(15.50 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

A nadále jsem přesvědčen, že tuto nutnost není zapotřebí vyžadovat zákonem pod hrozbou sankcí. O této nutnosti mě ani nemusí přesvědčovat reklamní kampaň pana ministra Šimonovského, který zde v jednací síni Poslanecké sněmovny propaguje konkrétní výrobek konkrétní firmy. Doufám, že tato legislativní touha starat se o bezpečí našich občanů nevyústí až v takové excesy, jako je ochrana našich chodců, kteří by také měli nosit přilby, možná i náloketníky, nákoleníky a možná i vůbec nějaké brnění tak, aby byli dokonale ochráněni před cyklisty, motoristy a podobně.

Děkuji vám za pozornost. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Před řádně přihlášeným panem poslancem Sehořem má přednostní právo pan ministr dopravy Milan Šimonovský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Dámy a pánové, omlouvám se, pokud někoho inspiruje tato helma k následování. Já jsem tady v Poslanecké sněmovně pozbyl v zimě kabát. Když jsem si uložil kabát do šatny v poslanecké části, tak mně byl odejmut. A v zimě jsem šel domů jen v saku. Tak proto tuto helmu, kterou bych jinak pověsil dole v šatně, jsem si radši vzal s sebou nahoru. Myslím si, že nápisy spíše než výrobek firmy prezentují nějaké nápisy pro povzbuzení aktivity. Myslím si, že pokud pana poslance helma dráždí, tak ji uložím vedle, ale myslím si, že pro nás všechny by to mohlo být připomínkou, že je dnes den bez aut. Den bez aut znamená také cyklistická doprava. Přijel jsem do Poslanecké sněmovny na kole a mám ho dole uloženo v šatně. Doufám, že ho nikdo nepoužije na cestu domů, abych nemusel jít pěšky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Milanu Šimonovskému. Žádám pana poslance Karla Vymětala, aby nedělal různé legrácky na téma, o kterém tady vážně pan ministr hovořil.

Slova se ujme pan poslanec Karel Sehoř. Připraví se pan poslanec Gongol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych také upozornit, že v materiálu 576/2 mi patřily pozměňovací návrhy pod písmenem I. Chtěl bych je také potvrdit do dalšího čtení.

Kromě toho bych chtěl vložit jeden pozměňovací návrh, který se týká zákona č. 56/2001 Sb. To by se hodilo vložit do mých pozměňovacích návrhů I2 za již načtené dva pozměňovací návrhy. Čili za třetí by v I2 znělo. Doplnit v § 6 nový odst. 6, který by zněl takto: "Pokud jde o zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla dočasně vyřazeného z registru silničních vozidel na jiného provozovatele, nemusí žadatel doložit doklady uvedené pod písmeny b) a e) odstavce 5."

Děkuji. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Slova se ujme pan poslanec Jaroslav Gongol. Připraví se pan poslanec František Beneš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, i já bych se chtěl přihlásit ke svým pozměňovací návrhům z tisku 576/2 uvedeným pod písmenem V - s jednou malou úpravou, a sice v pozměňovacím návrhu V2 za dvojtečkou, která zní: "řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nebo rovné 0,3 promile nebo jiné návykové látky o tři body".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Gongolovi. Pana poslance Františka Beneše nevidím, takže jeho přihláška v tuto chvíli propadá. Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom si dovoluji upozornit, že jsem v předchozím čtení načetl pozměňovací návrh do tisku 576/2 pod písmenem E1, který se týkal udělení bodů za přetížení nákladního vozidla. Při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu byly překročeny hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem a za tento přestupek by měly být uděleny tři body. Dovoluji si vlastně osvojit tento návrh nebo ho znovu předložit do současného projednávaného druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Jičínský. Připraví se pan poslanec Jan Kavan. Prosím, pane profesore, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, i já chci jako řada mých kolegů, kteří mluvili přede mnou, sdělit Sněmovně, že trvám na svém pozměňovacím návrhu, který je uveden pod bodem T1 bod A13. Číst ho nemusím. Pan ministr i pan zpravodaj to znají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Slova se ujme pan poslanec Jan Kavan. Připraví se pan poslanec Jiří Třešňák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kavan: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych rovněž s odvoláním na své vystoupení, když jsme tento bod projednávali dříve, upozornit, že na mých pozměňovacích návrzích zahrnutých do tisku 576/2 a vyjmenovaných pod body U1 až U33 i nadále trvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Jiří Třešňák. Připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu také velice stručný. Chci jenom sdělit, že taktéž trvám na pozměňovacím návrhu ke sněmovnímu tisku 576, který jsem podal při minulém druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se slova ujme pan poslanec Radko Martínek. Připraví se pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, také já budu podobně stručný jako můj předřečník. Také bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem přednesl ve druhém čtení a prosím, aby byl znovu považován za přednesený v tomto druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, byl zde avizován už ve vystoupení kolegy Býčka pozměňovací návrh k problémům zdravotní způsobilosti.

Dovolte mi, abych v souvislosti s tím, že byla posunuta hranice odchodu do důchodu zákonem na 63 let, navrhl i úpravu § 87 odst. 3 v textu, který zní: "Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odst. 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let však pak každé dva roky." - Pozměňovací návrh zní, aby číslovky "60, 65 a 68" byly nahrazeny "63 a 66 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 66 let věku pak každé dva roky".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP