(18.00 hodin)
(pokračuje Býček)

Tento návrh v podstatě ruší dosavadní přednost jízdy vozidel na kruhovém objezdu.

A poslední návrh. Samostatné hlasování o A43, což je umožnění, aby policie a obecní policie mohla měřením rychlosti pověřit třetí osobu, a při porušení rychlosti by musel řidič uhradit náklady této pověřené osobě.

Dovolte mi malou poznámku. Před dvěma hodinami vydala ČTK zprávu, že radnice v Uherském Hradišti, okres Zlín, si najala soukromou firmu na měření rychlosti, aniž tedy samozřejmě čekala, jak dopadne zákon, ona už to prostě má, a na deset měřicích dnů je ochotna vynaložit částku 170 tisíc korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj má přednost podle jednacího řádu, poté jsem viděl pana kolegu Plachého, potom pana poslance Petra Plevu a další.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě vás, pane zpravodaji, přeruším a požádám sněmovnu o klid. Jsme ve vážné chvíli, kdy prostě musíme rozhodnout i procedurálně tak, abychom měli jasný text zákona, který je velmi komplikovaný. Věřím, že všichni ti, kteří nemají zájem, mohou své rozhovory pronášet mimo jednací sál, a tady prosím nechme proběhnout rozpravu ve třetím čtení, je to opravdu velmi závažné.

Děkuji, že jste se uklidnili. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za podporu. Vážené kolegyně a kolegové. Já se chci nejdříve vyjádřit k těm návrhům, které směřují ke scénáři nebo k postupu hlasování. Jednak se domnívám, že v této fázi není ta pravá chvíle, kdy bychom se k tomuto měli vyjadřovat, nicméně ubezpečuji, že v tom scénáři, tak jak je připraven, tak se v zásadě bude hlasovat o všech pozměňovacích návrzích jednotlivě. Je zbytečné, abychom teď o tom vedli další rozpravu. Myslím si, že bude rozprava v okamžiku, kdy přednesu návrh postupu a bude možnost se k tomu vyjádřit.

Co se týče toho, o čem se vyjádřil pan poslanec Melčák, tak já se z tohoto místa panu poslanci Melčákovi omlouvám, ale nikoli za nějaké procedurální pochybení zpravodaje, ale možná snad za nedorozumění. Pan poslanec Melčák požádal pana kolegu Kavana, aby přednesl jeho pozměňovací návrhy, což v rámci podrobné rozpravy ve druhém čtení se zdálo, že se stalo. Bohužel se to stalo procedurálně nečistě, a to tím způsobem, že pan poslanec Kavan si tyto pozměňovací návrhy neosvojil, ale pouze na ně odkázal. Z toho vzniklo nedorozumění, které vzniklo, nicméně nemyslím si, že je fatální, a dokonce si nemyslím, že je důvodem pro opakování druhého čtení, nicméně to bych do toho vnášel nějaké svoje pocity.

Pan poslanec Melčák skutečně citoval usnesení Poslanecké sněmovny z 9. schůze ze dne 26. února 1997, kde se v článku 3 v závěru říká, že o podání takového návrhu informuje sněmovnu v rozpravě navrhovatel nebo zpravodaj. Já se domnívám, že ten správný výklad, a s legislativou jsme se na tom takto shodli, je ten, že poslanec, který se nemůže zúčastnit jednání Poslanecké sněmovny a chce uplatnit svůj pozměňovací návrh, tak že požádá zpravodaje, aby to za něj udělal. Pokud požádá jiného poslance, tak potom ho musí požádat o to, aby si poslanec tyto pozměňovací návrhy osvojil, a pak se samozřejmě stane předkladatelem těchto pozměňovacích návrhů. Takže tolik na vysvětlenou. Myslím si, že nešlo o zlou vůli a ani nešlo o nějaký důvod pro to, vrátit zákon zpět do druhého čtení.

Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. Pan poslanec Jaroslav Plachý, potom pan poslanec Petr PLeva.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych požádal pana zpravodaje, i když nám to bylo přislíbeno, o oddělené hlasování o dvou pozměňovacích návrzích. Nicméně pro jistotu je uvedu. A dále mi dovolte, abych vás upozornil na možné dopady těchto dvou pozměňovacích návrhů, které načetl pan poslanec a zpravodaj v jedné osobě Miloslav Kala.

Jedná se především o pozměňovací návrh R6, ve kterém pan zpravodaj podle mého názoru zbytečně podlehl lobby nákladní dopravy, a ruší tímto pozměňovacím návrhem zákaz předjíždění pro nákladní automobily a pomalá vozidla na pozemní komunikaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy, přijatý hospodářským výborem. Asi každý z nás zažil velmi nepříjemné situace na dálnici při bezohledném vzájemném předjíždění kamionů. Věřím tedy, že je zbytečné tento zákaz dále odůvodňovat.

Další pozměňovací návrh, na který bych chtěl upozornit, je opět z dílny pana poslance Kaly, resp. pana ministra Grosse. Jedná se o pozměňovací návrh R15, který umožňuje okresnímu ředitelství policie zablokovat měření rychlosti kýmkoli jiným kromě policie samotné. Že tento § 126a povede k růstu korupce Policie České republiky, není pochyb. Není rovněž pochyb o tom, že při nepřízni okresního ředitele policie budou zakoupené radary obce, případně další právnické osoby, v ceně zhruba 1 mil. korun za kus absolutně k ničemu.

Proto žádám hlasovat zvlášť o R6 a R15. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Plachému. Slovo má pan poslanec Petr Pleva, připraví se pan poslanec Krill. - Ne, nežádá. Dobře. Takže pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Už jsem v této sněmovně zažil ledacos, ale to, že by bylo poslanci upíráno právo dané mu zákonem předkládat pozměňovací návrhy, ještě ne. Přestože to je kolega z vládní strany a já jsem ze strany opoziční, hluboce se mě dotýká tato věc, protože si myslím, že pan kolega Kavan jasně odkázal na to, že byly tyto návrhy pana kolegy Melčáka předloženy písemně, že je nebude číst, že jsou dlouhé, protože je mají všichni na lavicích. Myslím, že tím bylo učiněno proceduře zadost. Jestli teď je upíráno právo poslanci předložit pozměňovací návrhy, ptám se, jaké právo poslance, které mu zaručuje zákon a ústava, bude upíráno touto vládní koalicí příště.

Domnívám se, že není možné nyní vůbec hlasovat o tisku 576/2, že je potřeba tento tisk minimálně doplnit a hlasovat o něm, až bude doplněný. Pokud samozřejmě vrátíme tento tisk zpět do druhého čtení, pak je to cesta čistá, to má pan předsedající pravdu. Pokud by ovšem tento návrh neprošel, podávám námitku proti tomuto postupu, aby se vůbec hlasovalo o tisku 576, a žádám jeho doplnění o řádně předložené pozměňovací návrhy pana kolegy Melčáka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Plevovi. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Ano, vidím - paní kolegyně Dundáčková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Už jsem vás vyvolal, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych byla ráda, abychom se nedostali znovu do procedurální pasti, a přiznám se, že si nejsem osobně jistá, zda návrh na opakování druhého čtení skutečně padl, protože já jsem jej z úst pana poslance Melčáka nevyrozuměla. Podle mého názoru je docela dobře možné, že toliko navrhoval, aby bylo doplněno znění současného tisku 576/2, pokud se nemýlím a říkám správně číslo tisku. Míním tím pozměňovací návrhy k zákonu o pozemních komunikacích. Já tady ten tisk nemám před sebou.

A abych napravila toto možné nedorozumění nebo nejistotu, kterou mám teď v sobě, tak já navrhuji sama oficiálně vrácení projednávání tohoto vládního návrhu zákona do druhého čtení. A to odůvodnění je zcela jednoduché, řekli jej už i moji předřečníci a přihlásil se k němu ostatně i pan zpravodaj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP