(10.50 hodin)
(pokračuje Šeich)

Zavedení bodového systému také výrazně zasahovalo do zásadní právní zásady ne bis in idem rei - tedy ne dvakrát v téže věci, protože přesto, že v důvodové zprávě tento fakt byl označován pouze za administrativní, ve skutečnosti šlo o trestání řidiče dvojím způsobem, nejprve pokutou, potom správním řízením, a jde o jednoznačně další a následný trest, což je zásadní porušení této ústavní zásady - ne dvakrát trestat v téže věci. Já myslím, že i celý ten systém přidělení bodů, kdy v původním návrhu bylo, pokud například v zimě na zmrzlé vozovce řidič havaruje a získá tři trestné body, pokud je v autě sám, nikoho neohrožuje, dostane smyk, tak dostane tři trestné body, naopak pokud někdo vjede do jednosměrky a ohrožuje ostatní, tak může dostat jeden bod - já myslím, že celé ty disproporce, včetně telefonování a dalších, jsou tam zřejmé.

Já myslím, že je třeba říci, že ten návrh není tak konsensuální, jak to vypadá, ale je to prostě kladivo na čarodějnice, kterými v této chvíli mají být řidiči, tak jak se vláda, jak se celní úřady s velkou pompou, v doprovodu ministra financí, prohánějí po tržištích. A je to dobře, ale mají to dělat každý den, bez kamer, bez ministrů. Mají to dělat každý den a postihovat trhovce, kteří českým obchodníkům berou jejich práci, nelegálním způsobem prodávají zboží. Každodenně, ne za přítomnosti ministra financí, ne za přítomnosti kamer. Já si myslím, že policisté mají být na ulicích každý den, vymáhat v této chvíli platná pravidla a postihovat řidiče, kteří pravidla silničního provozu porušují. Nemá to být kampaň ministra dopravy ve chvíli "zajistím méně mrtvých na českých silnicích". Nemá to být bodový systém. Nemá to být mediální kampaň Stanislava Grosse o tom, jak policisté jsou na silnicích několik dní v roce a obtěžují všechny slušné řidiče. Tato skupina řidičů bude systematicky po nějakou dobu - protože je zjevné, že po zavedení toho předpisu bude následovat řada demonstračních akcí a řidiči budou po nějakou dobu, všichni, zejména ti slušní, obtěžováni, a potom všechno vyšumí.

Já myslím, že klíč je v systematické práci, v investicích do kvalitních komunikací, ve vymáhání současných předpisů a v každodenní práci policie. Tam si myslím, že je klíč k bezpečnosti na českých silnicích, a ne v těchto demonstrativních počinech, které pouze označují skupinu nežádoucích v této společnosti, a ta je potom cíleně perzekvována za účelem zvednutí mediální prestiže některých exponentů této vlády. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Hana Šedivá, poté dostane slovo pan ministr dopravy.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla jenom krátce zareagovat na projev pana poslance Šeicha. Já jsem nezjišťovala, odkud je, z jakého volebního obvodu, ale jeho slova, která tady pronesl, mi připadala, jako by pocházel někde z hlubokých lesů a v životě nevyjel na silnici, neřkuli na dálnici. Ať si každý projede jednou, dvakrát, třikrát za měsíc dálnici, a ví, jakým způsobem se po dálnici jezdí, jak se porušují předpisy. Nemluvím o náklaďácích, které předjíždějí ve stoupacím pruhu přes plnou čáru. Nemluvím o tom, že klidně vám náklaďák vjede do cesty a jedou dva náklaďáky kolem sebe osmdesáti- nebo osmdesátipětikilometrovou rychlostí. Jsou ale i takoví řidiči jako ten, kterého jsem potkala minulý týden při vjezdu na dálnici u Lipníka - byla to modrá dodávka, řidič seděl, nohy na volantu, a četl si přitom noviny. Nevím, jakým způsobem bychom mohli tyto řidiče postihnout než tím, že se dělají preventivní kontroly. Řidič, který neporušuje předpisy, se nemusí ničeho bát. Pokud bude jezdit a dodržovat vyhlášku nebo zákon, nemusí mít problémy s tím, že by byl pokutován, že by mu byly přidělovány takzvané trestné body.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo ministr dopravy. Pan poslanec Šeich se hlásí s faktickou poznámkou na paní poslankyni Hanu Šedivou. Já se tedy omlouvám panu ministrovi, protože přece jenom ta faktická poznámka k předchozímu vystoupení má přednost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Šeich: Já bych chtěl prostřednictvím paní předsedající paní kolegyni informovat, že v Rajhradu, odkud pocházím, skutečně někde v okolí lesy jsou, ale přesto vzdálenost 15 km od Brna z toho nečiní tak odlehlé místo a na své pracoviště do Prahy, do Poslanecké sněmovny, se přepravuji po dálnici D1 nikoli jako kolega Gross vrtulníkem, ale pokud možno automobilem. Takže jsem měl možnost také tyto věci vidět. Celá ta moje diskuse směřovala k tomu, že je to pouze otázka statistická. Jestliže profesionálům na silnicích za drobné přestupky se budou tyto věci sčítat, je to věc pouze statistiky. Kolikrát kdo na silnici vyjede, vždycky nějaký drobný nedostatek typu "něco v lékárničce", pokud ho budou policisté po dobu několika málo dnů po sobě systematicky obtěžovat, najdou. Čili k tomuto směřuje moje poznámka.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem se také přihlásil v reakci, protože jsem bohužel z kraje, který zastupuje pan poslanec, a myslím si, že lidé s takto extrémními názory by skutečně měli zvažovat, zda to, jak občany zastupují, je skutečně v zájmu občanů. Já si myslím, že ta kontrola na silnicích má být právě za účasti kamer. To je na tom právě ta výchovná složka. Čím častěji budeme vidět následky bezohledné jízdy některých řidičů, tím bude pro nás všechny ta situace lepší a bude bezpečnější. (Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.)

Chtěl bych říci k debatě o tom, že se sledování úmrtnosti, těžce zraněných a dalších parametrů na silnicích přehání, jen dva údaje. V roce 2003 bylo na našich silnicích za první pololetí usmrceno 604 osob. Za první pololetí roku 2004 to bylo 507 osob. To znamená, že 97 nebylo statisticky těch, kteří měli být usmrceni, a je to právě díky tomu, že jsme o tom začali mluvit, že policie začala vykonávat tento dozor za účasti kamer, že si konečně lidi uvědomili, co činí.

Žádné porušování pravidel! Jedná se o porušování zákona. Nelze prostě tolerovat porušování stávajícího zákona. A to je věc, která mě velmi znepokojuje, pokud zástupce zákonodárného sboru prohlásí, že by se mělo tolerovat porušování zákona, protože jinak by to byl přece bič na slušné lidi. Vždyť je to přece úplně obráceně! Ti, kteří porušují zákon, nejsou slušní, ti jsou bezohlední a jsou nebezpečím pro nás pro všechny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Přečtu všechny, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Jako první vystoupí pan poslanec Ladislav Býček, poté pan poslanec Miloš Melčák, poté pan poslanec Karel Sehoř, poté pan poslanec Petr Pleva.

Teď ještě pan poslanec David Šeich má faktickou poznámku - předpokládám k vystoupení pana ministra.

 

Poslanec David Šeich: Já předpokládám, že pan ministr má v úmyslu se omluvit za označení mých názorů za extrémní. Rozhodně jsem nehovořil o tom, že je třeba tolerovat porušování zákona. Naopak, je potřeba velmi důsledně, každodenně, systematicky, nikoli pouze pro mediální bubliny vymáhat dodržování stávajících platných předpisů. A já myslím, že čeští řidiči budou mít příležitost posoudit, které názory - zdali názory pana ministra, či mé - jsou extrémní. Zdali je extrémní mnou prezentovaný názor, či bodový systém, který má perzekvovat tuto skupinu řidičů. Já myslím, že čeští řidiči si obrázek o tom, který z těchto dvou názorů je extrémní, jistě udělají sami.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan poslanec Ladislav Býček v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní místopředsedkyně, já jsem se původně přihlásil jen do následující části rozpravy, abych zdůvodnil některé změny, ale bohužel, pan ministr dopravy zde uvedl, že novela je přísná na řidiče. Já si myslím, že je třeba vidět ten problém i ve vztahu ke stavu komunikací, který je.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP