(11.50 hodin)

Poslanec Jaroslav Plachý: Nyní blok hlasování části A - odděleně po jednotlivých bodech. To znamená, nejdříve bychom měli hlasovat A1.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nejdříve A1. (Zpravodaj: souhlas, navrhovatel: nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 184 pro návrh hlasovalo 120, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Další hlasování se týká bodu A2.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Zpravodaj: nesouhlas, navrhovatel: souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 184 poslanců 119 hlasovalo pro, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dále budeme hlasovat o bodu A3.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Zpravodaj: nesouhlas, navrhovatel: souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 184 pro návrh hlasovalo 122, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dále bychom měli hlasovat o části druhé, která nemá žádné označení bodu, ale myslím, že je vymezena dostatečně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska, prosím? (Zpravodaj: nesouhlas, navrhovatel: souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 184 poslanců pro návrh hlasovalo 118, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dále musíme hlasovat o části třetí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Zpravodaj: nesouhlas, navrhovatel: souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 184 poslanců pro návrh hlasovalo 120, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Poslední hlasování z bloku A se týká části čtvrté. (Zpravodaj: nesouhlas, navrhovatel: souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 184 pro návrh hlasovalo 119, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Část B je nehlasovatelná. Nyní bychom měli tedy hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Přednesu návrh usnesení. Vidím žádost z pléna o odhlášení, takže já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

A já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), podle sněmovního tisku 416, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 178 pro návrh hlasovalo 119, proti 54. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání bodu 103.

 

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

131.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

 

Doufám, že pan poslanec Skopal se hlásí s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Ne, já jenom pro stenozáznam. Samozřejmě jsem pro zákon, ale nestihl jsem stisknout tlačítko, takže to nezpochybňuji. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. K návrhu, který nyní projednáváme, nám bylo rozdáno usnesení organizačního výboru číslo 318 ze dne 23. června letošního roku. Prosím místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Jana Kasala, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. (Zvonec předsedající utišuje ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové. Tak jako každý rok, i letos předstupuji před vás, abych vás požádal o posouzení návrhu, který připravil podvýbor organizačního výboru pro propůjčování či udělování státních vyznamenání. Jak bylo řečeno, materiál, který je vám předložen, posoudil organizační výbor a uložil mi, abych tento návrh zde dnes před vámi odůvodnil.

Doporučuji, abychom po proběhnuvší diskusi hlasovali o celém návrhu en bloc. V případě, že budou jiné názory, doporučuji hlasovat po jednotlivých blocích. V případě, že by se hlasovalo o jednotlivcích, bylo by to zdlouhavé, ale samozřejmě také možné.

Chci říci, že se jednání podvýboru aktivně zúčastnili zástupci všech poslaneckých klubů, že jsme zohlednili všechny možné vlivy, návrhy, názory, tak aby ten návrh usnesení, který by měl odejít k panu prezidentovi Václavu Klausovi, odrážel jak názorovou hladinu, názorovou úroveň, tak také dobu, pro kterou jednotlivým kandidátům by měly být řády a ocenění uděleny. Věřím, že po proběhnuvší diskusi nakonec návrh podpoříte.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím pana poslance Oldřicha Němce a potom pana poslance Stanislava Křečka a Petra Bratského. Pan poslanec Oldřich Němec.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl ještě jeden návrh na státní vyznamenání, které jsem navrhoval již na podvýboru. Omlouvám se členům podvýboru, bylo tam skutečně málo času, možná jsem i nestačil dostatečně vystihnout osobu, kterou navrhuji, takže mi dovolte, abych navrhl medaili Za hrdinství panu Františku Radkovičovi in memoriam. Věřím, že při následujícím přiblížení jeho osoby a činnosti se vcítíte do doby plné násilí vůči tehdejšímu demokratickému Československu a jeho občanům. Stručně tedy k odůvodnění a k jeho životopisu.

František Radkovič se narodil dne 17. prosince 1908 v rodině knihkupce jako jedno z devíti dětí v Zásadě u Jablonce nad Nisou. Jeho otec padl v první světové válce na italské frontě, matka se jejího konce nedočkala. Krutý osud dětí pomáhají překonat nejstarší sourozenci a blízcí jeho rodiny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP