(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vnímám to jako velmi důležitou zahraničněpolitickou aktivitu našich poslanců a navíc bych ještě chtěl ocenit, že tým A ve složení poslanec Walter Bartoš, Miroslav Svoboda a Ivan Langer získali velmi pěkné třetí místo na tomto turnaji. (Potlesk.) Poslanci Pavel Svoboda, Vladimír Čada, Pavel Suchánek a Vladimír Doležal, náš B-tým, také pěkné sedmé místo z šestnácti zúčastněných. (Potlesk a výkřiky.)

Vzhledem k tomu, že jsem dostal informace, že účastníci si nesmírně pochvalovali tento turnaj, to byl 11. ročník, jako nejlepší prozatím v historii, opravdu stojí za zmínku, že to byla velmi dobrá akce a pro český parlament velmi dobrá vizitka. Pravděpodobně i velmi dobrá vizitka pro naši zemi. Děkuji.

A nyní prosím první bod programu, který jsme si schválili právě před chvílí, je bod číslo… Ale ještě se hlásí pan poslanec Hojda jako předseda volební komise. Prosím, ještě má slovo poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Ještě než zahájíme první bod programu, navrhuji Poslanecké sněmovně s ohledem na závěry volební komise, aby volební body byly zařazeny pevně v úterý, nejpozději půl hodiny před skončením jednacího dne. Je to na úterý 29. června.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. A nyní snad nic nebrání tomu, abychom zahájili bodem 128, kterým je

 

128.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně
utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 636/1/ - vrácený Senátem

 

Byl nám vrácen s pozměňovacím návrhem a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 636/2. Senátor František Kroupa, který měl odůvodnit pozměňovací návrh Senátu, žádá o omluvu své neúčasti, protože je v tomto týdnu na zahraniční cestě, ale informace o tomto pozměňovacím návrhu vám byla řádně rozdána do vaší pošty.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil předseda vlády Vladimír Špidla. (Není přítomen v sále.) V zastoupení premiéra vystoupí ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, chtěl bych v této chvíli pouze stručně se vrátit k tomu, co nyní máme projednávat, to znamená novelu zákona o ochraně utajovaných skutečností. Ti z vás, kteří sledují legislativní vývoj v této oblasti, vědí, že jsme v poměrně složité situaci, neboť účinnost stávajícího zákona končí dne 30. 6. tohoto roku a samozřejmě že v okamžiku, kdy by uplynulo toto datum a nebylo legislativně v této oblasti uděláno jasno, resp. nebyla by tato oblast legislativně pokryta, hrozily by skutečně nedozírné následky. (Stále velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane ministře, to, co říkáte, je docela závažné, aby to ostatní slyšeli a vnímali. Je to důvod, proč jsme to nyní zařadili jako první bod. Prosím, abyste to vnímali, je to zdůvodnění toho, proč se zabýváme dnes tímto zákonem vráceným Senátem jako prvním. Prosil bych vás, abyste věnovali pozornost argumentům pana ministra.

Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane předsedo. Já už si zvykám na to, že mě lidé neposlouchají.

V zásadě jde o to, že pokud skutečně po 30. 6. tohoto roku legislativně tato oblast nebude pokryta, hrozily by poměrně závažné škody, protože bychom se dostali do pozice, že nebude legislativní nástroj, na jehož základě bude možné utajovat příslušné skutečnosti, což by mělo za následek nejen ohrožení národní bezpečnosti, ale také neplnění řady mezinárodních závazků, které vyplývají z členství např. v Severoatlantické alianci nebo v Evropské unii.

Proto vláda přistoupila k tomu, že se připravuje úplně nový návrh zákona, který by celou tuto oblast měl pokrývat, nicméně legislativní proces je skutečně velmi složitý a v tuto chvíli je návrh teprve v Legislativní radě vlády. A proto, aby nedošlo k těm škodám, o kterých jsem před chvílí hovořil, vláda v závěru loňského roku zpracovala návrh, který pouze řeší otázku omezené účinnosti. V Poslanecké sněmovně byla schválena verze, kterou se odbourává úplně ustanovení o omezené účinnosti tohoto zákona. Nakonec při další části legislativního procesu v Senátu byl schválen pozměňovací návrh, který prodlužuje účinnost tohoto zákona o jeden rok.

V tuto chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby Poslanecká sněmovna včas legislativní proces dokončila, resp. v něm pokročila dále, a nechala přiměřenou časovou lhůtu prezidentu republiky na to, aby také on mohl podepsat návrh zákona a mohl poté vyjít ve Sbírce zákonů. Jinými slovy, z hlediska předkladatele je nejdůležitější, aby návrh zákona byl přijat buď v podobě, kterou schválila Poslanecká sněmovna, nebo v podobě, kterou schválil Senát. Vzhledem k tomu, aby nevznikaly nějaké příliš velké problémy při schvalování, mohu za předkladatele říci, že je pro nás přijatelná i verze schválená Senátem a že si ji tímto dovolím Poslanecké sněmovně doporučit s tím, že to samozřejmě znamená, že během nadcházejícího roku budeme muset pokročit v legislativním procesu, abychom za rok nebyli ve stejné situaci, jako jsme v tuto chvíli.

Tolik asi ode mě na úvod a děkuji vám za skutečně velkou pozornost. (Stále hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také poděkuji, ale k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu by se měl vyjádřit také zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jan Klas. Takže já prosím pana poslance, aby se také vyjádřil k tomu, co nám vrátil Senát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, vše přede mnou již bylo řečeno. Chtěl bych říci, že Senát vrátil zákon z pěti základních důvodů, které jste dostali na lavice. Myslím, že jsou to opodstatněné důvody, a přimlouval bych se za řešení, aby se sněmovna přiklonila k senátnímu návrhu, to znamená, abychom zákon prodloužili do konce roku 2005. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane poslanče, a otevírám rozpravu. Připomenu to, co dobře víte, že v novém projednávání tohoto návrhu v této fázi nejsou přípustné žádné pozměňovací návrhy. Rozprava je otevřena a ptám se, kdo se do ní v této chvíli hlásí. Pokud se nehlásí nikdo, rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP