivního jelimánka, který není dobře připraven na jednání Mezivládní konference, který nedokáže analyzovat správný postup a připravit správnou strategii a taktiku, a který tak vede Českou republiku jedním jediným směrem - ke stále se zhoršujícím podmínkám jejího členství v EU.

Tato vláda, jak se dnes ukázalo, je připravena vzdát i to málo, co máme zaručeno přístupovou smlouvou o našem přístupu k EU. To je, přátelé, skutečná tragédie. Já jsem přesvědčen, že historie - a doufám, že i voliči - za to vystaví vládě ať už v referendu, nebo v řádných, nebo v předčasných parlamentních volbách patřičnou vizitku.

Jinak nemám, co bych k tomu dále dodal. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní přistoupíme, kolegyně a kolegové, k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásili pan poslanec Václav Exner a poté pan poslanec Václav Svoboda. Poté vystoupí pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, jak jsem signalizoval ve svém vystoupení v obecné rozpravě, navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny k projednávanému bodu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby při svém -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, prosím o klid! Vás, pane poslanče, prosím o prominutí, že vás uprostřed věty přerušuji, ale protože přednášíte návrh usnesení, je nanejvýše potřebné, abychom ho všichni slyšeli. Ještě jednou prosím o klid!

Můžete pokračovat.

 

Poslanec Václav Exner: - aby při svém vystupování na jednání Evropské rady a na Mezivládní konferenci Evropské unie, zejména k návrhu tzv. Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, vážně vycházela i ze základních stanovisek vyjádřených v rozpravě Poslanecké sněmovny k této problematice, včetně stanovisek opozičních stran."

Jsem si vědom toho, že navržené usnesení je poněkud příliš obecné a nekonkrétní, vycházím však z toho, že také stanoviska vlády v příslušném dokumentu jsou formulována velmi volně, v některých případech až vágně. Domnívám se, že je také oprávněné, abychom požádali vládu - v této chvíli mimo usnesení - aby po příslušném jednání, především nyní aktuálním jednání Evropské rady, vyhodnotila stanoviska, která tam zaujímala, i s ohledem na navržené usnesení, a informovala o tom sněmovnu. Je možné, že k tomu bude prostor ještě na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny.

Pokud jde o přestřelku, která se tady odehrála především mezi opozicí a předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, domnívám se, že stanoviska přednesená jak z pohledu vládního, tak z pohledu opozičních stran je třeba uvážit především v klidu a je třeba využít je k vystupování na schůzi Evropské rady.

Chtěl bych ještě jednou ocenit, že také předseda vlády se ve svém závěrečném slově zcela jednoznačně přihlásil k referendu o možné Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu. Domnívám se, že je to opravdu správná cesta.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo v podrobné rozpravě pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já navrhuji toto stručné usnesení: "Poslanecká sněmovna odsuzuje stěžování si na postoj vlády České republiky u velvyslanců třetích zemí, jak to učinila svým dopisem ODS."

Zdůvodnění je poměrně jednoduché. My se tady můžeme hádat do krve, i když na můj vkus se to tady dělá někdy velmi neuctivě jeden ke druhému. Nelíbí se mi to, ale lze si to představit. Avšak plakat si někde na rameni cizích velvyslanců je podle mého názoru špatné. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Hovořit bude předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS přednést návrh usnesení. Dříve než ho přednesu, zdůvodním. My jsme původně avizovali, že po dvou neúspěšných pokusech přijmout usnesení už třetí pokus neučiníme, nicméně míra arogance a neochoty k jakékoliv komunikaci ze strany vlády nás vede k tomu, že učiníme smířlivý pokus, že navrhneme modifikovaný text, o kterém po vystoupení pana předsedy vlády nepochybuji, že je přijatelný pro celou Poslaneckou sněmovnu.

Text zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky, aby při jednání na Mezivládní konferenci o evropské ústavě nepřipustila snížení stávající míry nezávislosti České republiky v rámci Evropské unie."

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Pavel Svoboda, kterému uděluji slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP