(11.20 hodin)
(pokračuje Melčák)

Je pro mě dost nepřijatelným pomyšlením, že máme sice v zákoně jakési nejvyšší dovolené rychlosti, ale říkáme, že ta rychlost(, kterou) používáme, je o deset kilometrů vyšší. Argumentování, že to je tolerance tachometru - pokud jste tady technici, víte, co to je tolerance, tak vás mohu ujistit, že tachometry mají toleranci takovou, že pokud pojedete podle tachometru, nikdy dovolenou rychlost nepřekročíte, pokud jste do tachometru nezasáhli a máte ho cejchován od výrobce.

Otázka alkoholu. Já se tam o ní zmiňuji, nakonec jsem tam tu záležitost dal, a upozorňuji vás na novou technologii užívání alkoholu a to je jakási inhalace. Máte tam dokonce odkaz na internetové stránky, a pokud budete mít zájem, seznamte se s touto záležitostí, neboť není v dané chvíli možné pouze alkohol požít, to znamená vypít sklenici, ale jsou moderní metody, zejména používané podnikateli, kdy kromě kyslíku, který nadechují pro zvýšení jakési své výkonnosti, si někteří experti do toho přikapávají alkohol.

Záležitost přileb, která byla medializována poměrně silně, myslím si, zaslouží naší pozornosti a uvedl bych vám některé argumenty, které jsem získal od komise Bezpečná komunita, která pracuje v městě Kroměříži. V městě Kroměříži již pět let je prováděn jakýsi průzkum podle stejné metodiky, to znamená, že v předem stanovených časových intervalech ve třech až čtyřech po sobě následujících dnech jsou na nejfrekventovanějších místech ve městě zaznamenáváni projíždějící cyklisté, přičemž se současně zaznamená, zda cyklista měl, či neměl cyklistickou přilbu. Každoročně je zaznamenáno několik tisíc cyklistů, například v letošním roce jich bylo téměř 5 tisíc. Ukazuje se, že skupina v rozmezí 0 až 10 let, to znamená děti, stále víc a více přilby používá. Používání povinné u dětí do 15 let jsme zavedli zákonem zhruba v roce 2001. Byl zde prudký nárůst. Zatímco v listopadu roku 2000 používala v městě Kroměříži přilbu u děti ve věku 0 až 10 let necelá čtyři procenta, v červnu 2001 jich používalo již 40 procent a v červnu 2004 již to bylo 56 až 57 procent. Poměrně menší počet dětí ve věku 11 až 15 let používá přilbu, ale přesto je to v Kroměříži 22 procent. Fatální je to pochopitelně u starší generace, kdy ve věku 16 až 65 let používají zhruba 3 procenta populace v současné době, u 66- a víceletých něco přes jedno procento. Zajímavé je také používání přileb mezi chlapci a dívkami, kdy u dětí je to téměř shodné, zatímco u starších, u dospělých ten rozdíl je 2 : 1 ve prospěch mužů. Méně používají ženy.

Z evidence úrazovosti prováděné v městě Kroměříži vyplývá, že jen za loňský rok utrpělo úraz jako cyklisté nebo při jízdě na kolečkových bruslích, kde úrazovost je podobná, 214 osob, z toho 46 osob bylo ve věku 19 let. Je známo, že ve více než v polovině těchto úrazů dochází k poranění hlavy, přičemž zhruba 10 procent těchto úrazů je označeno za závažné, které mohou ohrozit život. Přitom správně nasazená přilba chrání hlavu v 80 procentech. V městě Kroměříži například vypočítali, že za jediný rok ochránily přilby před závažným poraněním hlavu osmi lidí.

Pan ministr vám ukáže, jak taková přilba velmi příznivě vypadá. Kdybych vám tady trošku chtěl dělat legraci, tak bych vám ukázal, že i v 65 letech ta přilba může poměrně slušet - ne, to nemohu po panu ministrovi chtít.

Takže když se vrátím k městu Kroměříži, minimálně přilba by zachránila hlavu osmi osobám, z toho u dvou dětí. Uvědomme si, že pokud ke zranění dojde, může zanechat trvalé následky, či dokonce skončit tragicky.

Promiňte, že jsem se přilbám věnoval poněkud podrobněji, ale myslím si, že kdybychom jenom u cyklistů snížili nehodovost tímto zákonem, tak bychom kousek práce přece jenom udělali. Děkuji vám všem za pozornost a v podrobné rozpravě si dovolím některé pozměňovací návrhy trochu blíže okomentovat. Děkuji vám za trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím nyní pana poslance Karla Sehoře. A dalším, kdo bude vystupovat v obecné rozpravě, je pan poslanec Petr Pleva. Nyní tedy pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu podstatně stručnější. Chci zareagovat pouze na jednu jedinou věc, a to na nerovnost mezi našimi a zahraničními řidiči. Je to v podstatě reakce na to, co tady přednesl v první řeči v obecné rozpravě pan poslanec Kapoun. Už jsem o tom mluvil při první obecné rozpravě, při prvním projednávání.

Ta nerovnost je nastolena a bohužel, jak jsme slyšeli, tak ministerstvo, nebo možná je to poslanecký návrh, chce tuto věc řešit novým administrativním způsobem, to znamená, zase se asi budou muset vést zvláštní registry zahraničních řidičů, počítat jim body a čekat, až se naplní těch 12 bodů, a pak se k nim nějak chovat.

Já jsem navrhoval nastolení rovnosti jiným způsobem, myslím si, že méně administrativně náročným, výhodnějším, jednodušším, a to tím, že bych nedoporučoval, aby byl přijat jak bodový systém, tak odebírání řidičských průkazů řidičům. Myslím si, že bychom nastolili rovnost, nikoho bychom neobviňovali z korupce a významně bychom snížili administrativu obecně na dopravních úřadech. Zůstaly by policistům přidány dva instituty - a ty podporuji - znehybnění vozidla a vybírání kaucí. Myslím, že to jsou společně s tím, co už dnes mají, oprávnění, která jsou dostatečná k tomu, aby mohli vykonávat svoji práci: Pokud zastavím vozidlo, nezaplatí, znehybním ho, tak řidič se jistě bude velmi starat o to, aby si vyrovnal svoje pohledávky a vyřešil ten problém dostatečně. Nemuseli bychom zavádět další administrativní kroky, abychom vyrovnali rovnost mezi řidiči. To říkám s tím vědomím, že také samozřejmě podporuji, aby na silnici nastal proces přizpůsobování se všech řidičů zákonům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Petra Plevu. Je zatím posledním písemným přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na úvod si dovolím jednu žertovnou poznámku, a to, že velmi podporuji bodový systém, který navrhuje pan ministr. Jakožto mimopražský poslanec, který se pohybuje často v pražské zácpě, velmi uvítám, když všichni pražští řidiči přijdou o řidičský průkaz a Praha bude konečně průjezdná, protože minimálně za parkování 85 procent pražských řidičů bude do jednoho roku bez řidičského průkazu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP