(15.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Probíhá kontrola hlasování. Hlásí se pan premiér Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Paní místopředsedkyně, dovolte, abych předložil námitku. Hlasoval jsem ano, na sjetině je ne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme o této námitce v hlasování pořadové číslo 374. Zahájila jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 175, pro 133, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu A15. Stanovisko paní ministryně je kladné, pana zpravodaje mírně záporné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 375. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 174 přítomných pro 92, proti 75. Návrh byl přijat.

 

Námitku nevidím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom se vyrovnali s A16. Stanovisko kladné. (Ministryně: Stanovisko kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 376. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 174, pro 157, proti nikdo. Návrh A16 byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Dalším hlasování bude A29. Stanovisko kladné. (Ministryně: Kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 377. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 174 pro 149, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Další je A34. Stanovisko je záporné. (Ministryně: Stanovisko neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 378. Zahájila jsem je. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 174, 96 pro, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Dalším návrhem je bod A37. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Také kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 379. Ptám se, kdo je pro návrh A37. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 174 pro hlasovalo 116, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Omlouvám se. Chtěl bych ale paní předsedající upozornit, že nenechala hlasovat proti návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Teď si nejsem jista, ale domnívám se, že jsem nechala hlasovat proti. Žádáte tedy o opakování hlasování? (Ano.) Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Obávám se, že hlasování proti nelze zabránit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To je sice pravda, ale abychom se vyhnuli z nějaké dlouhé procedurální tahanice, prohlásíme předchozí hlasování za zmatečné. Všem se vám omlouvám. Budeme opakovat hlasování o návrhu pod číslem A37. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Walter Bartoš: Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Také kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 380. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 173 pro návrh 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Musím říci, že pokud jsme schválili A37, je nehlasovatelný pozměňovací návrh paní poslankyně Levé pod číslem CH3, samozřejmě také CH5, který je s tím související. Tím pádem je to takto.

Dalším návrhem je A40. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 381. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 174, pro 157, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Dalším návrhem je bod A48. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministryně: Stanovisko pozitivní.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 382. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 175, pro 82, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Pravděpodobně bude kontrola tohoto hlasování. (Probíhá kontrola.) Nevidím žádnou námitku proti tomuto hlasování.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP