(13.00 hodin)
(pokračuje Dub)

Změna - pozměňovací návrh číslo sedmnáct: V § 41 odst. 2 se slova "§ 21 odst. 1, 3 a 6" nahrazují slovy "§ 21 odst. 1, 3 a 9, § 21a odst. 7".

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava uvádí zmocnění k vydání prováděcího předpisu do souladu s návrhem novely zákona.

A poslední pozměňovací návrh, číslo osmnáct: V § 41 odst. 3 se slova "podle § 21 odst. 7 a 8" nahrazují slovy "podle § 21 odst. 10 a 11".

Zdůvodnění: Navržená úprava uvádí zmocnění k vydání prováděcího předpisu do souladu s návrhem novely zákona.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost a přeji dobrou chuť k obědu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Dubovi.

Ráda bych vás informovala, vážené kolegyně a kolegové, že nyní přerušuji projednávání tohoto bodu. Po vyhlášení polední pauzy zasedá organizační výbor, čili okamžitě po ní, a polední pauza bude trvat do 14 hodin 30 minut.

Ještě druhé upozornění: Po polední pauze začínáme bodem číslo 16, prvním přednostně zařazeným bodem, a po něm bude bod číslo 29, druhý přednostně zařazený bod. Takže tento přerušený bod může být projednáván až po těchto dvou zařazených bodech.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP