(9.30 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Nicméně tímto jednoduchým a nenápadným pozměňovacím návrhem škrtnout celý zahájený proces je přece něco, co si nemůžeme dovolit, co je nehodno této Sněmovny, ale co je vůbec nehodno politické reprezentace v České republice.

Takže vás moc prosím, abyste hlasování, které bude následovat, věnovali maximální pozornost, a skoro bych stála o to, aby nám paní ministryně řekla, zda tento návrh s ní byl konzultován a zda jej ona podporuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, bohužel musím také konstatovat, že se jedná o návrh, který je podle mého názoru skutečně zásadní. Ovšem na druhé straně je fakt, že pokud cílem toho návrhu je zabránit tomu, aby z krajských nemocnic vznikaly akciové společnosti, tak je to myšlenka, kterou samozřejmě podporuji, protože jsou to roky, co se snažím donutit toho či onoho reprezentanta v postu ministra zdravotnictví, aby předložil zákon o neziskových organizacích, protože to, co se děje v České republice, se neděje nikde ve světě.

Na druhé straně je potřeba tu věc uchopit, obávám se, mnohem kvalifikovaněji. Totiž ten proces není takový, že by se ona příspěvková organizace transformovala na akciovku. To bývá tak, že příspěvková organizace zůstává a je to jakési reziduum a vedle toho vzniká nová akciovka. Čili tento návrh, obávám se, tomu procesu nezabrání. A co je ještě důležitější, obávám se, že by takový návrh zvrátil Ústavní soud, neboť se obávám, že nelze takovýmto zákonem zakázat krajům, aby nakládaly se svým majetkem. Stejně tak je otázka, zda by se toto vztahovalo i na příspěvkové organizace v obcích, které také mohou zřídit a nějak nakládat se svými organizacemi. Potom si myslím, že bychom byli ještě v právně slabším postavení, a v tom okamžiku jsem si téměř jist, že bychom u Ústavního soudu prohráli.

To, co řada ministrů, která se vystřídala na postu ministra zdravotnictví, nedokázala zvládnout, to je pochopit, že vedle oblasti trhu existuje ještě oblast veřejné služby, že tady má být garant dostupnosti, je samozřejmě něco, co můžeme politovat, a musíme si říci, že v těch oblastech, v těch státech, kde se vydali tržním principem, a řeknu hvězdu Spojené státy americké, kde vydávají na zdravotnictví 14 % hrubého domácího produktu, tak stále tam je velké množství lidí, kteří nemají nárok na základní zdravotní péči. Takže tudy cesta zcela evidentně nevede.

Rozumím obavám, které se šíří po středních Čechách. Řeknu nemocnici v Mladé Boleslavi, kde také probíhá ona petice a kde se otevřeně hovoří o kvalifikovaném tunelářství, protože mají být ještě vyjmuty ony nejlukrativnější oblasti, jako je dialýza, mají být pronajmuty určitým zájmovým kruhům atd. Já bych byl také pro to, pokud chceme tuto věc vyřešit, abychom ji vrátili do výboru, aby se k tomu vyjádřil ústavněprávní výbor, abychom se nedostali do situace, že nás budou hejtmani žalovat u Ústavního soudu, že uspějí a vlastně tím nechtě podpoříme nějaký styl divoké privatizace. Čili pokud to chceme udělat, udělejme to kvalifikovaněji, ať se k tomu ústavněprávní výbor vyjádří. Já jsem pro, aby se k tomu vrátil i výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, protože to jsou velmi závažné věci, které skryty do jedné věty mohou nadělat více škody než užitku. Byť se smyslem, s tím, co chtěl navrhovatel dosáhnout, souhlasím, ale myslím, že bychom mohli udělat více chyb než zisku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, děkuji za slovo. Páni ministři, paní a pánové, slova předřečníka o oprávněném podezření z tunelování jsou velmi silná. Dovolím si upozornit strany stávající vládní koalice, že před čtyřmi a něco lety jsem je upozorňoval všechny při převodu nemocnic na kraje, zda je to opravdu ta správná cesta, máme-li mít státem garantované zdravotnictví. Vědomě poslanci stávající vládní koalice, tehdy někteří opoziční, jiní vládní, hlasovali pro převod na kraje. Sociální demokracie se tím zbavila jednoho velkého problému - problému zadlužování nemocnic. Tento problém převedla naprosto alibisticky na kraje. Kraje hledají různé cesty.

To, jestli nemocnice má podobu příspěvkové organizace, nebo akciové společnosti, nebo s. r. o. , vůbec nemá žádný vliv na zajišťování zdravotní služby. To samozřejmě má vliv na daleko větší zodpovědnost managementu. Tuto zodpovědnost managementu si mohlo dříve vynutit Ministerstvo zdravotnictví. V současné době, resp. před pěti lety se dobrovolně vzdalo tohoto nástroje. Nyní podezírat a vkládat někomu cosi nekalého je velmi nekorektní, velmi nezdvořilé.

Prosím, abychom si uvědomili, že ten, kdo hlasoval pro převod nemocnic na kraje, tak tentýž člověk by měl nechat krajům ke zvážení a ke zodpovědnosti, jak se zodpovědností, kterou dostaly, naloží. Zatím s ní nakládají výrazně lépe, než to činilo Ministerstvo zdravotnictví.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou poznámkou pan poslanec Josef Janeček, poté pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Josef Janeček: Já musím souhlasit s několika větami. Za prvé, že samozřejmě je chyba, že zde není předložen zákon o neziskových organizacích, ale to je chyba i předcházejících ministrů, to je prostě tak. Akciovky jako obchodní společnosti, jejichž cílem je tvorba zisku a nikoli garance dostupnosti, je samozřejmě přirozená reakce krajů, to já uznávám a nikde jsem to nezpochybňoval.

Druhá věc je ta, že přece cílem této oblasti není vytvářet zisk, ale garantovat dostupnou zdravotní péči. Dochází k restrukturalizaci těch zdravotnických zařízení tak, že ta péče, která není dobře hrazena, bude utlačována. Proto dochází k těm myšlenkám, že se budou privatizovat dialýzy, že se budou privatizovat kardiochirurgická centra. V oblasti kardiochirurgie v počtu výkonů, protože je to oblast dobře hrazená, jsme na světové špičce. Nikoli proto, že by možná to naši občané tak potřebovali, ale protože je to dobře placeno. Proto je nezbytné zavést neziskový sektor, který bude garantovat také strukturu poskytované péče v akciové společnosti nebo v jakékoli společnosti. Není problém mít velmi dobře ziskové zdravotnické zařízení. Prostě udělám výhodnou strukturu poskytované péče, to není žádné kouzlo.

A že se kraje chtějí zbavit toho problému, tomu rozumím. Je to z největší části chyba toho, že zde nebyla předložena a schválena žádná koncepce, že zde nejsou parametry sítě zdravotnických zařízení, že zde neprobíhají akreditace, že nejsou stanoveny standardy, že není zákon. To jsou všechno věci, které tady vykládám asi deset let. Není mou vinou, že odpovědní ministři toho ještě nedosáhli.

Myslím, že tento návrh, ačkoli tomu rozumím, by mohl narazit u Ústavního soudu, a proto jsem já také souhlasil s tím, aby tento návrh se vrátil zpět do výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan místopředseda Vojtěch Filip a poté vystoupí paní ministryně Milada Emmerová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, přihlásil jsem se jen fakticky, a to v reakci na svého jihočeského kolegu Miroslava Beneše. Já bych jeho připomínku vzal, kdyby ji řekl celou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP