(11.40 hodin)

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte i mně, abych přednesl návrh usnesení k této debatě. Toto usnesení by znělo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky potvrzuje pro jednání Evropské rady ve dnech 17. až 18. června v Bruselu mandát vlády k návrhu ústavní smlouvy pro Evropskou unii, který schválila na své 21. schůzi dne 7. 10. 2003."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy. Ptám se tedy, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, podrobnou rozpravu tedy končím. Ptám se, zda pan premiér a poté pan zpravodaj chtějí využít v tuto chvíli svého práva na závěrečné slovo. Zřejmě tomu tak není.

Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých usneseních. Poprosím pana zpravodaje, aby navrhl další postup. Hlásí se o slovo místopředseda poslaneckého klubu pan Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já v tuto chvíli žádám o patnáctiminutovou přestávku na jednání klubu sociální demokracie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, vyhlašuji přestávku a budeme pokračovat v jednání ve 12 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.41 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP