(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády Martinu Jahnovi. Ptám se, jestli některý ze zpravodajů má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Pan poslanec Vojíř má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Pan kolega Beneš? Nemá.

Končím druhé čtení tohoto návrhu, protože nepadl žádný návrh, o kterém by bylo možné hlasovat ve druhém čtení ani na začátku třetího čtení. Končím tak bod č. 16. Děkuji panu předkladateli, děkuji zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

 

29.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti
na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
/sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach - kterého tady v tuto chvíli nevidím, ale věřím, že mezi nás přijde.

Mezitím připomenu, že návrh jsme ve druhém čtení přikázali rozpočtovému výboru. Usnesení rozpočtového výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 680/1. Zároveň žádám, aby se připravil ke stolku zpravodajů pan poslanec Jiří Václavek, který je zpravodajem k tomuto tisku.

Nyní tedy žádám místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, aby se ujal slova a uvedl tisk 680. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně připomněl obsah a hlavní důvody, které vedly vládu k předložení tohoto návrhu zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování.

Návrh zákona obsahuje zrušení dalšího platu, dalšího služebního příjmu a dalších odměn hrazených z veřejných zdrojů a odsunutí účinnosti služebního zákona o dva roky. Uvedený návrh zákona byl zpracován jako reakce na pravidelně se opakující kritiku veřejnosti vyvolanou kampaní ve sdělovacích prostředcích, při které je nutné opakovaně vysvětlovat výši, ale i samotnou existenci dalších platů, nesprávně účelově nazývaných třinácté či čtrnácté platy, když rok má pouze dvanáct měsíců.

Věřím tomu, že tento návrh, který celkem bez problémů prochází Poslaneckou sněmovnou, podpoříte a přispějete tak ke zjednodušení celého systému odměňování ve státní a veřejné správě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi a žádám zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem zplnomocněn rozpočtovým výborem seznámit vás s doporučením rozpočtového výboru pro Poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila souhlas s tímto zákonem bez připomínek. Rozpočtový výbor vám zároveň doporučuje přijmout následující doprovodné usnesení k tomuto zákonu:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila a Poslanecké sněmovně předložila návrh zákona, kterým se stanoví výše platů a některých náležitostí spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců." Tento text a nakonec celý závěr rozpočtového výboru máte uveden v tisku 680/1.

Dámy a pánové, v rozpravě v rozpočtovém výboru k tomuto tisku padla i řada námětů a požadavků a se dvěma z nich bych vás rád seznámil.

První se týkal toho, co si může každý občan ve Sbírce zákonů přečíst, ale přesto se zveřejnění těchto údajů média v ČR velmi brání. Je to otázka týkající se platů dalších veřejných činitelů, kteří jsou z veřejných prostředků placeni. Já si dovolím na základě podkladů, které jsem získal, seznámit nejen vás, ale tímto prostřednictvím i veřejnost, s určitými čísly, aby se nehovořilo stále jen o poslancích, ale aby se vědělo, jaká úroveň příjmů ve veřejné správě je.

Nejdříve bych vás seznámil s podklady, které se týkají řekl bych vládních činitelů, soudců a podobně, a to s jejich průměrnými výdělky, do kterých je započtena i část dalšího - třináctého - platu, který se v rámci kalendářního roku bere.

Prezident republiky v průměru za měsíc 167 tisíc - budu to říkat jen v tisících, předseda vlády 134 tisíc, ministr 95 tisíc, náměstek ministra 79 tisíc, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu 116 tisíc, předseda Ústavního soudu 134 tisíc, soudce krajského soudu 85 tisíc, soudce okresního soudu 68 tisíc, průměrný výdělek soudce 76 tisíc, průměrný plat poslance s připočtením třináctých platů 50 tisíc.

Mimo to samozřejmě existují ještě funkcionáři veřejné správy. Já si zase dovolím přečíst, kolik berou určití funkcionáři jak na obcích a městech, tak na hejtmanstvích. Jedná se o aplikaci vyhlášky 337/2004, čili to, co dostávají starostové, primátoři či hejtmani, místostarostové a podobně, od května letošního roku. Skládá se to jednak z pevné částky u starostů, která je 21 260 Kč, pak z částky za přenesenou působnost, což je 3 000 Kč, a dále pak podle velikosti města či obce nebo městské části, ve které působí.

Několik čísel. Starosta obce nebo města, které má 20 tisíc obyvatel, bere měsíčně 45 tisíc Kč, starosta města, které má 50 tisíc obyvatel, bere 53 tisíc Kč, starosta, který je starostou nebo primátorem ve městě se 100 tisíci obyvateli, bere 56 tisíc Kč, primátor Brna 74 tisíc Kč, primátor Prahy 79 tisíc Kč. Podotýkám, že náměstci mají o 6 tisíc Kč méně. Podotýkám, že radní města Prahy berou 63 tisíc Kč. Pokud jde o hejtmany, hejtman kraje, který má méně než 600 tisíc obyvatel, bere 62 tisíc Kč, hejtman kraje, který má 600 až 900 tisíc obyvatel, bere 68 tisíc Kč, hejtman kraje nad 900 tisíc obyvatel bere 72 tisíc Kč. Náměstci hejtmanů berou o 5 tisíc Kč méně.

Spočítal jsem - možná že to není úplně přesně, ale řekl bych že ano - že plat poslance, který činí 46 500 Kč, bere starosta ve městě, které má 27 tisíc obyvatel. To nemluvím o služebních autech a dalších věcech, sekretariátech a podobně, které mají k dispozici.

Dámy a pánové, já bych ještě chvíli pokračoval. Druhý požadavek, který zazněl v rozpočtovém výboru, se týkal toho, že by bylo záhodno, abychom zákonem přijali určité relace mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců veřejné správy - vojáky, policisty, hasiči, zdravotníky, pedagogy, členy Parlamentu, soudci, státními zástupci, členy samosprávy a podobně - a abychom postupně, tak jak to budou veřejné prostředky dovolovat, se k těmto relacím postupně dostali.

Vzhledem k tomu, jak tady vypadala včera debata, a vzhledem k tomu, že přece jen vláda musela učinit včera některá rozhodnutí, doporučuji, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do pátku 24. září, a to ještě před zahájením obecné rozpravy. Děkuji za slovo. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP