(18.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, skutečně tento návrh je zde v souvislosti s předcházejícím bodem. (Předsedající žádá o klid.) Jen bych snad řekl, že je zapotřebí kvůli tomu, aby tato nová forma obchodní společnosti mohla být uvedena v život, provést ještě změnu některých souvisejících, respektive jiných předpisů. Tady navrhujeme, v tomto souhrnném zákoně, změnu občanského soudního řádu, změnu notářského řádu, dílčí změnu zákoníku práce a také se navrhuje speciální úprava pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti v daňovém řízení.

Tolik ve stručnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za úvodní slovo panu ministru vnitra a místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi a prosím pana poslance Jiřího Pospíšila o zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážení přátelé, já budu ještě stručnější. Je to doprovodný zákon, který upravuje čtyři právní předpisy, reaguje na případné zavedení nového institutu v podobě evropské společnosti. Ty zákony již byly vyjmenovány a jsou pouze logickou návazností na případné přijetí předchozího návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, nevidím nikoho z místa, proto obecnou rozpravu končím.

O závěrečné slovo nemá zájem ani pan ministr, ani pan zpravodaj, proto přistoupíme k hlasování o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 56 a ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 91 poslanců pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Končím bod číslo 39.

 

Protože vidím, že není potřebné soustředění, a to by následující bod číslo 40 určitě vyžadoval, protože je to zákon o odpadech, ukončím dnešní odpolední jednání s tím, že zítra budeme pokračovat v jednání v 9 hodin ráno, a to jednotlivými prvními čteními, tak jak jsou v pořadu schůze, to znamená zákon o odpadech, zákon o vysokých školách, zákon o nakládání se surovými diamanty, dluhopisy na ztrátu České konsolidační agentury a další, to znamená až do bodu 48. Potom bychom se zabývali dalšími návrhy zákonů.

Přeji vám hezký večer. Končím dnešní jednací den. Děkuji zpravodajům a navrhovatelům. Všechno nejlepší.

Prosím, pan kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Připomínám schůzi komise pro vyšetření CME v 19.05 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má ještě někdo nějaké sdělení? Není tomu tak. Příjemný večer!

 

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP