Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. června 2004 ve 14.05 hodin

Přítomno: 189 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji osmý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám dobré odpoledne. Vážení kolegové, prosím, posaďte se.

A než začneme jednat, tak mi dovolte, abych na galerii pro hosty přivítal delegaci výboru pro Evropskou unii Národního shromáždění Francie vedenou předsedou výboru panem Pierrem Lequillerem. Srdečně vítám.

Paní poslankyně Vlčková má náhradní kartu číslo 30 a není ji tady vidět. Prosím, aby se všichni přihlásili identifikačními kartami, eventuálně mi oznámili, kdo žádá podobně jako paní poslankyně Vlčková o vydání náhradní karty.

Sdělím vám omluvy na dnešní jednání. Je to pan poslanec Jiří Hanuš a pan poslanec Miloslav Vlček. Z členů vlády premiér Vladimír Špidla se účastní zasedání Evropské rady v Bruselu, pan ministr Miroslav Kostelka je na summitu NATO v Istanbulu. Pan poslanec Milan Urban od 29. 6. do 1. 7. se účastní zasedání společné česko-uzbecké mezivládní komise pro ekonomiku, průmysl a vědeckotechnickou spolupráci. To jsou tedy omluvy na dnešní jednání.

A nyní, vážení kolegové, sdělím, že přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice, a já vám nyní předkládám návrhy zákonů vrácené Senátem, u kterých je splněna zákonná lhůta. Na základě dohody dnešního grémia vám navrhuji projednat tyto vrácené návrhy zákonů ze Senátu zítra, to je ve středu 30. června, jako první dva body. Jenom vám připomenu, že bychom se měli zabývat návrhem zákona o rodině, to je sněmovní tisk 413/6, a návrhem zákona o archivnictví, což je sněmovní tisk 428/4. Takže chtěl bych vám navrhnout, abychom hlasovali o zařazení těchto dvou Senátem vrácených zákonů na zítra ráno jako první dva body. A možná bychom to mohli hned odhlasovat, protože by s tím snad neměl být vážný problém. Prosím, kdo chcete hlasovat.

 

Zahajuji hlasování, kdo je pro zařazení těchto dvou bodů zítra jako prvních dvou bodů ráno? Jedná se o návrhy zákonů vrácené Senátem. Kdo je proti tomuto?

Hlasování má pořadové číslo 186. Přítomno 133 poslanců, pro hlasovalo 102, proti jeden. Takže tento návrh byl přijat. Těmito zákony vrácenými Senátem se budeme zabývat zítra ráno jako prvními body.

 

Pan poslanec Zajíček má náhradní kartu číslo 28.

S návrhem na proceduru, na program se hlásí pan poslanec Skopal, stejně jako pan místopředseda sněmovny Kasal. A hlásí se také paní poslankyně Šedivá. Takže prosím, pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl vyřadit jako bod z jednání této schůze bod číslo 102, je to tisk 553, majetkové vztahy družstev. Jedná se o to, že je potřeba ještě vyjasnit některé nejasnosti, kvůli kterým chtějí naši kolegové dát tento zákon k Ústavnímu soudu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Skopalovi.

Paní ministryně Petra Buzková má náhradní kartu číslo 23, pan poslanec Pelc má náhradní kartu číslo 17.

Slovo bych rád udělil panu místopředsedovi Kasalovi.

Pan místopředseda Langer má náhradní kartu číslo 1.

A slovo má pan místopředseda Kasal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové. Poté co podvýbor pro státní vyznamenání a poté organizační výbor projednal návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu na tuto schůzi - Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod do bloku Zprávy, návrhy a další body.

Odůvodňuji to tím, že je třeba, aby Poslanecká sněmovna tyto návrhy projednala ještě před prázdninami, protože další možný termín, to znamená druhá polovina září, vzhledem k tomu, že návrhy by měl ještě zvážit pan prezident, poté případně vyhovět těmto návrhům v závěru října letošního roku, to bychom panu prezidentovi ponechali příliš krátký čas. Proto dávám návrh na rozšíření pořadu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A prosím, kam bychom zařadili tento nový bod?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako první bod do bloku Zprávy, návrhy a další body, to znamená nový bod 105.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Jasné. První bod bloku Zprávy. Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. A nyní prosím paní poslankyni Šedivou. Přihlásil se ještě pan poslanec Titz a pan poslanec Ibl. Nyní paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážená vládo. Po dohodě s ministrem a vicepremiérem Grossem, který předkládá návrhy za odstoupivšího ministra Čermáka, navrhuji, aby body číslo 87, 88, 89, 90 a dále bod 94 byly pevně zařazeny jako body 3, 4, 5, 6, 7 zítra 30. 6. dopoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 87, 88, 89, 90 a 94. Říkám to správně? Dobře. Děkuji. To byl návrh paní poslankyně Šedivé na pevné zařazení těchto bodů na zítřek. A pak je tady přihlášený pan poslanec Titz. Pak pan poslanec Ibl a pan poslanec Martin Říman. To jsem prozatím viděl. Nyní pan poslanec Titz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP