(9.50 hodin)
(pokračuje Páralová)

V případě, že je větší než milion korun, musí příspěvková organizace odvádět daň z přidané hodnoty. Jaký to má dopad? Ústav pro mentálně postižené má pro své klienty hipoterapii - pěstují koně, domácí zvířectvo, protože za komunistického režimu tito lidé byli nuceni sedět ve svých pokojích a byli odsouzeni k nečinnosti. Teď, v moderní době, tito lidé mají pracovní náplň a samozřejmě si při ní něco vydělají a zase si za to něco koupí. Tím, že vy jste jim toto omezili na milion korun, ředitelé ústavů sociální péče pro mentálně postižené jsou nuceni zastavovat tuto činnost, přestávají se vyrábět svíčky, začínají prodávat koně atd.

Já bych byla ráda, abyste se nad sebou zamysleli, kam až chcete jít. Jestli se chcete vrátit zpět k totalitnímu režimu, tak tak čiňte, prosím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan poslanec Josef Řihák.

 

Poslanec Josef Řihák: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo. Dovolte mi, abych zareagoval na některé předřečníky, kteří zde hovoří o zdravotnictví. Já jsem ze středních Čech. My máme s takovouto akciovkou bohužel zkušenosti v Příbrami. Akciová společnost v Příbrami, kterou zřídil hejtman Bendl a ODS ve Středočeském kraji, funguje od 1. 11. 2003. Paní ministryně zde hovořila o tom, že nevíme ještě, jaké bude hospodaření. My už ho na kraji známe. Akciová společnost, vážené kolegyně a kolegové, je v minusu, i když Středočeský kraj do této akciovky dal poměrně dost finančních prostředků. Takže tato akciová společnost, ačkoliv pan hejtman Bendl říkal, že bude dobře hospodařit, hospodaří špatně. Za pololetí je v minusu téměř tři miliony korun.

Co se týká dluhů. Když stát předával na kraje nemocnice, chtěl bych vážené kolegyně a kolegy upozornit, že jsme zde schválili, že na kraje přišly finanční prostředky. Do nemocnice v Příbrami přišlo 120 milionů, to znamená, že byly zaplaceny všechny dluhy, které vznikly před 1. 1. 2003, kdy nemocnice přecházely na Středočeský kraj.

Co se týká hospodaření za první pololetí nemocnic Středočeského kraje, akciová společnost je v minusu téměř tři miliony korun, ale např. příspěvková organizace v Kladně je v plusu 17 milionů korun. Dále jsou v plusu i některé jiné nemocnice.

Myslím si, že pozměňovací návrh kolegy Krákory je dobrý, bohužel pro nás, pro Příbramáky, přichází poměrně dost pozdě.

Jestliže paní kolegyně Páralová tady mluvila o vrácení se do minulosti, do starého režimu, chtěl bych říci, že např. v Příbrami, kde sociální demokraté dělali petici proti privatizaci zdravotnictví a proti možnému vytunelování příbramské nemocnice, vedení této nemocnice a management nechává podepisovat zaměstnance takovou antipetici, kde se píše, jak se všichni máme dobře, jak všichni chráníme pana hejtmana Bendla, jak ODS všechno dobře dělá. - Paní kolegyně, vy se vracíte do komunistického režimu, když dáváte toto lidem podepisovat.

Dále bych chtěl říci, že se kraj tím, že vytváří obchodní společnosti - v Příbrami vytvořil akciovou společnost - vzdává zodpovědnosti, protože kraj neručí za závazky akciové společnosti. A to je podstatné. Akciová společnost má mnohamilionový majetek dvou příbramských nemocnic pronajatý za 200 tisíc korun ročně, což nejsou ani odpisy. Pokud takto bude hospodařit nemocnice dál, může na ni být vyhlášen konkurs, a kraj neručí za závazky. Kraj se takto vzdává zodpovědnosti za zdravotní péči, kterou by měl poskytovat občanům např. ve středních Čechách.

I když akciová společnost za první pololetí byla výrazně v minusu, i přesto si politici ODS, kteří jsou v dozorčí radě, vyplatili mimořádné odměny. Dokonce jsou pojištěni i za to, kdyby akciová společnost špatně hospodařila. Chtěl bych říci, že celkem za odměny a pojištění členů dozorčí rady se vyplácí přes milion korun. Možná by tyto peníze měly být věnovány na konkrétní léčbu našich občanů.

To je konkrétní příklad vytváření akciových společností. Bohužel tento pozměňovací návrh přichází poměrně dost pozdě. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Josef Řihák byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Hlásí se ještě někdo další? Paní poslankyně Dundáčková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Paní místopředsedkyně, paní ministryně, dámy a pánové, je mi velmi líto, že se rozprava zvrhla tímto způsobem. Připadá mi opravdu velmi nízké vystoupení a diskutování o tom, v jakém stavu byla příbramská nemocnice předtím, než ji přebral kraj, a jaký je teď. K něčemu takovému se - prosím, vyřiďte to panu kolegovi Řihákovi - prostě nesnížím. Dobře vím, a vědí to i obyvatelé města Příbrami, v jak obrovském zadlužení nemocnice byla krajem přebírána a že rozsah a úroveň poskytované péče je teď lepší. To je pro mě rozhodující. Nepovedu zde předvolební politiku a také samozřejmě diskuse o tom, jestli to byla ODS, nebo jestli je v nějaké koalici na kraji apod. Je to naprosto nezajímavé v diskusi, kterou vedeme.

Já se znovu vracím k tomu, že diskutujeme nad návrhem o snižování hluku a jeho úrovně v České republice. V rámci toho vedeme naprosto zmatečnou rozpravu, kdy si sdělujeme namátkově názory na některé části problematiky, která je přece komplexní. To, co potřebujeme, je komplexní návrh na řešení zdravotnictví v České republice. Potřebujeme se shodnout na tom, jaký má být rozsah státem garantované péče. Od toho se mohou odvíjet všechny další debaty, včetně té, kterou zde vedeme naprosto zbytečně teď.

Proto bych se chtěla zeptat pana předkladatele, zda náhodou nechce svůj návrh stáhnout. Jsem vděčná paní ministryni, že vyjádřila svůj názor, byť si myslím, že je to na ní. Ona je samozřejmě novou ministryní velmi krátce. Nemůže za to, že její předchůdci nepředložili koncepci, kterou potřebujeme my všichni. Ne zde v Poslanecké sněmovně, ale občané České republiky. Proto prosím, abychom ukončili tuto diskusi, prosím předkladatele, zda nezváží stažení svého návrhu. Tímto způsobem vstupovat do něčeho, co vyžaduje naprosto jiné řešení, je špatné. Proto jsem vystoupila. Ne proto, abych tady otevřela diskusi, na kterou můžeme mít jiný názor a do které jen střípkovitě vstupujeme.

Pan poslanec Beneš zde řekl jednoznačně, že chyba se stala v okamžiku, kdy jste vy - ne my, vy - aniž byste dohlédali na dopad, předali pravomoci a kompetence na kraje.

Znovu vyzývám pana předkladatele, aby zvážil svůj postup. Prosím vás, abyste podpořili v případě, že nestáhne svůj návrh, vrácení do ústavněprávního výboru. Nicméně i tam povedeme zřejmě diskuse jako tady, které k ničemu nepovedou. Můžeme se buď shodnout na tom, že návrh je protiústavní, a pak jej jako protiústavní zamítnout, ale nemůžeme vést na ústavněprávním výboru diskusi o tom, jak má probíhat vývoj zdravotnictví v České republice pro další léta.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip, poté pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní ministryně, paní a pánové, do toho se nechci míchat, nejsem zdravotník, ale určitě musím reagovat na to, co říkala paní kolegyně Dundáčková. To, jestli je to protiústavní, nebo není, může být náš individuální názor. Jestli tomu tak je, nebo není, k tomu by se musel vyslovit Ústavní soud, aby to bylo právně závazné pro všechny občany České republiky.

Pokud ona říkala, abychom skončili diskusi, já s tím zásadně nesouhlasím. Souhlasím s ní v té věci, že to zcela nepatřičně máme v zákoně, který předkládá paní ministryně zdravotnictví, a že v zákoně o snižování hluku a ostatních záležitostech se bavíme o koncepci zdravotnictví. Kdyby pan předkladatel pozměňovacího návrhu - já nejsem obdivovatel pozměňovacího návrhu - návrh stáhl, potom bychom už o žádné koncepci nikdy mluvit nemohli, protože vy byste dokázali jako vedoucí síla všech koalic ve čtrnácti krajích to, že by privatizace do akciových společností byly dokončeny. Potom bychom se mohli v listopadu na to všichni akorát dívat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP