(12.20 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Ale i za tohoto stavu to nebyla situace, kdy každý si mohl vyhlásit soukromou válku. Pokud se chceme pohybovat na základě elementárních principů nejenom českého práva, ale práva mezinárodního, pak tyto rozdíly nemůžeme ignorovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Já si pana kolegy Jičínského opravdu vážím, on to dobře ví, a nebudu s ním polemizovat. Myslím si, že všichni v této sněmovně četli povídku Vyšší princip. A to je moje odpověď.

Jinak jsem se chtěl omluvit. Zapomněl jsem na jedno usnesení, které jsme si řekli. Chtěl jsem navrhnout, aby všechna vyznamenání ve všech kategoriích se projednávala jednotlivě. Omlouvám se vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S faktickou poznámkou ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní předsedající, byl bych rád, kdybyste vyřídila panu kolegovi Bratskému přesný citát vyššího principu mravního. Ten zní: "Vražda na tyranu není zločinem."

Já ovšem v této souvislosti nechápu, proč pokladník vezoucí výplatu dělníkům je zavražděn - protože on tyranem nebyl. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, pokud by nebyl akceptován návrh pana kolegy Bratského, aby se všechna jména hlasovala odděleně, poprosil bych pouze o hlasování ještě jednoho jména odděleně, a to je v kapitole II. jméno PhDr. Zdeněk Mahler.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Svatopluk Karásek, zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Paní předsedající, kolegyně a kolegové. Náš podvýbor se již několik let snaží navrhnout na vyznamenání Pavla Wonku. Dnes opět zazněl tady hlas pana kolegy Křečka, který mluvil proti tomu.

Pavel Wonka se nemůže bránit, protože ve vězení umřel, ale brání ho jeho bratr a jeho přátelé. Náš podvýbor dostal spousty žádostí o to, aby Pavel Wonka vyznamenán byl. Myslím, že bychom mu toto vyznamenání konečně měli dát, protože si ho zaslouží a nemůže se bránit, protože v komunistickém vězení zemřel. Vyhovme proto žádostem poctivých lidí, kteří v minulém režimu se bránili zvůli a nyní žádají o to, aby byl Pavel Wonka tímto poctěn. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak všeobecnou rozpravu končím a předávám teď slovo panu místopředsedovi Janu Kasalovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Nejprve bych se vyjádřil k právě proběhnuvší rozpravě a k návrhům, které zazněly. Ale budou to názory zpravodaje nebo mé osobní.

Nemohu úplně souhlasit s argumentací pana poslance Oldřicha Němce, že jsme neměli dostatek času jeho návrh projednat v podvýboru. Bylo to v podstatě tak, že jsme nedostali uspokojivé odpovědi na otázky, co že jím navrhovaný pan Radkovič konal v roce zhruba 20 let před svou smrtí. Ani dnes tato informace tady nezazněla, a proto nevidím důvod měnit své stanovisko, které jsem vyjádřil v hlasování podvýboru.

Co se týká návrhu, který přednesl pan poslanec Křeček, a další reakce, myslím, že rozhodneme hlasováním, protože je zbytečné k tomu vést další rozpravu.

Co se týká návrhu pana poslance Petra Bratského, tady bych si sněmovnu dovolil pouze poprosit, aby hlasování o jeho návrhu nebylo chápáno, kdo je pro to, aby bratři Mašínové byli vyznamenáni, je proti komunismu, a kdo není pro to, tak je zastánce komunistů a všeho, co se v těch 40. a 50. letech dělalo. Takto zploštěnou historii prostě nepřipusťme, takto zploštěný výklad, a nepodlehněme té argumentaci, která tady bohužel zazněla. Říkám bohužel, protože na podvýboru takto dramaticky ani takto obsáhle ta argumentace nezazněla. Nechávám ve vzduchu pro každého z vás otazník, ať si na to odpoví sám.

Co se týká hlasování doporučuji, abychom postupovali následovně - a poté co přednesu svůj návrh, bude asi dobře tuto proceduru podrobit hlasování:

U Řádu bílého lva jsem nezaznamenal žádnou výhradu, takže tady doporučuji hlasovat o všech návrzích, které jsou pod číslicí I., dohromady.

U bodu II. - propůjčení Řádu T. G. Masaryka - je návrh, abychom o PhDr. Zdeňku Mahlerovi hlasovali zvlášť. Domnívám se, že je možné to akceptovat. Budeme tedy hlasovat o návrzích pod číslicemi 1, 2, 3 a 5 dohromady, o panu Zdeňku Mahlerovi zvlášť.

V odstavci III. - udělení medaile Za hrdinství - doporučuji hlasovat o návrzích podvýboru pod číslicí 1 až 4 dohromady, poté o návrhu pana poslance Oldřicha Němce na pana Františka Radkoviče, poté o mém návrhu na Radku Provazníkovou a poté o návrhu pana poslance Bratského na Ctirada Mašína, Josefa Mašína, Milana Paumera, Ctibora Nováka, Zbyňka Janatu a Václava Švédu zase en bloc, protože se jedná o komplexní návrh, aspoň já jsem tomu tak rozuměl.

Co se týká medailí Za zásluhy, tak zde zazněl jediný doplňující návrh, návrh na pana dr. Jaroslava Šedivého, a další návrh zněl, abychom o Pavlu Wonkovi hlasovali zvlášť.

Čili doporučuji, abychom o bodech 1 až 12 hlasovali en bloc, pak zvlášť o Pavlu Wonkovi a zvlášť o dr. Jaroslavu Šedivém.

Tolik můj návrh na proceduru. A v tuto chvíli je příležitost pro další návrhy k proceduře. Ne-li, tak doporučuji, paní místopředsedkyně, potvrdit hlasováním návrh, který jsem předložil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě předtím, než nechám hlasovat, se zeptám, zda má někdo námitky nebo zda se chce vyjádřit k navrženému způsobu hlasování. Je to pan poslanec Václav Exner, který chce podat námitku či se chce vyjádřit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, pane místopředsedo, já se domnívám, že jestliže byť jediný poslanec vznese takový návrh, aby se hlasovalo jednotlivě, protože prostě se chce k různým osobám vyjádřit různě, že je prostě správné, abychom poslanci dali možnost projevit jeho vůli. A tím pádem navrhuji, abychom akceptovali návrh pana poslance Bratského na jednotlivá hlasování. Tím ale nechci říci, že bych souhlasil byť s jediným jeho návrhem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dovolíte-li, já bych panu poslanci Exnerovi sdělil, že jsme si u stolku zpravodajů tu věc trochu vyjasnili a zdá se, že i pro pana poslance Petra Bratského bude návrh, tak jak jsem ho přednesl, akceptovatelný. Kýve, že ano, tudíž vaše námitka odpadá.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane místopředsedo, nechám teď hlasovat o tom, kdo souhlasí s procedurou, kterou jste právě navrhl.

Pan poslanec Václav Exner se ještě hlásí. A mezitím vás odhlašuji na žádost z pléna, takže prosím, abyste se také znovu všichni zaregistrovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP