Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. září 2004 v 9.04 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Vzhledem k tomu, že se včera dva poslanci vzdali svého poslaneckého mandátu a noví poslanci jsou přítomni, přistoupíme nejdříve ke složení slibu. Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Kolegyně a kolegové, prosím vás, abyste se usadili do svých poslaneckých lavic a ztišili se. (Zvoní.)

Prosím paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně.

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Dne 21. září roku 2004 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Stanislavu Grossovi a Petře Buzkové podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 18. schůzi dne 21. září 2004 přijal usnesení č. 25, ve kterém konstatoval, že panu Stanislavu Grossovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Dagmar Mocová. Mandátový a imunitní výbor také konstatoval, že 21. září 2004 zanikl mandát Petře Buzkové a na tento uvolněný mandát nastupuje náhradník pan Miloš Máša, což je zároveň obsahem usnesení č. 26 mandátového a imunitního výboru.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanci Miloš Máša a Dagmar Mocová poslanecký slib a přijmou osvědčení o vzniku mandátu.

Žádám poslance Miloše Mášu a poslankyni Dagmar Mocovou, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců a předal jim osvědčení o vzniku mandátu. Sněmovnu prosím, aby povstala.

(Přítomní povstávají. - Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a poslanci Miloš Máša a Dagmar Mocová předstupují před poslanecké lavice.)

Děkuji.

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Prosím, abyste slib složili do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

(Noví poslanci Miloš Máša a Dagmar Mocová podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "slibuji" skládají slib. Zároveň přijali od předsedy PSP osvědčení o vzniku svého poslaneckého mandátu. Poté převzetí osvědčení stvrdili i písemně. - Potlesk. )

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Našim novým kolegům přeji hodně úspěchů v jejich poslanecké práci. (Přítomní usedají.)

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan předseda Poslanecké sněmovny má náhradní kartu č. 5, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz má náhradní kartu č. 16, paní poslankyně Jarmila Boháčková náhradní kartu č. 1 a pan poslanec Zdeněk Koudelka náhradní kartu č. 3.

Kolegyně a kolegové, sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti v jednání tito poslanci: pan poslanec Miloš Titz - hospitalizace, pan poslanec Miloslav Vlček - krátká hospitalizace. Z členů vlády předseda vlády - státní návštěva Polské republiky, ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek, ministr kultury Pavel Dostál - hospitalizace, místopředseda vlády Martin Jahn - pracovní cesta, a ministr průmyslu a obchodu Milan Urban - účast na zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a následná jednání s podnikatelskými svazy a subjekty.

Nyní se o slovo přihlásil ministr obrany pan Karel Kühnl. (Hluk v jednací síni.) Prosím o klid.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, protože již včera byly rozdány na stůl pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o branné povinnosti a k vládnímu návrhu zákonů souvisejících - body 2 a 3, sněmovní tisky 682 a 683 - a vzhledem k tomu, že jsme včera zkrátili lhůtu mezi druhým a třetím čtením ze 72 na 48 hodin, navrhuji zařazení nových bodů - třetí čtení návrhu zákona o branné povinnosti a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti, a to na pátek 24. září 2004 jako první body po již schválených bodech programu - hlasování o zákonech vrácených Senátem a prezidentem republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP