(10.10 hodin)
(pokračuje Langer)

A jestli tady chcete skutečně řešení tohoto problému, tak tady neveďte, pane kolego, předvolební hrátky ve středních Čechách a přimějte paní ministryni zdravotnictví, ať už konečně ona a vaše politická strana předloží skutečnou koncepci zdravotnictví, která bude znamenat jedno jediné: že každému bude garantována přiměřená zdravotní péče, že každý, kdo bude chtít a bude na to mít, bude mít možnost připlatit si více, a v každém případě že lidé, kteří ve zdravotnictví pracují, budou moci dostávat solidní platy a nebudou se muset obávat o svoji budoucnost díky nekoncepčním, resp. žádným zásahům ze strany Ministerstva zdravotnictví. To je podstata tohoto problému a prosím vás, abyste neodváděli od něj pozornost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip, a pana místopředsedu Ivana Langera dodatečně upozorňuji, že své kolegy poslance musí oslovovat prostřednictvím předsedajícího. Prosím, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, dovolte mi vaším prostřednictvím sdělit panu kolegu Ivanu Langerovi, že doufám, že jsem se jenom přeslechl, když řekl, že přiměřená zdravotní péče. Doufám, že nechce změnit ústavní systém, protože v ústavě je řečeno zásadním způsobem, že zdravotní péče v České republice je bezplatná na základě veřejného zdravotního pojištění. O jakési přiměřené zdravotní péči v naší ústavě není řečeno vůbec nic.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě se přihlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Josef Janeček a po něm pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, jenom některá fakta. Tady se opravdu forma a obsah naprosto zaměňují. Totiž není pravda, že řešením jsou akciovky nebo že řešením jsou příspěvkové organizace. Kdybychom se dívali a lépe studovali statistiku zdravotnictví, tak bychom věděli, že i v těch nejhorších obdobích, kdy byly obrovské propady, tak zde byly skupiny manažerů, které měly své nemocnice v černých číslech. Nikdy to nebylo tak, že všechny nebo 90 procent nemocnic se propadalo. Ani u akciovek to nebude vypadat jinak. Už tady bylo řečeno, že některé budou v plusu, některé možná v minusu. Problém je, kde bude lepší schopnost tyto věci řešit. Čili řešením není samotná právní forma, řešením je systém, který nikdo nepředložil, o kterém tady roky hovoříme. Problém však je, jak se bude chovat to či ono zařízení v případě, že se dostane do problémů, a jak či jinak můžeme takové zařízení kontrolovat a tlačit ho k tomu, aby plnilo to, co garantuje každému občanu tohoto státu článek 31 listiny práv.

Tady si řekněme poctivě, že ona akciová společnost je méně vhodnou organizací než nezisková organizace, pro kterou dnes bohužel prostředky nemáme, a to z jednoduchého důvodu. Když se podíváte do obchodního zákoníku, kolegové, zjistíte, že zisk akciové společnosti, pokud má být vrácen zpět do předmětu podnikání, je zdaněn. Čili už jenom o toto budou občané zkráceni. Je to zbytečné, protože primárním úkolem není to, aby byla dobře zaplacena správní či dozorčí rada, aby byl luxusně zaplacen management, ale abychom mohli dostát onomu článku 31 Listiny.

Opakuji - nesmíme uvíznout na formě problému, ale pojďme do obsahu. A k tomu by bylo potřeba, aby zde skutečně byla koncepce, abychom měli zákon o neziskovkách, abychom znali parametry sítě, standardy atd.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bratský a poté pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Bratský: Paní předsedající, dámy a pánové, ti z vás, kteří prošli komunální politikou, velice znají jeden jednoduchý princip, který je uplatňován ve statutárních městech, a to je ten, že pokud majetek, který je svěřen městské části, se o něj městská část stará špatně, tak jí potom město tento majetek odebírá a stará se o něj lépe.

Když jste se tak snadno zbavovali zadlužených nemocnic a svěřovali je krajům, tak z rétoriky nyní vyplývá, že víte, jak na to, že ty z krajů, které začaly přemýšlet a snažit se s majetkem nějakým způsobem hospodařit tak, aby řízení zadlužených nemocnic vedlo -neříkám k ziskovému, ale naopak ke kladnému hospodaření, které bude část kladného hospodaření převádět na snižování dluhu, když se snaží, tak děláte všechno možné pro to, abyste jim v této snaze podrazili nohy, ať už se to týká daňových věcí prostřednictvím přerozdělování státního rozpočtu, ať už se to dělá nějakým jiným způsobem.

Jestliže znáte recept, jak na to, bude velice poctivé tento majetek, zadlužené nemocnice, převést zpátky na stát. Kde máte slíbené zákony, kde máte slíbenou koncepci? Pakliže ji máte, předložte to hned na stůl a řešte to. Okamžitě můžete, mohli jste již předtím. A jestliže dnes na krajích se snažili do této chvíle se zadluženým kusem veřejného sektoru něco dělat, jestli se snažili nejpoctivější cestou, jakou znali, hledat formu hospodaření takovou, aby pomohli zadluženým nemocnicím, jestliže se dokonce v mnohých místech tato věc i daří a vy se tomu snažíte zabránit za jakoukoliv cenu, konejte. Zabavte tento majetek zpátky pod stát, když si principiálně myslíte, že zdravotnictví je třeba řídit z centra, a čiňte z centra lépe. Všichni se na to budeme moc a moc těšit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě předtím, než dám slovo panu poslanci Petru Nečasovi, oznamuji, že pan poslanec Pelc má náhradní kartu číslo 17. Pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi úvodem stručnou poznámku, že je zajímavý paradox, jak zákon o snižování hluku zvýšil výrazně hluk a křik v této Sněmovně. Myslím si, že to jenom dokazuje nesmyslnost tohoto pozměňovacího návrhu.

Jsou tady podle mého názoru ale zásadnější věci. Jsou tady věci, že Česká strana sociálně demokratická šest let drží resort zdravotnictví. Za tu dobu neprovedla jednu jedinou koncepční zásadní změnu, která by systém českého zdravotnictví stabilizovala. Za tu dobu nebyl proveden jeden jediný krok, který by vedl k tomu, že problémy zdravotnictví budou skutečně řešeny. Místo toho přicházela řešení, která ve skutečnosti situaci ve zdravotnictví, především v oblasti lůžkové nemocniční péče, výrazným způsobem destabilizovala. Chtěl bych připomenout nezodpovědné zvednutí tarifních platů za situace, kdy se příjmy nemocnic nezvedly. Chtěl bych připomenout pro zdravotnictví a nesmyslný zákoník práce, resp. jeho novelu, další a další věci, které vedly k tomu, že se prudce eskalovalo tempo růstu dluhů nemocnic. Pak provedla vláda a vládní koalice poměrně jednoduchý manévr. Tyto zadlužené nemocnice přehodily na kraje se slovy: Vážené kraje, pěkně si s tím poraďte. Kraje dělají, co mohou, a snaží se s touto věcí si poradit, ale je skutečností, že vláda a především ČSSD není schopna udělat jeden jediný rozumný koncepční krok a místo toho odvádí debatu k naprosto zástupným problémům o formě právnických osob, o způsobech zřizování nemocnic místo toho, aby nám tady paní ministryně zdravotnictví předložila zásadní koncepční kroky, jak řešit systém nemocniční péče v České republice.

Možná i pro připomenutí kolegům ze sociální demokracie, kteří tak tady brojí proti změnám právnických osob a proti tomu, aby tyto nemocnice byly převáděny na akciové společnosti, případně některé z nich možná i privatizovány, jakkoliv to v tuto chvíli není na stole. Chci připomenout jenom několik čísel pro vás, dámy a pánové ze sociální demokracie.

V roce 1998, když jste přicházeli k moci, bylo v této zemi 10 privátních nemocnic. Dnes je jich 52. Čili za dobu vašeho vládnutí jich přibylo 42. Nevím, proti čemu tady takto ohnivě bojujete. Chtěl bych připomenout, že v celé řadě krajů došlo ke změně na akciové společnosti, a to v krajích, ve kterých sedíte v krajských radách. Jsou to dokonce kraje, kde z vaší strany, ze strany sociální demokracie, je krajský radní odpovědný za zdravotnictví. Tento případ např. z Karlovarského kraje zde zmiňoval již kolega Patera. Chtěl bych připomenout naprosto čerstvý převod Nemocnice v Lounech - a pokud se nepletu v kraji Ústí nad Labem jste součástí krajské koalice - na privátní společnost.

Takže nevím, co to tady před voliči hrajete, dámy a pánové. Jaké zástupné téma jste si to tady zvolili místo toho, abyste jako klíčová vládní strana řešili skutečné problémy českého zdravotnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP