Začátek schůze Poslanecké sněmovny
21. září 2004 ve 13.07 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 35. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré odpoledne. Schůzi jsem svolal a návrh pořadu stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 9. září t. r. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 10. září. (Velký hluk v sále. - Předseda PSP zvoní.)

Dámy a pánové, jak víte, poslaneckého mandátu se vzdal Vladimír Špidla a na naši schůzi se poprvé dostavil nový poslanec Karel Kratochvíle. Abychom mu tedy umožnili účastnit se jednání Sněmovny, přistoupíme nejdříve ke složení slibu.

Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou.

Prosím vás o klid. (Předseda PSP zvoní.)

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Dne 31. srpna 2004 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vladimíru Špidlovi podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 17. schůzi dne 9. září 2004 přijal usnesení č. 24, ve kterém konstatoval, že panu Vladimíru Špidlovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Karel Kratochvíle.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanec Karel Kratochvíle poslanecký slib a přijme osvědčení o vzniku mandátu.

Žádám poslance Karla Kratochvíle, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.

(Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a poslanec Karel Kratochvíle předstupují před poslanecké lavice. - Řízení schůze se ujímá místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal. - Přítomní povstávají.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(Nový poslanec Karel Kratochvíle podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "slibuji" skládá slib. - Zároveň písemně stvrzuje přijetí osvědčení o vzniku poslaneckého mandátu . - Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Gratulujeme našemu novému panu kolegovi a přejeme mu všichni upřímně, aby se mu práce v Poslanecké sněmovně dařila. (Přítomní usedají. - Předsednictví se opět ujímá předseda PSP.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, prosím vás ještě o chvilku pozornosti.

Chtěl bych vás nyní v úvodu schůze požádat, abychom minutou ticha uctili památku nevinných obětí ze základní školy v ruském Beslanu. Prosím, abyste povstali. (Přítomní povstávají.) Děkuji vám. (Přítomní usedají.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP